Щодо окремих питань, пов'язаних з анулюванням реєстрації договорів кредитування в іноземній валюті, укладених між нерезидентами та резидентами-позичальниками

Лист Національного банку України від 03.02.2015 р. №29-213/6475

Щодо окремих питань, пов'язаних з анулюванням реєстрації договорів кредитування в іноземній валюті, укладених між нерезидентами та резидентами-позичальниками

Суттєво. У разі неотримання звітності про операції за договором про одержання резидентом кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента за три звітні періоди поспіль обслуговуючий банк ініціює анулювання реєстрації договору.

! Резидентам — позичальникам у нерезидентів, банкам

Національний банк України у зв'язку з надходженням запитів від територіальних управлінь Національного банку України (далі — територіальне управління) щодо порядку анулювання реєстрації договору про одержання резидентом кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента (далі — договір) у випадку неотримання відповідної звітності про операції за таким договором від резидента-позичальника повідомляє.

Загальний порядок та підстави анулювання територіальним управлінням реєстрації договору, укладеного резидентом-позичальником (крім уповноважених банків), установлено пунктом 2.11 глави 2 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам1 (далі — Положення).

1 Затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. №270.

Зокрема, територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі неотримання відповідної звітності про операції за договором, яка передбачена нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі — статистична звітність), за три звітні періоди поспіль (у тому числі за відповідним зверненням обслуговуючого банку із зазначеної підстави) (абзац третій пункту 2.11 глави 2 розділу I Положення). У разі виникнення вищезазначеної підстави для анулювання обслуговуючий банк за договором зобов'язаний звернутися до відповідного територіального управління з пропозицією про анулювання реєстрації договору (абзац другий пункту 3.8 глави 3 розділу I Положення).

Виходячи з вимог Положення, територіальне управління розглядає питання про анулювання реєстрації договору у разі виникнення відповідної підстави і приймає відповідне рішення:

про анулювання реєстрації договору;

або про відмову в анулюванні реєстрації договору.

При цьому для прийняття рішення територіальне управління може звернутися до обслуговуючого банку за додатковою інформацією.

Директор Департаменту відкритих ринків О. ЧУРІЙ