• Посилання скопійовано

Коментар

До листа Державної фіскальної служби України від 29.01.2015 р. №2707/7/99-99-19-02-01-17

У листі від 29.01.2015 р. №2707/7/99-99-19-02-01-17 ДФСУ відповіла на низку запитань, пов'язаних зі справлянням податку на прибуток за новими правилами, що набрали чинності з 01.01.2015 р. Зокрема про те, що об'єкт оподаткування податком на прибуток тепер розраховується на підставі даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, за винятком різниць, які потребують ведення окремого податкового обліку. Але це зовсім не означає, що питання документального підтвердження показників, з яких формується об'єкт оподаткування, втратило актуальність. Навпаки, тепер слід ретельніше ставитися до документального оформлення господарських операцій у бухгалтерському обліку. ДФСУ нагадує про те, що права контролерів доповнено правом проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку, правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком (пп. 20.1.43 ПКУ та пп. 20.1.44 ПКУ).

Податківці також розповіли, яким чином звітувати з податку на прибуток за 2014 р. По-перше, застосовується форма декларації, затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. №872, — та, що діяла в 2014 р. По-друге, строки її подання залишаються такими, як і до 01.01.2015 р.: при річному звітному періоді — до 2 березня 2015 р., при квартальному — до 9 лютого 2015 р. Нагадаємо, що за новою редакцією п. 57.1 ПКУ починаючи зі звітного періоду 2015 року платники податку на прибуток подаватимуть декларацію з податку на прибуток (за формами, які діятимуть на дату подання) при річному звітному періоді — до 1 червня року, наступного за звітним.

Щодо сплати авансових внесків, розрахованих у декларації за 2014 рік, податківці нічого нового не сказали, лише повторили норми п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ. Слід мати на увазі, що ті платники податку на прибуток, які визначать такі авансові внески в цій декларації, сплачуватимуть їх не 12 календарних місяців (тобто з березня 2015 року до лютого 2016 року), а 15 календарних місяців (з березня 2015 року до травня 2016 року)!

За наслідками звітного періоду 2015 року авансові внески з податку на прибуток сплачуватимуть уже лише ті платники, які за цей період матимуть понад 20 млн грн доходу від усіх видів діяльності (без ПДВ), визначеного за правилами бухгалтерського обліку. Розпочнеться така сплата авансових внесків лише з червня 2016 р. (і триватиме 12 календарних місяців, тобто до травня 2017 року).

Податківці також звернули увагу, що з 01.01.2015 р. немає поняття консолідованого податку на прибуток. У зв'язку з цим авансові внески сплачуються у січні — лютому 2015 року, як і у 2014 році, — за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) та його відокремлених підрозділів у сумі, що розрахована відповідно у консолідованій податковій декларації з податку на прибуток та Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період — 2013 рік.

А починаючи з березня 2015 року — тільки за місцем реєстрації головного підприємства (юридичної особи) у сумі, що розрахована у податковій декларації за звітний (податковий) період — 2014 рік. Чи враховуватимуться у декларації головного підприємства за наслідками 2015 року авансові внески, сплачені у січні — лютому 2015 року за місцем обліку відокремлених підрозділів для зменшення суми податку до сплати головним підприємством, наразі податківці не пояснили.

Натомість пояснили, яким чином нараховувати авансовий внесок при виплаті дивідендів. Тепер авансовий внесок розраховується на суму дивідендів, що перевищують суму оподатковуваного прибутку (п. 57.1-1.2 ПКУ). Але діє ця норма лише в разі, якщо суму податку на прибуток за період, за який виплачуються дивіденди, було повністю погашено. Водночас це правило є чинним для виплат дивідендів, що здійснюються після 01.01.2015 р. (йдеться про дивіденди, які не тільки виплачуються, а й нараховані після 01.01.2015 р.), навіть якщо вони нараховані/виплачуються за підсумками попередніх звітних років.

Якщо виплачуються дивіденди за кілька минулих років, то в цьому разі слід порівняти суму прибутку за даними фінансової звітності за кожен із таких років зі сумою оподатковуваного прибутку за відповідний рік. Далі за кожен рік визначається сума перевищення дивідендів над сумою оподатковуваного прибутку, і на таку суму перевищення нараховується авансовий внесок. Але наголошуємо: при цьому треба дотримати двох умов: сума податку на прибуток за такі роки має бути узгоджена (декларацією або повідомленням-рішенням) і погашена.

Хоча в коментованому листі податківці наполягають на виконанні двох умов: має бути подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені податкові зобов'язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. Інакше, на їхню думку, авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів. Проте в абзаці другому пп. 57.1-1.2 ПКУ таких умов немає. Подання декларації та сплата податку за декларацією — це лише окремий випадок загального правила, встановленого в абзаці другому пп. 57.1-1.2 ПКУ. На нашу думку, зазначене правило охоплює всі можливі ситуації узгодження та погашення податкового зобов'язання з податку на прибуток, у тому числі і за повідомленням-рішенням, а також за поданими уточнюючими розрахунками.

Погашення податкових зобов'язань відбувається згідно з нормами глави 9 ПКУ, у тому числі шляхом сплати коштів, авансових внесків, врахування переплат тощо. Якщо, на відміну від фінансової звітності, в декларації з податку на прибуток був від'ємний або нульовий об'єкт оподаткування, авансовий внесок нараховується на всю суму дивідендів. Так само на всю суму дивідендів за певний рік нараховується сума авансового внеску і в разі якщо сума податку на прибуток за такий рік не була погашена на дату виплати дивідендів (оскільки саме на цю дату слід сплатити авансовий внесок з таких дивідендів).

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру