(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Результаты поиска по запросу: звіт використання коштів

Результатов: 5840
  • Усю бізнес-спільноту вже майже півтора року лихоманить від нововведень законотворців та Міндоходів стосовно щоденного електронного звітування РРО. Бажання Міндоходів розширити свої контрольні функції можна зрозуміти. Проте технічна база суб'єктів господарювання і Міндоходів та неузгодженість роботи між головним податковим органом і центрами сервісного обслуговування не дозволяють впровадити повноцінне електронне звітування так швидко, як хотілося б Міндоходів. ...
  • Усю бізнес-спільноту вже майже півтора року лихоманить від нововведень законотворців та Міндоходів стосовно щоденного електронного звітування РРО. Бажання Міндоходів розширити свої контрольні функції можна зрозуміти. Проте технічна база суб'єктів господарювання і Міндоходів та неузгодженість роботи між головним податковим органом і центрами сервісного обслуговування не дозволяють впровадити повноцінне електронне звітування так швидко, як хотілося б Міндоходів. ...
  • У ній фахівці Міндоходів наголошують, що не підлягає оподаткуванню ПДВ операція з постачання примірників комп'ютерної програми, яка здійснюється одночасно з наданням (постачанням) ліцензій на право використання комп'ютерної програми. Тобто передання права власності на авторські права щодо самої програмної продукції не відбувається 1 , але Міндоходів вважає, що така операція також є пільговою. Можливо, автори УПК №536 вважають, що у цьому випадку плата за передачу примірника комп'ютерної програми та ліцензії до неї буде не чим іншим, як роялті (пп. ...
  • Згідно з Порядком, у разі потреби реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду (протягом року) записи у ній продовжуються наростаючим підсумком. Попередня Книга залишається у самозайнятої особи. На нашу думку, цю норму слід застосувати при переході на нову спрощену форму Книги. Отже, після реєстрації нової Книги стару (затверджену наказом ДПАУ від 24. ...
  • Але покупець врятує свій ПК за ПН без коду УКТ ЗЕД, подавши у звітному періоді до податкової декларації з ПДВ 1 Заяву про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8) ( додаток 8 до Декларації з ПДВ ...
  • Юридичні особи оформляють такі правочини через підзвітних осіб. Розгляд таких правочинів не є нашим завданням. Решта правочинів юросіб між собою має оформлятися письмово. Вимоги до письмової форми договору викладено в ст. 207 ЦКУ. Для того щоб форма правочину вважалася письмовою, його зміст повинен бути зафіксований в одному чи кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. ...
  • Запаси відображають у бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9). I якщо на дату балансу вартість шин знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду, такі запаси потрібно обліковувати за чистою вартістю реалізації ...
  • №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Перелік №28 — Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02. ...
  • Якщо кількість оплат протягом місяця договором чітко не встановлена, то може бути виписана одна зведена податкова накладна не пізніше останнього календарного дня такого звітного податкового періоду (місяця). Така зведена податкова накладна, за умови її оформлення згідно з чинним законодавством, безперечно, надасть покупцю право на податковий кредит з ПДВ (за умови використання товарів/послуг у господарській діяльності і в оподатковуваних ПДВ операціях). ...
  • відповідно до П(С)БО 31) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв'язку з провадженням госпдіяльності платника податку. Водночас для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебувають у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу витрат нарахування процентів за позиками на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50% оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих відсотків (п. ...
The remote server returned an error: (404) Not Found.