ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Зміни в порядку офіційної публікації законів та інших НПА

! Усім

У зв'язку з опублікуванням в газеті «Голос України» від 20.10.2018 р. з наступного дня набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів».

Закон уточнює, що офіційне опублікування постанов КМУ здійснюється в газеті «Урядовий кур'єр» та «Офіційному віснику України», а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти КМУ оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабміну.

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради, крім офіційного опублікування, також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

Також установлено, що доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом.

Закон України від 02.10.2018 р. №2578-VIII чинний з 21.10.2018 р.


Видобувні підприємства звітуватимуть про платежі на користь держави

! Підприємствам видобувної галузі

Через 30 днів після офіційного опублікування у газеті «Голос України» від 17.10.2018 р. набере чинності Закон «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях». Цей Закон визначає правові засади регулювання та організації збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості та запобігання корупції у видобувних галузях в Україні.

Закон поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на Міненерговугілля та Держгеонадра, а також на отримувачів платежів (у розумінні цього Закону).

Серед іншого Закон передбачає запровадження низки звітів, зокрема Звіту про платежі на користь держави. Невід'ємною частиною цього звіту будуть акти звірки платежів за податками, зборами та ЄСВ між добувною компанією та одержувачем платежів, якщо такі акти складалися.

Першим обов'язковим звітним періодом, за який слід буде подавати звіти, є 2018 р.

Нерозкриття, порушення строків або порядку розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до цього Закону потягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 60 н. м. д. г. (нова ч. 11 ст. 212-3 КУпАП). А на самого госпсуб'єкта накладатиметься штраф у розмірі 5000 н. м. д. г. за нерозкриття інформації або порушення строків її розкриття і 2000 н. м. д. г. — за подання неповної інформації або порушення порядку її розкриття.

Закон України від 18.09.2018 р. №2545-VIII набирає чинності з 16.11.2018 р.


Спецдозволи на користування надрами продаватимуть з електронних аукціонів

! Надрокористувачам

Кабмін затвердив Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.

Установлено, що:

— проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється з 24.10.2018 р. виключно відповідно до Тимчасового порядку;

— аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, оголошення про проведення якого опубліковано до 24 жовтня 2018 р., проводиться відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 р. №594.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. №848 чинна з 23.10.2018 р.


Зміни в Положенні про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку

! Виробникам та імпортерам алкоголюі тютюну

Кабмін уніс зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. №1251.

Зокрема, в новій редакції п. 10 Положення уточнено, що продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі:

— довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

— заявки-розрахунку кількості марок;

— копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення — для імпортерів.

Отже, подавати звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці, вже не треба, а копію платіжки з відміткою банку слід подавати лише імпортерам.

Уточнено також, що марки акцизного податку виробникам тютюнових виробів видають з урахуванням вимог пп. 222.1.2 ПКУ.

Крім того, визначено, що для алкогольних напоїв імпортного виробництва використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, чинних на момент виробництва марки (новий абз. 3 п. 20 Положення).

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. №844 чинна з 23.10.2018 р.


Стаж підприємців з 1998 до 2003 року — на підставі довідки про реєстрацію

! Фізособам-підприємцям

Кабмін уніс зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою КМУ від 12.08.93 р. №637.

Фізособам-підприємцям при обчисленні пенсії зараховуватимуться до стажу періоди ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку:

— з 01.01.98 р. до 31.12.2003 р. — на підставі довідки про реєстрацію особи як СПД;

— з 01.01.2004 р. до 31.12.2017 р. за бажанням особи — за умови сплати ЄСВ незалежно від суми сплачених коштів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. №793 чинна з 05.10.2018 р.


Нове в порядку надання довідки про відсутність податкового боргу

! Платникам податків

Мінфін затвердив Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Для отримання довідки платник подає заяву, на його вибір:

у паперовій формі — до ДПI за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі — уповноважений орган). Якщо заяву подано до ДПI, її передають до уповноваженого органу;

в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог законів «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 р. д. з дня, наступного за днем отримання заяви. Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві.

Довідка надається безоплатно. Строк дії довідки становить 10 к. д. з дати її формування. У довідці обов'язково зазначається термін її дії.

Водночас утрачає чинність Наказ Міндоходів від 10.10.2013 р. №567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів».

Наказ Мінфіну від 03.09.2018 р. №733 набирає чинності з 07.11.2018 р.


Декларація з рентної плати позбулася чотирьох додатків

! Платникам рентної плати

Мінфін уніс зміни до форми Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. №719. Вилучено додатки 2, 4, 10 і 11: «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини», «Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України», «Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами», «Розрахунок податкових зобов'язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України». Iз форми самої декларації вилучено посилання на ці додатки.

Уперше за оновленою формою декларації слід буде звітувати за березень 2019 року.

Водночас утрачає чинність Наказ Мінфіну від 17.09.2012 р. №1001 «Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні».

Наказ Мінфіну від 21.08.2018 р. №707
набирає чинності з 12.02.2019 р., але не раніше дня його офіційного опублікування,
станом на 23.10.2018 р. офіційно не опублікований


Зміни в Ліцензійних умовах провадження діяльності з розподілу електроенергії

! Учасникам ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, унесла зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 р. №1470.

Зокрема, визначено, що якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:

— має чинну ліцензію на право провадження госпдіяльності з передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами або розподілу електроенергії;

— має встановлені НКРЕКП тарифи на розподіл/передачу електроенергії;

— не змінює місця провадження госпдіяльності відповідно до чинної ліцензії,

то для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії він додає до заяви:

1) відомість про місця та засоби провадження госпдіяльності з розподілу електроенергії, до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електроенергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електромереж), без надання інших документів, визначених п. 1.5 гл. 1 Ліцензійних умов;

2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії з дати набрання чинності новою ліцензією.

Також визначено, що ліцензіат повинен виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відімкнень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів.

Постанова НКРЕКП від 18.10.2018 р. №1229 чинна з 21.10.2018 р.


Нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

! Усім

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердила:

Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 1 листопада 2018 року до 31 грудня 2018 року включно;

Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 1 січня 2019 року.

Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

Водночас утрачає чинність рішення НКРЗI від 28.11.2017 р. №606, яким були затверджені попередні Граничні тарифи.

Рішення НКРЗI від 18.09.2018 р. №488
набирає чинності з 01.11.2018 р., але не раніше дня його офіційного опублікування,
станом на 23.10.2018 р. офіційно не опубліковане


Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електроенергії

! Учасникам ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.

Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатами та/або суб'єктами господарювання, які планують здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та встановлення цих тарифів НКРЕКП.

Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання.

НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів, змін тарифів на офіційному веб-сайті у мережі Iнтернет, засобах масової інформації.

Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. №1175 чинна з 21.10.2018 р.


Затверджено Порядок формування цін на універсальні послуги

! Учасникам ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Порядок формування цін на універсальні послуги.

Порядок поширюється на постачальників універсальних послуг та визначає механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг.

Ціна на універсальні послуги включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.

Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється без урахування ПДВ.

Постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті, у ЗМI та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

Постанова НКРЕКП від 05.10.2018 р. №1177
набирає чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування,
станом на 23.10.2018 р. офіційно не опублікована


Нові форми звітності щодо показників якості електропостачання

! Учасникам ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила низку форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення:

— №11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання»;

— №12-НКРЕКП-передача (річна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з передачі електричної енергії»;

— №12-НКРЕКП-розподіл (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії»;

— №12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»;

— №13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) передачі електричної енергії»;

— №14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів».

Утратили чинність постанови НКРЕКП від 23.03.2017 р. №345 та від 31.05.2017 р. №714, якими було затверджено форми звітності №11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання», №12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг», №13-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами» та інструкції щодо їх заповнення.

Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 р. №374 чинна з 24.10.2018 р.

Новини підготував Андрій ПОРИТКО, головний редактор

«ДК» №44 від 29.10.2018

«ДК» №44 від 29.10.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.