• Посилання скопійовано

Податок на прибуток при наданні фіндопомоги резиденту «Дія Сіті»

ТОВ — платник податку на прибуток (застосовує податкові різниці), який не має статусу резидента «Дія Сіті», надає безповоротну фіндопомогу пов’язаній особі — резиденту «Дія Сіті» на особливих умовах оподаткування. Чи має ТОВ застосовувати податкову різницю за пп. 140.5.10 ПКУ?

Відповідно до пп. 140.5.10 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг):

— особам, що не є платниками податку (крім фізосіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб);

— платникам податку, які є пов’язаними особами (у разі якщо отримувач фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), за умови що така допомога була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування); та

— платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, крім безповоротної фіндопомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 ПКУ.

З наведеного випливає, що ТОВ має застосувати цю податкову різницю, якщо виконано всі такі умови:

1) отримувач допомоги (резидент «Дія Сіті») є пов’язаною особою;

2) отримувач (резидент «Дія Сіті») є платником податку на прибуток;

3) отримувач (резидент «Дія Сіті») минулого року задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток;

4) ТОВ зменшило фінрезультат до оподаткування на суму наданої безповоротної фіндопомоги.

Очевидно, що перша, друга і четверта умови в наведеній ситуації виконуються.

А чи виконується третя?

Порядок оподаткування податком на прибуток для резидентів «Дія Сіті» набрав чинності з 01.01.2022 р. (згідно із Законом України від 14.12.2021 р. №1946-IX). Тому, щоб дізнатися, чи дотримано згаданої умови під час надання фіндопомоги у 2022 році, слід дивитися податкові показники отримувача допомоги у 2021 році.

Тобто, якщо отримувач допомоги у 2021 році був платником податку на прибуток і задекларував збиток, третя умова виконується. Тоді ТОВ має застосувати податкове коригування за пп. 140.5.10 ПКУ.

Якщо отримувач був платником податку на прибуток і не задекларував збитку, третя умова не виконується. Отже, ТОВ не застосовує коригування за пп. 140.5.10 ПКУ.

Якщо отримувач зареєстрований суб’єктом господарювання в поточному, 2022 році, то третя умова не виконується. Отже, ТОВ не застосовує коригування за пп. 140.5.10 ПКУ.

Виконання третьої умови, якщо допомога надаватиметься резиденту «Дія Сіті» наступного, 2023 року

Резидент «Дія Сіті» може перебувати виключно на загальній системі оподаткування — бути платником податку на прибуток. Але для такого резидента передбачено два варіанти сплати податку на прибуток:

1) на загальних підставах;

2) на особливих умовах.

Якщо резидент «Дія Сіті» є платником податку на прибуток на загальних підставах, він розраховує податок на прибуток так, як і решта платників. Тоді в нього може за наслідками звітного 2022 року бути від’ємне значення об’єкта оподаткування.

Отже, якщо буде від’ємне значення, під час надання такому резиденту безповоротної фіндопомоги в наступному, 2023 році ТОВ має застосовувати різницю за пп. 140.5.10 ПКУ, тому що третя умова виконується.

Якщо ж резидент «Дія Сіті» не задекларує за наслідками 2022 року від’ємного значення об’єкта оподаткування, ТОВ у наступному році не застосовуватиме різницю за пп. 140.5.10 ПКУ.

Якщо резидент «Дія Сіті» в 2022 році буде платником на особливих умовах, то третя умова, в принципі, не виконуватиметься. Адже об’єктом оподаткування є не фінрезультат до оподаткування, а окремі операції. Таким чином, від’ємного значення об’єкта оподаткування, в принципі, не може бути. Тоді ТОВ не застосовуватиме різницю за пп. 140.5.10 ПКУ, надаючи в наступному році безповоротну фіндопомогу зазначеному резидентові «Дія Сіті».

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру