(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Куток споживача

07.

Чи обов'язково в торговельному приміщенні розміщувати куточок споживача і яка інформація в ньому повинна бути розміщена?

А що на практиці?

Для об'єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства відповідно до п. 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №833 (далі — Порядок №833) всі суб'єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність через роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу та мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо), повинні забезпечити:

 • наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
 • розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог;
 • продаж товарів та їх обмін згідно з установленими правилами і нормами.

На вимогу споживача відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати Порядок №833, Закон України «Про захист прав споживачів», санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб'єкта господарювання.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:

для юридичної особи — найменування, адреси і номера телефону;

для фізичної особи — підприємця — прізвища, імені та по батькові.

08.

Чи обов'язково в приміщенні СГД, що надає побутові послуги населенню, розміщувати куточок споживача і яка інформація в ньому повинна бути розміщена?

А що на практиці?

Відповідно до п. 7 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від16 травня 1994 р. №313, суб'єкти господарювання сфери побуту повинні розмістити у приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і доступному для замовників місці:

 • Правила №313;
 • витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» в частині надання послуг;
 • перелік побутових послуг, що надаються;
 • інформацію про повне найменування виконавця, його адреса, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника);
 • копії виписки з Єдиного державного реєстру, сертифікатів відповідності на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, а також копії торгових (спеціальних торгових) патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню;
 • зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів;
 • ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;
 • перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги;
 • гарантійні зобов'язання виконавця послуг;
 • інформацію про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Держспоживінспекції, перелік категорій громадян, які користуються пільгами в отриманні побутових послуг;
 • книгу заяв і пропозицій.

У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець повинен забезпечити умови для ознайомлення замовника з цими Правилами, надання замовнику на робочому місці виконавця інформації про найменування, розташування, номер телефону виконавця, що організував надання послуг, тощо.

09.

Чи обов'язково СГД, що надають готельні послуги, розміщувати куточок споживача і яка інформація в ньому має бути?

А що на практиці?

Відповідно до п. 2.2 Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року №19, готель зобов'язаний надати споживачу необхідну, достовірну, доступну та своєчасну інформацію про готельні послуги.

Інформація доводиться до відома споживача у доступній наочній формі і розміщується у приміщенні, що призначене для оформлення розміщення споживача, у зручному для огляду місці та повинна включати таке:

 • зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати готельні послуги;
 • Правила №19;
 • свідоцтво про присвоєння готелю відповідної категорії (якщо вона присвоєна);
 • копію сертифіката на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації;
 • копію ліцензії, якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню;
 • ціну номера (місця в номері);
 • перелік основних послуг, що входять у ціну номера (місця в номері);
 • перелік і ціну додаткових послуг, що надаються за окрему плату;
 • відомості про форму та порядок оплати послуг;
 • перелік категорій осіб, що мають право на отримання пільг, а також перелік пільг, що надаються при наданні послуг у відповідності до законодавства;
 • відомості про роботу закладів (підприємств) громадського харчування, торгівлі, зв'язку, побутового обслуговування та інших, що розташовані в готелі. У разі їх відсутності — дані про місцезнаходження та режим роботи найближчих до готелю підприємств харчування, зв'язку та побутового обслуговування;
 • відомості про органи, що здійснюють захист прав споживачів.
10.

Чи передбачена відповідальність СГ за відсутність на видному місці у місці торгівлі оригіналу ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) або якщо наявна лише нотаріально засвідчена копія ліцензії?

Офіційна думка

Відповідно до п. 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833, суб'єкти господарювання повинні забезпечувати наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщують інформацію про найменування власника або уповноваженого ним органу; книги відгуків та пропозицій; адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів; торговий патент, ліцензію відповідно до встановлених законодавством вимог.

Зокрема, згідно з п. 27 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою КМУ від 13.05.96 р. №493, одержана на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами ліцензія має знаходитися на видному місці торгівлі і бути доступною для огляду.

Що стосується відповідальності за нерозміщення на видному місці торгівлі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), то норми ст. 17 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не передбачають застосування фінансових (штрафних) санкцій до суб'єктів господарювання за таке порушення.

Єдина база податкових знань, сайт www.minrd.gov.ua

Спецвипуск 07'2013

Спецвипуск 07'2013


The remote server returned an error: (404) Not Found.