• Посилання скопійовано

Суть справи

СУТЬ СПРАВИ

Складаємо баланс за 2021 рік
Баланс підприємства — головний із фінансових звітів, який відображає майнове становище підприємства на початок і кінець звітного періоду. Розгляньмо, як складається баланс за 2021 рік.

Звіт про рух грошових коштів-2021
Звіт про рух грошових коштів дає інформацію про рух коштів та їхніх еквівалентів між датами фінансової звітності, про напрями їх витрачання для оцінки потреби в них на майбутнє. Цей звіт є досить простим для розуміння і показує, куди і як підприємство витрачає кошти і чому прибуток є, а коштів немає (або навпаки).

Фінзвітність «малюків» за НП(С)БО 25
У «ДК» №5/2022 ми докладно розповіли про те, хто має складати «малу» та «спрощену» фінзвітність за 2021 рік. А зараз перейдімо безпосередньо до правил її складання.

Звіт про власний капітал-2021
Четверта форма фінансової звітності надає інформацію про власний капітал підприємства, деталізуючи інформацію з розділу I пасиву Балансу та з розділу II Звіту про фінрезультати. Розгляньмо на прикладі, як скласти Звіт про власний капітал.

Визначаємо категорію підприємства
Малі та мікропідприємства подають скорочені форми фінзвітності — Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м, №2-м) та Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форми №1-мс, №2-мс). Але хто належить до таких підприємств за 2021 рік?

Складаємо Звіт про фінрезультати за 2021 рік
Другою за номером, але не за важливістю, є форма фінзвітності Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Саме в ній визначається, прибуток чи збиток отримало підприємство, та аналізується склад доходів та витрат у звітному періоді.

Примітки до річної фінзвітності
Чотири форми річної фінансової звітності складено — але це ще не все. До деяких статей фінзвітності потрібно наводити додаткову інформацію у примітках, типову форму яких затвердив Мінфін.

Декларацію ЄП подано не за ту групу
ФОП на третій групi ЄП помилково здав річну декларацію з додатком 1 для ЄП групи 2. Для виправлення подав знову таку саму декларацію з нулями, після чого подав декларацію для ЄП групи 3, яку не прийняли. У квитанції зазначено, що декларацію вже подано. Як виправити помилку?

До змісту номеру