Списання повністю замортизованих ОЗ

Підприємство прийняло рішення списати повністю замортизовані ОЗ. Які податкові наслідки такого списання? Чи обов'язково оприбутковувати металобрухт?

Бухоблік

Фінрезультат від вибуття ОЗ визначається шляхом вирахування з доходу від ліквідації (списання) їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям ОЗ (п. 34 П(С)БО 7, п. 45 Методрекомендацій №561). Однак зважаючи на те, що ОЗ були повністю замортизовані, дохід від такого списання не виникає, адже не виконуються критерії його визнання згідно з п. 5 П(С)БО 15 (немає збільшення активу або зменшення зобов'язання, що обумовлює зростання власного капіталу).

Дохід виникає лише у сумі оприбуткованих запасів від ліквідації таких ОЗ.

Вибуття об'єкта ОЗ відображається такими бухгалтерськими записами:

— списується сума накопиченої амортизації Д-т 131 К-т 10;

— оскільки залишкова вартість об'єкта ОЗ дорівнює 0, то проведення Д-т 976 К-т 10 матиме лише кількісний показник;

— витрати, що пов'язані з ліквідацією такого ОЗ, відображаються записом Д-т 976 К-т 685, 66, 65 залежно від характеру понесених витрат;

— оприбуткування корисних залишків від ліквідації ОЗ призведе до виникнення доходу і відображається записом Д-т 20 К-т 746.

ПДВ

Якщо ОЗ ліквідується за власним бажанням платника податків, то така операція розцінюється як постачання товару згідно з пп. «д» пп. 14.1.191 ПКУ. При цьому згідно з абз. 1 п. 189.9 ПКУ постачання таких ОЗ здійснюється за звичайними цінами, але не нижче від балансової вартості на момент ліквідації.

Податківці у ЗIР, підкатегорія 101.06, роз'яснили, що у випадку ліквідації ОЗ, яка не потребує обов'язкової оцінки, ПЗ з ПДВ нараховується на звичайну ціну, яка розраховується виходячи з ринкової ціни ОЗ, визначеної на момент такої ліквідації за правилами, встановленими пп. 14.1.219 ПКУ, але не нижче від їх балансової вартості. Якщо ж при ліквідації ОЗ проведення оцінки є обов'язковим, то ПЗ з ПДВ нараховуються з вартості об'єкта оцінки, але не нижче від їх балансової вартості.

Проте нарахування ПЗ з ПДВ можна й уникнути, якщо платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення ОЗ виробничих або невиробничих у інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням (абз. 2 п. 189.9 ПКУ). Це може бути:

— висновок експертної комісії стосовно неможливості використання ОЗ за первісним призначенням (об'єкт не підлягає ремонту, знищений, розібраний);

— акт на списання основних засобів.

Додатково перелік документів МФУ наведено в УПК від 03.08.2018 р. №673.

Податок на прибуток

ПКУ не містить жодних особливостей щодо списання ОЗ. Єдине, що, згідно з п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ, потрібно фінрезультат до оподаткування:

— збільшити на суму бухгалтерської залишкової вартості окремого об'єкта ОЗ;

— зменшити на суму податкової залишкової вартості такого окремого об'єкта ОЗ.

Якщо як бухгалтерська, так і податкова залишкова вартість списаного ОЗ дорівнює нулю, то таких коригувань не буде.

Чи обов'язково оприбутковувати корисні залишки?

Обов'язковість оприбуткування корисних залишків (зокрема, металобрухту) визначена в п. 2.12 Методрекомендацій №2. Зокрема, запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо, ліквідації ОЗ), оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

Iншими словами, якщо залишки після ліквідації ОЗ можна визнати активом (їх можна використати в діяльності підприємства, продати тощо), то вони оприбутковуються (при цьому ПЗ з ПДВ не нараховуються відповідно до п. 189.10 ПКУ), в іншому ж разі не визнаються активом і не оприбутковуються.

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

Доступ до повних текстів статей «Дебету-Кредиту» можливий лише для передплатників пакетів «Експерт», «Профі» та паперового журналу. Якщо ви незнайомі з нашим ресурсом, оформіть ознайомчу передплату.

Оформити передплату