(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

01. Кому обов'язково проводити інвентаризацію?

02. Якщо річна інвентаризація не проведена, які наслідки для юрособи та відповідальних посадових осіб?

03. У яких випадках проведення інвентаризації є обов'язковим?

04. Чи можуть податківці провести інвентаризацію під час податкової перевірки?

05. Що означає проведення інвентаризації? Чи обов'язково при цьому перевіряти усі активи та зобов'язання підприємства?

06. У які строки проводиться річна інвентаризація?

07. Хто має проводити інвентаризацію?

08. Як скласти наказ на проведення інвентаризації?

09. Якими документами оформлюється проведення інвентаризації?

10. Як відображаються в бухгалтерському обліку надлишки або недостачі, виявлені під час інвентаризації?

11. У яких випадках можна застосовувати пересортицю цінностей?

12. Які податкові наслідки має проведення інвентаризації?

13. Чи потрібно залучати незалежного експерта під час оцінки надлишків та нестач?

14. Як проводиться інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів?

15. Які особливості має інвентаризація нематеріальних активів?

16. Як проводиться інвентаризація запасів?

17. Які особливості має інвентаризація біологічних активів?

18. Як проводиться інвентаризація в касі підприємства?

19. Як проводиться інвентаризація коштів на рахунках в банку та фінансових інвестицій?

20. Як проводиться інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості, цільового фінансування підприємства?

21. Як проводиться інвентаризація витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та резервів, створених на підприємстві?

22. Якщо транспорт на підприємстві мобілізовано — як проводиться його інвентаризація?

23. Якщо активи підприємства знаходяться на території АТО — як проводиться його інвентаризація?

Спецвипуск 11-2018

Спецвипуск 11-2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.