• Посилання скопійовано

Чи коригується собівартість у разі перехідної операції з ЄП на загальну систему?

Підприємство в ІІ кварталі 2022 р. перебувало на ЄП (2%), а з 01.07.2022 р. повернулося на загальну систему. У червні 2022 року в бухобліку відображено дохід і собівартість від реалізації послуг, а оплата за ці послуги була отримана на поточний рахунок у липні 2022 року. Який податковий облік оплати?

Особливості податкового обліку

Згідно з п. 1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ:

«Фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Положення цього підпункту не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку четвертої групи».

Тобто потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування на всю суму доходу (фактично — на суму отриманої виручки) після переходу на загальну систему (платника податку на прибуток).

Так само зазначено в ІПК ДПСУ від 29.04.2021 р. №1778/ІПК/99-00-21-02-02-06: «…збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму коштів, отриманих на загальній системі оподаткування за роботи, виконані під час його перебування на спрощеній системі оподаткування».

Тобто на всю суму отриманих коштів, а не на суму прибутку від зазначеної операції. Таким чином, на суму собівартості проданих товарів, наданих послуг фінрезультат до оподаткування не зменшується. Що, звісно, є досить несправедливим, але саме так сформульовано норму ПКУ.

Таку суму доходу, як податкова різниця, відображають у рядку 4.1.5.1 додатка РІ до декларації з податку на прибуток.

Чи можна застосувати податкову різницю для собівартості за абз. 3 п. 7 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ?

Ця різниця стосується переходу зі спрощеної на загальну систему під час набрання чинності розділом ІІІ ПКУ, тобто з початку 2015 року.

Це одноразова різниця. Вона не має відношення до переходу зі спрощеної на загальну після цієї дати. Зрештою, немає жодної консультації податкової, яка би стверджувала інше. Крім того, навіть у додатку РІ не йдеться про таку різницю.

Тому, на жаль, що є досить несправедливим, але ПКУ на сьогодні не містить норми, за якою в наведеній ситуації фінрезультат до оподаткування можна зменшити на собівартість.

Якщо підприємство є малодохідником, чи застосовує воно цю різницю?

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ для платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за мінусом непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу.

Тобто сказано про різниці, визначені відповідно до положень розділу, в якому є пп. 134.1.1 ПКУ. Це розділ ІІІ «Податок на прибуток» ПКУ.

Таким чином, малодохідники не коригують тільки на податкові різниці, визначені відповідно до розділу ІІІ ПКУ (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). А якщо податкова різниця визначена в інших розділах ПКУ, зокрема в підрозділі 4 розділу ХХ ПКУ, вона застосовується всіма платниками, як високодохідниками, так і малодохідниками.

Згадаймо хронологію з цією різницею.

До 23.05.2020 р. збільшувальне коригування на суму доходу, отриманого як плата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, було прописане в пп. 140.5.12 ПКУ (тобто в розд. ІІІ ПКУ). А це свідчило про те, що його повинні були здійснювати тільки високодохідники.

Виходило, що малодохідники не оподатковували дохід від такого продажу ані за часів перебування на ЄП (було відвантаження), ані під час роботи вже на загальній системі (отримано оплату).

Із прийняттям Закону від 16.01.2020 р. №466-IX цей недолік усунули: коригування з пп. 140.5.12 ПКУ перекочувало до п. 4-1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, а отже, його зобов’язані виконувати всі платники податку на прибуток, у тому числі й малодохідники.

Про це саме читаємо, приміром, в ІПК ДПСУ від 29.04.2021 р. №1778/ІПК/99-00-21-02-02-06: «Із прийняттям Закону України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» з Податкового кодексу України пп. 140.5.12 виключено та натомість доповнено пунктом 4-1 підрозділ 4 розділу ХХ».

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру