ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Результаты поиска по запросу: облік витрат виробництва та випуску готової продукції

Результатов: 6177
  • для розрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності стосовно доходів, витрат і фінансового результату до оподаткування. Усі господарські операції обліковує відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Якщо згідно зі встановленими  П(С)БО або МСФЗ  правилами сума витрат, понесених у 2015 р., зменшує фінансовий результат 2015 року і на такі витрати в ПКУ не передбачено коригування фінансового результату, то і підстав для коригувань немає. ...
  • річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Крім того, такий платник податків має бути платником податку на прибуток, оскільки саме за ним виникають контрольовані операції (див. пп. 39.2.1.2 ПКУ ), щодо яких подається Звіт. Отже, єдинники і фізособи цей Звіт, як і раніше, не подаватимуть. ...
  • », якій, за Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), відповідає код 2009. Приклад 5. Складання ПН у разі експорту товарів ТОВ «А» експортувало товар підприємству-нерезиденту із Франції. Вартість такого товару – 200000 грн у кількості 10 шт. Приклад 6. Складання ПН отримувачем послуг від нерезидента ...
  • ) суми нарахованих доходів за дні роботи та лікарняних, якщо згідно з табелем обліку використання робочого часу за грудень 2015 р. останні чотири календарні дні працівнику, який перебував на лікарняному, оплачено як робочі дні (листок непрацездатності надано у січні 2016 р.)? Для того щоб зазначені у запитанні виплати привести у відповідність, перш за все потрібно провести перерахунок нарахувань за чотири дні грудня 2015 р. ...
  • Яким чином подавати заяву і як пересвідчитися, що суб'єкта господарювання взято на облік? Заява має бути подана виключно в електронній формі із застосуванням ЕЦП, дата і час, зафіксовані у першій квитанції, будуть датою і часом подання заяви до контролюючого органу. Наступного робочого дня суб'єкта господарювання беруть на облік: ...
  • Податківці, зокрема, нагадали, які підтвердні документи обов'язково слід мати для підтвердження витрат на придбання електронного авіаквитка У  листі від 21.01.2016 р. №1501/10/28-10-06-11  податківці нагадують, що у разі відрядження працівників за кордон: 1) максимальний розмір добових,  які не включаються до оподатковуваного доходу фізособи без документального підтвердження, —  ...
  • помилкової сплати ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету; помилкової сплати податкових зобов'язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених ПКУ, на рахунок 3719. Повернення коштів здійснюється  на підставі заяви платника про таке повернення ...
  • — повне найменування юрособи, код ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників ЄСВ; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідні серія та номер паспорта; — прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; ...
  • Нагадаємо, навіть якщо перевірка проводиться за неосновним місцем обліку, складає ППР та розглядає скарги орган ДФС за основним місцем обліку ( ...
  • Дивіденди в обліку з 2016 року Після складання річної фінзвітності, коли підприємству відомий фінансовий результат, може прийматися рішення про розподіл чистого прибутку, а саме про виплату дивідендів. Які дії слід вчинити та які податки буде сплачено під час виплати такого платежу? ...
The remote server returned an error: (404) Not Found.