(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
Iз змінами і доповненнями, включаючи останні зміни, внесені Законами України від 04.07.2012 р. №5043-VI,
від 05.07.2012 р. №5083-VI, від 05.07.2012 р. №5091-VI, від 06.07.2012 р. №5180-VI

ЗМІСТ

РОЗДIЛ I. Загальні положення

РОЗДІЛ II. Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 2. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

ГЛАВА 3. ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

ГЛАВА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ГЛАВА 7. IНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

ГЛАВА 8. ПЕРЕВІРКИ

ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

ГЛАВА 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 12. ПЕНЯ

РОЗДІЛ III. Податок на прибуток підприємств

РОЗДІЛ IV. Податок на доходи фізичних осіб

РОЗДІЛ V. Податок на додану вартість

РОЗДIЛ VI. Акцизний податок

РОЗДІЛ VII. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

РОЗДІЛ VIII. Екологічний податок

РОЗДІЛ IX. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

РОЗДІЛ X. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

РОЗДІЛ XI. Плата за користування надрами

РОЗДІЛ XII. Місцеві податки і збори

РОЗДІЛ XIII. Плата за землю

РОЗДІЛ XIV. Спеціальні податкові режими

ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК

ГЛАВА 3. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ

ГЛАВА 4. ЗБІР У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ПРИРОДНИЙ ГАЗ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

РОЗДІЛ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

РОЗДІЛ XVI. Збір за спеціальне використання води

РОЗДІЛ XVII. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

РОЗДІЛ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

РОЗДІЛ XVIII1. Посадові особи органів державної податкової служби та їх правовий і соціальний захист

РОЗДІЛ XVIII2. Податкова міліція

РОЗДІЛ XIX. Прикінцеві положення

РОЗДІЛ XX. Перехідні положення

«ДК» №35/2012

«ДК» №35/2012


The remote server returned an error: (404) Not Found.