• Посилання скопійовано

Класифікатор професій: алгоритм користування

Як користуватися Класифікатором професій, переважно знають фахівці відділу кадрів. Але у зв'язку з внесенням змін до Звіту з ЄСВ ним зацікавились і бухгалтери. Тож розгляньмо нюанси підбору назв професій і посад, а також їх кодування.

Загальні засади

Назви посад у штатному розписі мають відповідати Класифікатору професій ДК 003:2010. I ось чому.

Класифікатор професій — це нормативно-правовий документ, який легалізує професійні назви робіт. Він має застосовуватися всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Така вимога міститься як у Класифікаторі професій, так і в Iнструкції №58.

Отже, коли роботодавець складає штатний розпис, він повинен розуміти: саме на посади за їх назвами, зазначеними в цьому документі, будуть далі прийняті працівники. I саме ця назва посади зазначатиметься в наказі про прийняття на роботу і в трудовій книжці. А в разі зміни такої назви доведеться складати наказ про переведення на посаду з новою назвою, про що теж робити запис до трудової книжки. Якщо зміна назви спричинена помилкою у назві, зафіксованій у штатному розписі, доведеться її виправляти наказом про внесення змін до штатного розпису, до наказу про прийняття на роботу і робити запис про це в трудовій книжці.

Щоб обрати назву нової посади або перевірити відповідність Класифікатору вже наявних посад, можна піти двома шляхами: за кодом посади або за її назвою. Тобто, якщо говорити мовою самого Класифікатора, у його додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.

Для зручності у користуванні Класифікатором професій у додатках А і Б наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

На перший з них (код за ЗКППТР) бухгалтерам слід звернути особливу увагу, адже саме він, починаючи зі звітного періоду серпень 2018 року, має зазначатися у графі 13 таблиці 5 Звіту з ЄСВ щодо працівників, які в ній відображаються. А код за Класифікатором професій показують у графі 14 цієї таблиці Звіту. Але зверніть увагу, що коду ЗКППТР може й не бути взагалі, а лише код класифікатора.

Але перш ніж користуватися пошуком, радимо почитати Основні положення та Описання розділів класифікації професій. З них ми дізнаємося, зокрема, що:

— у Класифікаторі професій професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка);

— від назв, зазначених у додатках А і Б, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В;

— окремі професійні назви робіт у Класифікаторі професій записано з використанням дужок.

Як це все застосовується на практиці, читайте нижче.

Таблиця

Похідні слова до професій (професійних назв робіт) (додаток В до Класифікатора професій)

Бригадний Помічник
Віце- Провідний
Гірничий П'ятий
Головний Районний
Груповий Стажист***
Дільничний Старший
Другий Третій
Заступник Учень****
Змінний Черговий
Молодший Четвертий
Перший  
*** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи.
**** Це похідне слово застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу.

Шукаємо за кодом (додаток А)

Усі професії у Класифікаторі згруповані за галузевими угрупованнями (групами, підкласами, класами, підрозділами, розділами). Коди угруповань, як і коди професійних назв, відповідають міжнародним стандартам.

Обираючи назву посади, слід враховувати класифікаційні угруповання, сформовані у дев'ять розділів:

— розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» (коди 1110 — 1496);

— розділ 2 «Професіонали» (2111.1 — 2490);

— розділ 3 «Фахівці» (коди 3111 — 3590);

— розділ 4 «Технічні службовці» (коди 4111 — 4229);

— розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг» (коди 5111 — 5312);

— розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства» (коди 6111 — 6154);

— розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом» (коди 7111 — 7990);

— розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин» (коди 8111 — 8990);

— розділ 9 «Найпростіші професії» (9120 — 9411).

По суті, додаток А є таблицею, в якій наведено професійні назви професій та їх коди. Наводяться вони за зростанням за кодами Класифікатора професій (від меншого значення коду до більшого). Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

Шукаємо за назвою (додаток Б)

У додатку Б у таблиці наводяться ті самі дані, що є в таблиці додатка А. Проте згруповані вони вже за назвами посад в алфавітному порядку.

Тому, якщо вам простіше шукати певну посаду (її правильну назву) не за категорією працівника і галуззю господарства, у якому він працюватиме, а за її назвою, додаток Б створено саме для вас.

Але радимо все ж таки перевірити обрану за допомогою додатка Б назву посади — вже за її кодом, чи відповідає вона категорії та сфері застосування, згідно з додатком А. Бо іноді назви посад бувають дуже схожі, тож перевірити себе ніколи не буде зайвим.

Похідні назви посад (додаток В)

Iноді буває так, що короткої назви посади недостатньо і роботодавець бажає конкретизувати, де саме, в якій сфері або підрозділі працюватиме певний працівник. Зокрема, це може бути необхідно для пояснення відмінності окладів, установлених працівникам зі схожими назвами посад. Або для чіткого визначення посадових обов'язків та належності певної посади до певного підрозділу. Для цього й існують назви професій (професійні назви робіт, посад) з доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.

Але перш ніж звертатися до додатка В, тобто перед використанням похідних слів, слід перевірити: можливо, вже є готова назва посади в додатках А чи Б.

От візьмімо, наприклад, похідне слово «старший». За допомогою цього слова можна утворити нову назву. Але є й назви посад, де фігурує слово «старший», наприклад: «Старший механік підводного апарата», код 3115, «Старший механік-капітан» з кодом 3141.

Або ж, приміром, слово «помічник». У Класифікаторі професій вже є готова назва «Помічник капітана — помічник механіка (суднового)» з кодом 3142, «Помічник лікаря-епідеміолога» з кодом 3221, «Помічник лікаря-стоматолога» з кодом 3225 та ін.

А от якщо нам потрібен «заступник директора підприємства», то назву слід сформувати з додаванням до базової посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» похідного слова «заступник». Таким чином утвориться нова посада «заступник директора підприємства». Зверніть увагу: при цьому код Класифікатора професій не зміниться, а буде таким самим, як у базовій назві — 1210.1.

Отже, назви посад заступників, помічників тощо формуються на підставі додатків А (Б) і В «Похідні слова до професій (професійних назв робіт)». Наприклад, обирається професійна назва роботи («головний бухгалтер»), а з додатка В — похідне слово «заступник» й утворюється посада «заступник головного бухгалтера».

Та перш ніж розширювати назви посад, слід звернутися до приміток 1 та 2 до додатка В.

У першій примітці зазначено, що похідні слова до професій (професійних назв робіт) можна застосовувати за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання та збереження коду новоствореної професії.

У другій примітці йдеться про те, що назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами й словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, але за умови, якщо буде дотримано лаконічність викладення.

Також у листі Мінсоцполітики від 05.06.2015 р. №297/13/116-15 згадується про Класифікатор професій. А саме те, що розширення або уточнення назв посад (професій) за допомогою приміток 1 та 2 додатка В до Класифікатора професій є прерогативою роботодавця. Тобто за бажанням роботодавця назву посади можна зробити ще більшою. Умова про лаконічність викладення є, але критеріїв такої лаконічності, як-от кількості слів чи літер у назві посади, нічим не визначено. Виходить, цілком легальною буде назва посади, в якій конкретизується, де працівник працює і чим саме він зайнятий на роботі (наприклад, «керівник Львівського відділення або філії» або «менеджер зі збуту товару А»).

Але при цьому слід пам'ятати: коли ви створюєте посаду за допомогою застосування додатка В, то код посади (професії) буде той самий, що й базової, від якої вона створена. Також, коли створюється нова назва роботи, не допускається скорочення або зміна порядку слів у найменуванні базової професійної назви роботи.

Чи можна зазначити стать працівника?

Як уже згадувалося вище, майже всі професійні назви робіт у Класифікаторі професій визначені в чоловічому роді. Таким чином, не допускається зазначення у штатному розписі, трудовій книжці посади працівника залежно від статі особи.

Тобто назви в чоловічому роді не можна перетворювати для працівниць-жінок на «жіночі», наприклад «прибиральниця», «завідувачка» та ін.

Утім, є у Класифікаторі професій назви посад, які застосовуються виключно у жіночому роді (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). I їх теж не можна змінювати, якщо таку посаду займатиме чоловік.

Посади у (дужках)

Також у Класифікаторі професій є назви посад, в яких певні слова зазначені у дужках. Що це і для чого?

У Класифікаторі професій у дужках визначається:

1. Споріднена професійна назва роботи, яка теж може застосовуватися в цьому випадку, в межах такої класифікаційної групи. Але можна не зважати на цю назву посади, записану у дужках. А можна дужки відкрити та вибрати одне з тих слів, яке найбільше характеризуватиме роботу працівника.

Наприклад, у Класифікаторі містяться назви посад «Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)» з кодом 1229.4 та «Директор дошкільного виховного закладу» з кодом 1210.1.

Відповідно до примітки 2 додатка В до Класифікатора професій, назви професій можуть бути розширені за потреби користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних нормативно-правових актах.

Отже, наприклад, від базової професійної назви роботи «Директор дошкільного виховного закладу» можна утворити більш деталізовану назву посади «Директор дошкільного навчального закладу — дитячий садок «Сонечко», що відповідає нормам Класифікатора професій щодо новоутворення професійних назв робіт.

Бухгалтер за Класифікатором професій

Або ще один відомий приклад.

Є у Класифікаторі назва посади «Бухгалтери та касири-експерти» з кодом 3433. Звісно, що коли беремо на роботу бухгалтера, який не працюватиме ще й касиром, обрати треба одну частину назви посади — «бухгалтер».

Але все не так просто. Адже у Класифікаторі є ще кілька назв посад для бухгалтерів, як-от «Бухгалтер (з дипломом магістра)» (код 2411.2).

У чому різниця між цими бухгалтерами (з дипломом чи без)? У тому, що тих, хто з дипломом, Класифікатор відносить до професіоналів, а тих, хто без диплома (принаймні в назві посади) — рангом нижчий, лише до фахівців. При цьому відкидати частину назви у дужках, якщо ви бажаєте зазначити цю посаду в штатному розписі саме з кодом 2411.2, не можна, адже саме ця характеристика бухгалтера дозволяє присвоїти цій назві посади такий код.

Точність у назві посади бухгалтера може мати значення для обґрунтування різниці у посадових окладах працівників у штатному розписі. Або якщо за кваліфікаційними характеристиками посади бухгалтера вимагається наявність саме диплома спеціаліста в цій професії.

2. Складова професійної назви роботи. У такому випадку обирається щось одне, а саме: організаційна форма закладу з переліку, зазначеного в дужках. Таким чином у трудовій книжці та штатному розписі фіксується конкретне місце роботи. Наприклад, у Класифікаторі професій за кодом 1210.1 зазначена професійна назва роботи «Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо , інформаційного агентства і т. ін.)». Звісно, що в цьому випадку не потрібно всю цю назву переписувати у штатний розпис, наказ про прийняття та трудову книжку, а треба вибрати лише необхідне. Це може бути: президент концерну, голова асоціації, генеральний директор інформаційного агентства тощо.

3. Напрям використання професійної назви роботи або ж вид економічної діяльності. Наприклад, «технік-конструктор (електроніка) з кодом КП 3114» та «технік-конструктор (електротехніка) з кодом КП 3113». Як помітили, до дужок назва однакова, але в дужках міститься визначення напряму використання професійної назви. Тому й коди Класифікатора професій різні.

«Від перестановки доданків сума не змінюється» — та це не про Класифікатор…

Наголошуємо, що в Класифікаторі професій не допускається перестановка слів у назві професії місцями. Навіть (як це зазначено вище) при створенні нової назви посади на базі вже наявної.

Назва посади в Класифікаторі збудована у певній сталій послідовності, а саме: спочатку іменник, потім прикметник (наприклад, «директор фінансовий», «директор виконавчий», «технік зубний» та ін.). Якщо це так, то не радимо писати «фінансовий директор», «виконавчий директор» «зубний технік» тощо.

Адже, як вимагає закон та суворо попереджає Держпраці, назва посади має і в трудовій книжці, і в штатному розписі, і в наказі про прийняття на роботу відповідати назві посади в Класифікаторі професій.1

1 З альтернативною точкою зору можна ознайомитись у консультації О. Кравчука «Назва посади може і не відповідати Класифікатору професій» в «ДК» №11/2012.

А що як ні? Або взагалі внесеної до штатного розпису посади немає у Класифікаторі професій? Помилку доведеться виправляти. Хоча штраф за неї порівняно невеликий — одна мінімальна зарплата за ст. 265 КЗпП. Але надалі у самого працівника можуть виникнути проблеми при спілкуванні, зокрема, з ПФУ та іншими держорганами, яким надається трудова книжка.

I також застерігаємо щодо подвійних назв робіт. Відповідно до Класифікатора професій, неприпустимо утворювати розширені (подвійні) назви посад (професій) через дефіс, наприклад «бухгалтер-касир», «менеджер-економіст», окрім тих, що передбачені у Класифікаторі, наприклад «спеціаліст-бухгалтер», «спеціаліст-юрисконсульт». На цьому також наголошували фахівці Мінсоцполітики у листах від 18.03.2016 р. №106/13/116-16 та від 04.08.2017 р. №2084/0/101-17/284.

Алгоритм користування Класифікатором професій

Крок 1. Віднаходимо назву професії або посади.

Цей крок розпочинається із вивчення додатка А та додатка Б до Класифікатора.

Крок 2. Утворюємо професійну назву роботи.

Вивчаємо за необхідності додаток В і застосовуємо його згідно із вищезазначеними правилами.

Крок 3. Конкретизуємо та остаточно визначаємо назву посади з урахуванням правил уточнення, скорочення або розширення, які вивчили вище.

Покроковий алгоритм виправлення помилок

Якщо уже на етапі формування назв професій та посад були допущені помилки в попередніх періодах, це не проблема, бо це можна виправити за певним алгоритмом.

Крок 1. Створюємо наказ про приведення найменувань посад працівників відповідно до вимог, зазначених у Класифікаторі професій.

Крок 2. Створюємо наказ про внесення змін до штатного розпису.

Крок 3. Створюємо наказ про внесення змін до наказу про прийняття чи переведення, в якому неправильно зазначено найменування посади або професії працівника.

Крок 4. На підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) вносимо запис до трудової книжки (див. зразок).

Зразок

Зразок запису у трудовій книжці

Нормативна база

  • КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. №322-VIII.
  • Iнструкція №58 — Iнструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. №58.
  • Класифікатор професій — Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру