(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Звітність про квоти

Усі підприємства1, що мають середньооблікову кількість штатних працівників на рівні 20 осіб і більше, повинні виконувати квоту на працевлаштування і звітувати до центру зайнятості. Звіт подається до 1 лютого року, наступного за звітним. Форму звіту наведено у додатку до Порядку №271. Поговоримо про цю звітність більш предметно.

На кого поширюється квота на працевлаштування

Нормами ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість передбачено, що є певні категорії осіб, які мають право на працевлаштування на підприємстві у межах обрахованої квоти. До таких осіб, зокрема, належать учасники бойових дій, інваліди, що не досягли пенсійного віку, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, один із батьків або особа, що їх замінює та має на утриманні дитину чи дітей віком до 6 років.

Розраховуємо квоту

Квота визначається в розмірі 5% середньооблікової кількості штатних працівників за попередній календарний рік, тобто розмір «трудової» квоти на 2016 рік дорівнює 5% середньооблікової кількості штатних працівників за 2015 календарний рік. Відповідно до абз. 1 пп. 3.2.1 Iнструкції №286, для обрахунку середньооблікової кількості штатних працівників треба підбити суму кількості працівників за кожен календарний день звітного місяця і результат поділити на кількість календарних днів конкретного місяця.

А тепер увага: до облікової кількості штатних працівників належать усі наймані працівники, які уклали письмову угоду і виконували постійну тимчасову чи сезонну роботу від одного дня і більше на підприємстві (п. 2.1 Iнструкції №286). Чи включати до цього переліку засновників підприємства? Так, якщо вони, крім функцій засновників, виконували якісь трудові функції й отримували зарплату.

Iз переліку штатних працівників для обрахунку показника облікової кількості штатних працівників не слід враховувати внутрішніх та зовнішніх сумісників, осіб, що працюють за ЦПД, практикантів та студентів, які навчаються із відривом від виробництва, а також тих, хто вже подав заяви на звільнення чи припинив роботу без попередження адміністрації підприємства2.

1 Щодо підприємців, то, судячи з листа Мінсоцполітики від 23.09.2013 р. №733/021/106-13, вони також повинні виконувати квоту на працевлаштування, якщо мають середньооблікову кількість штатних працівників на рівні 20 осіб і більше. Утім, не можемо з цим погодитися, адже підприємці прямо не зазначені в ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість.

2 Вони перестають обліковуватися в обліковому складі працівників із першого дня невиходу на роботу.

Якщо на підприємстві вже працюють повний робочий день такі незахищені категорії осіб, щодо яких має бути сформована квота на працевлаштування, то такі особи до обрахунку середньооблікової кількості осіб не включаються. I квота обчислюється вже з урахуванням таких осіб, що працюють на підприємстві на умовах повного робочого дня.

Заповнюємо звітність

Суть заповнення звітності про квоти зводиться до заповнення тільки чотирьох показників. Головне — правильно провести всі необхідні розрахунки.

Отже, для того щоб заповнити рядок 01 «Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього» слід визначити середньооблікову кількість штатних працівників у розрізі кожного місяця попереднього року (кількість штатних працівників за кожен календарний місяця підсумовується загалом і ділиться на кількість календарних днів звітного місяця), далі всі показники середньооблікової чисельності підсумовуються і сума ділиться на 12 — визначається середня за рік. Тобто у звітності за 2016 рік зазначають середньооблікову кількість штатних працівників за 2015 рік (у цілих одиницях).

У рядку 02 «у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді» фіксують кількість осіб, які перелічені у ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість (крім інвалідів) і при цьому працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді, тобто за 2016 рік.

Показник рядка 3 «Квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників» обраховується як добуток показника з ряд. 01 та 5%. Отриманий результат слід округлити до цілого числа (справа наліво).

Рядок 04 «Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати у поточному році у рахунок квоти» формується як різниця між показниками рядків 03 та 02.

У разі якщо за результатом розрахунку у роботодавця працює необхідна середньооблікова кількість працівників, на яких поширюються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у рядку 04 ставиться «0». Доповнювати інформацію будь-якими пояснювальними записками не треба (лист Мінсоцполітики від 05.11.2015 р. №430/021/106-15).

Приклад На підприємстві протягом січня — квітня 2015 року працювало 67 штатних працівників, з травня до грудня 2015 року кількість штатних працівників збільшилася до 70 осіб. Iз цієї кількості штатних працівників:

1 особа весь рік перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

2 особи з 16 лютого і до кінця року перейшли на зовнішнє сумісництво;

3 особи з 1 вересня до кінця грудня перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

Весь 2016 рік на підприємстві значилася 1 мати двох дітей віком до 6 років, 1 чоловік передпенсійного віку, а з 1 травня до них долучився й учасник бойових дій.

Дані для обрахунку середньооблікової кількості штатних працівників подано в таблиці 1 та таблиці 2, а форма заповнення звітності про квоти — у зразку.

Таблиця 1

Робоча таблиця обрахунку середньооблікової кількості штатних працівників

Місяці 2015 року
Кількість штатних працівників облікового складу
Кількість осіб, що мають бути видалені із середньооблікової кількості штатних працівників
Облікова кількість штатних працівників
((гр. 2 - гр. 3) х к-ть календарних днів місяця)
Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць
(гр. 4 : к-ть календарних днів місяця)
1
2
3
4
5
Січень
67
1
(67 - 1) х 31 = 2046
66
Лютий
67
1 + 2
(67 - 3) х 15 +
(67 - 2) х 13 = 1805
64*
Березень
67
1 + 2
(67 - 3) х 31 = 1984
64
Квітень
67
1 + 2
(67 - 3) х 30 = 1920
64
Травень
70
1 + 2
(70 - 3) х 31 = 2077
67
Червень
70
1 + 2
(70 - 3) х 30 = 2010
67
Липень
70
1 + 2
(70 - 3) х 31 = 2077
67
Серпень
70
1 + 2
(70 - 3) х 31 = 2077
67
Вересень
70
1 + 2 + 3
(70 - 6) х 30 = 1920
64
Жовтень
70
1 + 2 + 3
(70 - 6) х 31 = 1984
64
Листопад
70
1 + 2 + 3
(70 - 6) х 30 = 1920
64
Грудень
70
1 + 2 + 3
(70 - 6) х 31 = 1984
64
* 1805 : 28 = 64,464, згідно з п. 3 додатка до Iнструкції №286 за правилом парної цифри 4 має бути відкинуто, й отримуємо число 64.

Таблиця 2

Робоча таблиця обрахунку середньооблікової кількості штатних працівників, які мають додаткові гарантії за 2016 рік

Місяці
2016 року
Облікова кількість осіб, що мають гарантії працевлаштування
Середньооблікова кількість штатних працівників у розрізі окремих місяців
1
2
3
Січень
2 х 31 = 62
2
Лютий
2 х 29 = 58
2
Березень
2 х 31 = 62
2
Квітень
2 х 30 = 60
2
Травень
3 х 31 = 93
3
Червень
3 х 30 = 90
3
Липень
3 х 31 = 93
3
Серпень
3 х 31 = 93
3
Вересень
3 х 30 = 90
3
Жовтень
3 х 31 = 93
3
Листопад
3 х 30 = 90
3
Грудень
3 х 31 = 93
3

Зразок

Фрагмент звітності про квоти

Виходячи з даних про середньооблікову кількість штатних працівників за місяць (гр. 5 табл. 1) розраховується середньооблікова кількість штатних працівників за 2015 рік, яка становить 65 осіб ((64 х 7) + (66 х 1) + (67 х 4) : 12 місяців).

В аналогічному випадку слід провести розрахунки і для визначення середньооблікової кількості штатних працівників, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню і протягом 2016 року працювали на умовах повної зайнятості (таблиця 2 ).

Середньооблікова кількість штатних працівників, які мають гарантії, за 2016 рік становить 3 особи: (2 х 4 міс. + 3 х 8 міс.) : 12 = 2,67 (це 3). Підприємству в 2017 році не треба приймати на роботу представника незахищеної верстви населення, адже квота за 2016 рік виконана (ряд. 4 зразка).

Відповідальність

Ні за невиконання обрахованої квоти, ні за неподання звітності про квоти чинним законодавством штрафу не передбачено. Про це говорить і Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у листі від 20.10.2014 р. №ДЦ-01-7082/0/6-14.

Але відповідно до ч. 2 ст. 53 Закону про зайнятість штраф у двократному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення правопорушення, передбачається тільки за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні осіб, перелічених у ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість.

Тобто підставою для накладення штрафу є невиконання протягом року квоти робочих місць, якщо при цьому була допущена необґрунтована відмова у працевлаштуванні осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у межах відповідної квоти (лист Мінсоцполітики від 25.03.2014 р. №ДЦ-01-1816/0/6-14).

Нормативна база

  • Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. №5067-VI «Про зайнятість населення».
  • Порядок №271 — Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. №271.
  • Iнструкція №286 — Iнструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. №286.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

«ДК» №04 від 23.01.2017

«ДК» №04 від 23.01.2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.