• Посилання скопійовано

Внесення земельної ділянки до статутного капіталу: облік та податки

Директор, він же засновник, вніс за протоколом зборів засновників власну земельну ділянку до статутного капіталу підприємства. Як оформити в обліку? Які звіти здавати?

Бухгалтерський облік

Земельна ділянка з погляду бухгалтерського обліку є об’єктом основних засобів. Одержання від засновника такого об’єкта відображають проведенням (див. п. 18 Методрекомендацій №5611): Д-т 10 К-т 46. Зокрема, застосовують субрахунок 101 «Земельні ділянки». Таким чином, проведення: Д-т 101 К-т 46. На дату держреєстрації збільшення статутного капіталу проведення: Д-т 46 К-т 40.

Відповідно до п. 10 НП(С)БО 7 «Основні засоби», первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їхня справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього НП(С)БО (якщо підприємство мало такі витрати).

Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або сплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 НП(С)БО 7).

Тобто первісною вартістю земельної ділянки є вартість, за якою ділянку можна продати. Таку вартість зазначають у протоколі зборів засновників, яким оформлено рішення про внесення ділянки. Наприклад, якщо така вартість 300000 грн: Д-т 101 К-т 46 — 300000 грн.

Господарську операцію отримання земельної ділянки можна оформляти Актом приймання-передачі основних засобів, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. №818 (обов’язкова тільки для підприємств державного сектору), або актом за формою, створеною підприємством, який має містити обов’язкові реквізити первинного документа, встановлені ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік2.

1 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. №561.

2 Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Якщо у зв’язку з отриманням земельної ділянки підприємство мало якісь додаткові витрати, на суму цих витрат збільшують первісну вартість ділянки.

Наприклад, нехай підприємство за держреєстрацію права власності на земельну ділянку сплатило з власного банківського рахунку адмінзбір у розмірі 2481 грн:

— Д-т 152 К-т 311 — 2481 грн (сплата збору);

— Д-т 101 К-т 152 — 2481 грн (збільшено первісну вартість ділянки).

Господарську операцію збільшення первісної вартості можна оформляти Актом введення в експлуатацію основних засобів, форма якого затверджена Наказом №818, або актом за формою, створеною підприємством, який має містити обов’язкові реквізити первинного документа, встановлені ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

Зараховані на баланс земельні ділянки не амортизують (п. 22 НП(С)БО 7).

Подати повідомлення за формою №20‑ОПП

Земельна ділянка є об’єктом оподаткування, а тому згідно з п. 8.3 Порядку №15883 інформацію про таку земельну ділянку потрібно подати до податкової через повідомлення за формою №20-ОПП.

3 Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. №1588.

Про особливості складання цієї форми читайте у «ДК» №30/2020.

Подання декларації з плати за землю

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачує новий власник починаючи з місяця, в якому він набув права власності (п. 286.5 ПКУ).

Декларацію підприємство подає до податкової за місцезнаходженням ділянки протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем, у якому отримано ділянку (п. 286.4 ПКУ).

Згідно з п. 287.1 ПКУ власники землі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності.

Згідно з п. 287.4 ПКУ податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, сплачується власниками за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Таким чином, якщо право власності на земельну ділянку (дата держреєстрації такого права) перейшло до підприємства, наприклад, 21.11.2022 р., то декларацію потрібно подати протягом 20 к. д. грудня 2022 року (з 1 до 20 включно). За листопад податок нараховують і сплачують за період з 21.11.2022 р. до 30.11.2022 р., тобто за 10 днів листопада, а не за весь листопад. Сплачують податок протягом 30 календарних днів грудня (з 1 до 30 грудня включно).

Про особливості заповнення декларації можна почитати в «ДК» №6/2019.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру