(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

01. Що таке облікова політика і для чого вона потрібна?

02. Яку відповідальність передбачено за відсутність наказу про облікову політику на підприємстві?

03. Як складається наказ про облікову політику?

04. Коли та як можна змінити облікову політику?

05. Що таке «поріг суттєвості» і чому він є важливим при складанні наказу про облікову політику?

06. Що потрібно вказувати в розділі облікової політики, який присвячено методам амортизації необоротних активів?

07. Як у наказі про облікову політику визначаються вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА?

08. Як визначаються в наказі про облікову політику правила переоцінки необоротних активів?

09. Ремонт чи поліпшення основного засобу — чи можна це визначити в наказі про облікову політику?

10. Як визначається в наказі про облікову політику дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу?

11. Як потрібно заповнювати розділ наказу про облікову політику щодо створення резервів?

12. Як у наказі про облікову політику встановлюються методи оцінки запасів при їх вибутті?

13. Підприємство реалізує товар через касовий апарат за готівку кінцевому споживачеві. Чи можна за наказом про облікову політику оприбуткувати всі товари від постачальника за однією номенклатурою?

14. Чи можливо в процесі обліку запасів змінити одиницю їх виміру? Як це передбачити в наказі про облікову політику?

15. Як у наказі про облікову політику визначається облік транспортно-заготівельних витрат?

16. Як у наказі про облікову політику зазначається порядок класифікації зобов'язань?

17. Як встановлюється наказом про облікову політику порядок обліку загальновиробничих витрат?

18. Як у наказі про облікову політику визначається перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)?

19. Як у наказі про облікову політику визначається ступінь завершеності наданих послуг або виконаних робіт?

20. Як визначається в наказі про облікову політику клас рахунків витрат, які може застосовувати підприємство?

Спецвипуск 05-2017

Спецвипуск 05-2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.