• Посилання скопійовано

Що нового

ЩО НОВОГО

Визначено процедуру ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків

! Промисловим паркам

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 14 Закону «Про індустріальні парки» Кабмін затвердив Порядок ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Порядок визначає процедуру ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків та перелік відомостей, що вносяться до Реєстру.

Держателем і технічним адміністратором Реєстру є Мінекономіки, яке забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Реєстру шляхом його розміщення на своєму офіційному вебсайті.

Включення індустріального (промислового) парку до Реєстру здійснюється безоплатно.

Підставою для внесення відомостей про індустріальні (промислові) парки, змін і доповнень до них є:

рішення КМУ;

письмові повідомлення ініціаторів створення індустріальних (промислових) парків та керуючих компаній індустріальних (промислових) парків відповідно до вимог ст. 24, 29 і 31 Закону «Про індустріальні парки»;

звіти про функціонування індустріальних (промислових) парків.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. №27 чинна з 22.01.2022 р.


Включення до Реєстру промпарків — за новою процедурою

! Промисловим паркам

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону «Про індустріальні парки» Кабмін затвердив Порядок розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Для включення індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків ініціатор створення індустріального парку подає Мінекономіки відповідно до ст. 15 Закону «Про індустріальні парки» документи в паперовій та/або електронній формі.

У разі коли документи та/або інформація, необхідна для включення індустріального парку до Реєстру, містяться в інформаційно-комунікаційних системах, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві про включення індустріального парку до Реєстру зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги.

Подання заяви разом із документами в електронній формі здійснюється з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему Мінекономіки — портал електронних сервісів.

У разі подання заяви засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених цим Порядком. Оформлення заяви завершується шляхом накладення електронного підпису особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі подання заяви у паперовій формі така заява оформлюється в довільній формі.

У випадку подання заяви та документів, поданих із заявою, на паперових носіях інформації створюється електронна копія оригіналу паперового документа, що додається до електронної справи.

Мінекономіки розглядає подані ініціатором документи згідно з цим Порядком протягом 21 робочого дня з моменту їх надходження.

Водночас втратила чинність Постанова КМУ від 16.01.2013 р. №216 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків».

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. №25 чинна з 22.01.2022 р.


Ще одна інформаційна система

! Медикам

Кабмін прийняв рішення щодо впровадження інформаційно-аналітичної системи «MedData» і затвердив Порядок її функціонування.

Інформаційно-аналітична система «MedData» — інформаційно-аналітична система, яка дає змогу проводити комплексний аналіз даних щодо стану закупівель і моніторинг даних щодо забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць (закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ, закладів охорони здоров’я, а також ФОПів, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ) товарами та послугами, закупленими за рахунок бюджетних коштів та/або з інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Користувачами інформації є МОЗ та ДП «Медичні закупівлі України».

Суб’єктами надання інформації є:

заклади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ;

спеціалізовані організації, які здійснюють публічні закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються МОЗ із такими організаціями;

структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій;

заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності;

фізособи — підприємці, які одержали ліцензію на право провадження госпдіяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. №36 чинна з 21.01.2022 р.


Удосконалено Порядок держреєстрації транспортних засобів

! Власникам ТЗ

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою КМУ від 07.09.1998 р. №1388.

Зокрема, до переліку документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, додано рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна, винесене комісією, утвореною відповідно до п. 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 р. №985.

Також уточнено, що у разі звернення до сервісного центру МВС щодо ТЗ, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація ТЗ не проводиться, крім випадків, коли:

перереєстрація ТЗ не пов’язана з його відчуженням;

ТЗ придбано на електронному аукціоні в порядку, встановленому ст. 61 Закону «Про виконавче провадження»;

ТЗ отримано в рахунок погашення боргу в порядку, встановленому ст. 61 Закону «Про виконавче провадження»;

ТЗ придбано в порядку, визначеному ст. 30 Закону «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»;

ТЗ безоплатно отримано відповідно до п. 14 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. №32 чинна з 22.01.2022 р.


Визначено механізм формування та перевірки електронних «прав»

! Водіям

Кабмін затвердив Порядок формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій.

Цей Порядок визначає механізм формування електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій та процедуру їх перевірки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами — підприємцями.

Електронним посвідченням водія є національне посвідчення водія у формі електронного відображення інформації, що міститься у національному посвідченні водія, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрихкодом, цифровим кодом).

Електронним свідоцтвом про реєстрацію ТЗ є свідоцтво про реєстрацію ТЗ у формі електронного відображення інформації, що міститься у свідоцтві про реєстрацію ТЗ, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрихкодом, цифровим кодом), а також інформації про страховий поліс (за наявності).

Електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію ТЗ формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за бажанням особи, яка в установленому законодавством порядку отримала національне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, за наявності в Єдиному держреєстрі МВС, Єдиному держреєстрі ТЗ, які є функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи МВС, усіх відомостей, зазначених у національному посвідченні водія, свідоцтві про реєстрацію ТЗ, зокрема відцифрованого образу обличчя особи.

У разі відсутності в Єдиному держреєстрі МВС відцифрованого образу обличчя особи для формування електронного посвідчення водія такий образ обличчя відображається з е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон (за наявності) з дотриманням вимог Закону «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг».

Особа, відомості про яку внесено до Єдиного держреєстру ТЗ як належного користувача, також може сформувати електронне свідоцтво про реєстрацію ТЗ.

Електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію ТЗ формуються безоплатно.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. №1453 чинна з 22.01.2022 р.


Затверджено Порядок консервації земель

! Власникам земельних ділянок

Кабмін затвердив Порядок консервації земель, який визначає організаційні засади щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель, у тому числі земель запасу, земельних ділянок, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на таких земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.

Консервація земель здійснюється шляхом припинення чи обмеження їх господарського використання у порядку, передбаченому законодавством, на визначений строк та залуження, заліснення або ренатуралізації.

Договір про консервацію земель приватної власності укладається між власником земельної ділянки та відповідною сільською, селищною, міською радою у письмовій формі і містить такі відомості про земельну ділянку:

кадастровий номер (за наявності);

місце розташування та розмір;

вид і спосіб консервації земель;

вартість і строк консервації земель.

Консервація земель незалежно від форми власності здійснюється відповідно до робочого проєкту землеустрою щодо консервації земель, яким визначаються види, способи консервації земель, строк консервації, напрями використання земель, межі земельних ділянок, на яких здійснюється консервація земель.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. №35 чинна з 22.01.2022 р.


Затверджено Правила щодо забезпечення родючості ґрунтів

! Сільгосптоваровиробникам

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило Правила щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатів.

Ці Правила встановлюються з метою охорони вод та ґрунтів, зменшення ризику їхнього забруднення сполуками нітрогену від сільськогосподарських джерел, внаслідок застосування азотних добрив.

Застосування азотних добрив для вирощування сільськогосподарських культур має бути спрямоване на мінімізацію та уникнення можливості вимивання сполук нітрогену та забруднення ними водних об’єктів.

Дія цих Правил поширюється на сільськогосподарських товаровиробників, які займаються сільськогосподарською діяльністю в уразливих до (накопичення) нітратів зонах, які визначаються Методикою визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів.

Установлено, що до сільськогосподарських товаровиробників, які займаються сільськогосподарською діяльністю на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, незалежно від кількості таких ділянок загальною площею до 15 гектарів, що розташовані в межах уразливих до (накопичення) нітратів зонах, не застосовуються вимоги п. 1 — 11 розд. VI, п. 8 розд. VIII, п. 5 розд. X Правил.

Наказ Мінагрополітики від 24.11.2021 р. №382
набирає чинності з дня офіційного опублікування,
станом на 26.01.2022 р. офіційно не опублікований


Зміни до ліцензійних умов транспортування та розподілу природного газу

! Газотранспортникам

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесла зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 р. №201.

Змінами розширено перелік організаційних вимог, яких ліцензіат повинен дотримуватися при провадженні ліцензованої діяльності, а саме: ліцензіат має вносити відомості про споживачів природного газу, приєднаних до мереж ліцензіата, до інформаційної бази даних споживання природного газу у випадках та обсязі, встановлених Положенням про інформаційну базу даних споживання природного газу, затвердженим Кабміном.

Нагадаємо, створення згаданої інформаційної бази та затвердження Положення про неї було передбачено Законом від 30.06.2021 р. №1590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи», відповідно до якого НКРЕКП мала внести ці зміни до ліцензійних умов ще до 24.11.2021 р. — протягом 4 місяців з дня набрання чинності Законом. Сам Кабмін мав затвердити згадане Положення протягом двох місяців, до 24.09.2021 р., а до 24.01.2022 р. вже мала запрацювати й сама інформаційна база. Однак досі немає ні Положення, ні бази, тому виконання нової організаційної вимоги є проблематичним.

Постанова НКРЕКП від 18.01.2022 р. №54 чинна з 19.01.2022 р.


Адвокати мають підтвердити знання державної мови

! Адвокатам

Рада адвокатів України внесла зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням РАУ від 17.12.2013 р. №270, та Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням РАУ від 01.06.2018 р. №80.

Відповідно до змін, разом із заявами про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, про направлення на стажування, про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю подається копія документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Рішення Ради адвокатів України від 15.12.2021 р. №137 чинне з 15.12.2021 р.


Впливати на колекторські компанії Нацбанк буде не сам

! Колекторським компаніям

Нацбанк вніс зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ від 09.07.2021 р. №78.

Вирішено, що Правління НБУ має право делегувати повноваження щодо застосування заходів впливу Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг;

керівник (представник) колекторської компанії, запрошений для участі в Правлінні НБУ / Комітеті з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, який не пройшов ідентифікацію відповідно до абз. 4 п. 13 розд. III Положення, а також у випадку, визначеному в пп. 2 п. 14 розд. III Положення, не допускається до участі в засіданні Правління / Комітету.

Нагадаємо, згаданий Комітет було утворено рішенням НБУ від 29.07.2020 р. №498-рш, яким водночас було затверджено і Положення про Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Постанова  Національного банку України від 21.01.2022 р. №6 чинна з 26.01.2022 р.

Новини підготувала Анастасія ПОРИТКО, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру