ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист ДФСУ від 19.02.2018 р. №1216/4/4.4-ДП-18

Щодо призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві

Суттєво. Питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахуванням норм Закону про охорону праці та Типового положення про службу охорони праці.

! Роботодавцям

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці у межах компетенції розглянув звернення та повідомляє.

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначено Законом України «Про охорону праці» (далі — Закон).

З метою створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі безпечних умов праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці роботодавець забезпечує функціонування на підприємстві системи управління охороною праці, створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання (ст. 13 Закону).

Порядок створення служби охорони праці визначається відповідно до ст. 15 Закону та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. №255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 р. за №1526/10125 (далі — Типове положення).

Згідно із Законом служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності (пункт 1.1 Типового положення).

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Ураховуючи зазначене, питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахуванням норм Закону та Типового положення, зокрема в частині наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

Директор I. ДЕГНЕРА

«ДК» №30 від 23.07.2018

«ДК» №30 від 23.07.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.