• Посилання скопійовано

Один наказ на кількох працівників

Чи можна приймати на роботу та звільняти кількох осіб в одному наказі?

Трудовий договір оформлюється наказом власника або уповноваженого ним органу (ч. 3 ст. 24 КЗпП). Так само наказом оформлюється і звільнення працівника.

Обов'язкової форми наказу про прийняття на роботу і звільнення трудове законодавство не містить. Є типові форми (форма №п-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», форма №п-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»), які не є обов'язковими до застосування. Ці форми — фактично бланки для заповнення, які є незручними і не враховують всіх важливих питань, що виникають при прийнятті на роботу та звільненні, а тому застосовуються на практиці нечасто.

У більшості випадків підприємства використовують накази про прийняття на роботу та звільнення, що складаються в довільній текстовій формі. У таких наказах зручно обговорити всі питання (всі види виплат, що встановлюються при прийнятті на роботу, або всі види відпусток, що компенсуються при звільненні).

Тому великі підприємства нерідко приймають на роботу працівників і оформлюють звільнення одним наказом. Особливої різниці в кадровому діловодстві через це не виникає — єдине, що здійснювати внутрішнє погодження і підписання керівником доводиться не кілька разів, а лише один раз — для зведеного наказу. Тобто використовувати один наказ на кожного працівника або передбачати прийняття на роботу чи звільнення кількох працівників в одному наказі — це винятково справа організації внутрішнього документообігу підприємства.

Зведені накази оформляють у звичайному порядку, тобто з урахуванням вимог Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003)». У цьому стандарті міститься перелік реквізитів, з яких складаються організаційно-розпорядчі документи, в т. ч. накази.

Зведений наказ на кількох працівників, відповідно, також не має обов'язкової форми і може містити кілька параграфів (пунктів), у кожному з яких передбачаються різні дані щодо кожного з працівників окремо (зразки 1, 3). А може бути один загальний пункт, де передбачено лише перелік працівників, на яких поширюється відповідний наказ (зразки 2, 4).

Зразок 1

Про прийняття на роботу

1. Прийняти на роботу Петренка Петра Петровича з 1 квітня 2018 р. на посаду старшого комірника складу готової продукції з посадовим окладом 4500 грн.

2. Прийняти на роботу Григоренка Григорія Григоровича з 2 квітня 2018 р. на посаду бухгалтера відділу бухгалтерського обліку і звітності з посадовим окладом 4600 грн, встановивши йому надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 10% посадового окладу.

З наказом ознайомлені:

Зразок 2

Про прийняття на роботу

Прийняти на роботу з 21 травня 2018 року:

1. Петренка Петра Петровича на посаду старшого комірника складу готової продукції з посадовим окладом 4500 грн.

2. Григоренка Григорія Григоровича з 2 квітня 2018 р. на посаду бухгалтера відділу бухгалтерського обліку і звітності з посадовим окладом 4600 грн, встановивши йому надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 10% посадового окладу.

З наказом ознайомлені:

Зразок 3

Про звільнення

Звільнити:

1. Iваненка Iвана Iвановича, інженера відділу збуту, 19 травня 2018 р. за власним бажанням, ч. 1 ст. 38 КЗпП України, виплативши йому компенсацію за невикористані 8 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 16 січня 2018 р. до 19 травня 2018 р.

2. Сергієнко Тамару Віталіївну, економіста планово-фінансового відділу, 18 травня 2018 р. за угодою сторін, п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, виплативши їй компенсацію за невикористані 20 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 25 липня 2017 р. до 18 травня 2018 р.

З наказом ознайомлені:

Зразок 4

Про звільнення

Звільнити 31 грудня 2019 р. у зв'язку із закінченням строку трудового договору, п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, таких працівників:

1. Петренко Iрину Петрівну, старшого лаборанта лабораторії контролю якості готової продукції,, виплативши їй компенсацію за невикористані 20 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 01 березня 2017 р. до 31 грудня 2018 р.

2. Лапухіну Валентину Леонідівну, старшого інспектора відділу охорони праці, виплативши їй компенсацію за невикористані 18 календарних днів щорічної відпустки за період роботи з 02 квітня 2017 р. до 31 грудня 2018 р.

З наказом ознайомлені:

Не слід забувати, що працівників необхідно ознайомлювати з усіма кадровими наказами, що їх стосуються, під підпис. Згадані типові форми №п-1 та №п-4 містять позначки про ознайомлення працівника.

На деяких великих підприємствах, що мають певні традиції чи особливі умови підписання документів, навіть вводяться певні контрольні дати, коли працівники можуть бути прийняті на роботу. Це внутрішньоорганізаційне рішення. Так, наприклад, внутрішніми правилами може бути передбачено, що на роботу працівники приймаються лише з понеділка, а документи до відділу кадрів здаються до четверга. Тоді щоп'ятниці відділ кадрів може оформити один наказ про прийняття на роботу всіх працівників із понеділка і подати на них одне повідомлення до ДФС (зразок 2).

Щодо наказів про звільнення, то їх рідше роблять зведеними — на кількох працівників (приклади таких наказів також у двох варіантах наведені в зразках 3 і 4). Це пояснюється двома причинами: працівники рідше звільняються масово, аніж набираються масово. Звільнення — це частіше більш дискретний випадок, що стосується конкретного працівника. Друга причина — це передбачене ч. 2 ст. 47 КЗпП право працівника одержати копію наказу про звільнення на його вимогу. У разі його звільнення з ініціативи роботодавця ця стаття передбачає обов'язкову видачу працівникові такої копії наказу. Звичайно, видавати копію значно зручніше з наказу, зробленого на одного працівника, ніж на кількох працівників одночасно.

Тому зведені накази про звільнення практикуються, як правило, коли йдеться про звільнення значної кількості працівників за переведенням на інше підприємство або, наприклад, за закінченням строку трудового договору, див. зразок 4. Такі накази можуть видаватися і при масовому вивільненні з ініціативи роботодавця, наприклад при скороченні штату. Однак у такому разі замість копій доведеться виготовляти витяги з наказу для кожного працівника.

Олексій КРАВЧУК, д. ю. н., доцент, аудитор

До змісту номеру