(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Результаты поиска по запросу: наказ з дикрету

Результатов: 4203
  • наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку». ...
  • наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. №1020 , у формі №1ДФ відображається сума ПДФО, нарахованого й утриманого з доходу, нарахованого платникові цього податку. Сума заробітної плати, виплаченої за першу половину місяця, і сплачена при цьому сума ПДФО цьому визначенню не відповідають. ...
  • наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку». ...
  • Форму звіту №1ДФ затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. №1020. 2 Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом ДПАУ від 24. ...
  • наказ про надання відпустки по вагітності та пологах на строк, зазначений у заяві. Відповідно до ч. 6 ст. 52 Закону №2240, лікарняний листок працівниця подає не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. ...
  • Правила його складання встановлені в Iнструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. №455. Якщо в отриманому від працівника листку непрацездатності виявлено неточності (неправильності), виплачувати допомогу за ним не можна. 1 У статті не розглядаються випадки отримання допомоги з тимчасової втрати працездатності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. ...
  • наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1025 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». ...
  • Форма затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. №110. 2 Форма затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 р. №302. 3 На думку автора, у цьому випадку можна скористатися довіреністю, складеною у довільній формі, або ж використати довіреність на отримання ТМЦ. ...
  • Правда, по мнению автора, наказание за такой проступок действующим законодательством не предусмотрено. Как указано в п. 184.5 НКУ и пп. 5.8.2 Положения №1394, с момента аннулирования регистрации лица в качестве плательщика НДС оно лишается права на отнесение сумм уплаченного НДС к налоговому кредиту и выписку НН. ...
  • Рішення про видачу дозволу (відмову у його видачі) приймається Службою та оформляється наказом протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви. Про те, що рішення було позитивним, роботодавець дізнається зазвичай шляхом отримання такого дозволу. Про відмову у видачі дозволу роботодавцю надається відповідне повідомлення — особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та зазначенням підстави. ...
The remote server returned an error: (404) Not Found.