(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Результаты поиска по запросу: Інформація до військкомату про автотранспорт та водіїв

Результатов: 12623
  • 9-5 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ 1 , який встановлює умови та порядок застосування коефіцієнта, однією з умов його застосування передбачає збільшення на 20% і більше не зарплати (посадового окладу, ставки), а бази нарахування ЄСВ на одну застраховану особу у звітному місяці. ...
  • Правила организации делопроизводства и архивного хранения документов Обновлен порядок представления органам ГФС информации о налогоплательщиках Формы уведомлений о внесении сведений в ЕГР — в новой редакции Доначисление единого взноса за предыдущие периоды влечет за собой наложение штрафа ...
  • ГФСУ напомнила, что размещение временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по вопросам строительства, градостроения и архитектуры. Основанием для размещения временного сооружения служит паспорт привязки временного сооружения. Для оформления паспорта привязки заказчик обращается в орган по градостроению и архитектуре с заявлением об оформлении паспорта привязки ВС, в котором, наряду с другими документами, представляет схему размещения ВС. ...
  • ВОпроСЫ И ОТВЕТЫ Налог на прибыль Налоговый учет фьючерсных контрактов основывается на бухгалтерском учете Налог на прибыль у нового кредитора при уступке права требования Если в І квартале убыток, а во II — прибыль, декларация за II квартал не подается ...
  • Методические рекомендации по бухгалтерскому учету фьючерсных контрактов (с типовыми проводками) утверждены решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 08.05.2012 г. №650 . При этом следует учитывать, что неизменными остались только правила бухгалтерского учета, а вот правила налогового учета у плательщиков налога на прибыль с 01. ...
  • Оновлено порядок подання органам ДФС інформації про платників податків Форми повідомлень про внесення відомостей до ЄДР — у новій редакції Донарахування єдиного внеску за попередні періоди тягне за собою накладення штрафу Фрілансери можуть працювати з іноземними замовниками без договорів ...
  • Президент підписав Закон «про внесення змін до Закону України «про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді». ...
  • Платники податку на прибуток, зареєстровані протягом звітного року, вважаються новоствореними У 2015 році нові критерії визнання госпоперацій контрольованими Якщо дивіденди менші від об'єкта оподаткування податком на прибуток, авансовий внесок не сплачують Якщо дохід підприємства за 2014 р. ...
  • Чи відповідає дійсності Інформація про те, що компанії з доходом до 20 млн зможуть визначати податок на прибуток без обліку податкових різниць? Законом №71 повністю змінено визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток (нова редакція ст. 134 ПКУ ). Відповідно, з 01.01.2015 р. діють нові правила визначення суми податку на прибуток. ...
  • В случае реализации профсоюзом путевок РРО применяется на общих основаниях Обновлен порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан ГФС о превышении установленного тарифа на водоотведение Австрия исключена из списка стран для трансфертного ценообразования ...
The remote server returned an error: (404) Not Found.