(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Затверджено податкову консультацію з відступлення права вимоги і факторингу

! Платникам податку на прибуток

Міндоходів затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування податком на прибуток операцій з відступлення права вимоги (факторингу).

Нагадаємо, що відступлення права вимоги — це операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

У консультації податківці наголосили, що для операцій з відступлення права вимоги (у тому числі за договорами факторингу) застосовується порядок оподаткування податком на прибуток, визначений п. 153.5 ПКУ, у разі якщо умови договорів з відступлення права вимоги (факторингу) відповідають вимогам Цивільного кодексу.

Наказ Міндоходів від 22.11.2013 р. №697 див. у наступному номері «ДК»


УПК: сплата авансових внесків з податку на прибуток

! Платникам податку на прибуток

Міндоходів затвердило Узагальнюючу податкову консультацію з окремих питань щодо сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. Зокрема роз'яснено таке:

— платник податку не може добровільно відмовитися від сплати авансових внесків та перейти на щоквартальне звітування. Виняток лише, якщо за підсумками I кварталу не отримано прибутку або отримано збиток;

— підприємство, що ліквідується, припиняє сплачувати авансові внески у звітному місяці, у якому подається ліквідаційний баланс;

— при переході із загальної системи оподаткування на спрощену всередині року авансові внески не сплачуються з першого місяця кварталу звітного року, у якому він переходить на спрощену систему оподаткування;

— платник, який за I квартал звітного року отримав збиток та скористався правом подати декларацію за I квартал, має право авансові внески за січень — березень включити у зменшення зобов'язань уже в декларації за I квартал цього року;

— за несплату або несвоєчасну сплату авансових внесків передбачено штраф: 10% від суми боргу (у разі затримки сплати до 30 днів) і 20% від суми боргу (при затримці сплати понад 30 днів). Крім того, на суму податкового боргу нараховується пеня за кожен день прострочення з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ;

— для розрахунку авансових внесків беруться до уваги показники податкової декларації з податку на прибуток, виправлені за результатами перевірок.

Наказ Міндоходів від 22.11.2013 р. №698 див. у наступному номері «ДК»


Перший звіт про контрольовані операції подаватиметься за 2013 рік

! Суб'єктам трансфертного ціноутворення

Міндоходів затвердило Узагальнюючу консультацію, в якій роз'яснюється застосування законодавства щодо трансфертного ціноутворення.

Зокрема зазначено, що першим звітним періодом для подання звіту про контрольовані операції буде 2013 рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій враховується вартісний показник усіх операцій окремо з кожним контрагентом загалом за календарний рік. У звіті за 2013 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 р. до 31.12.2013 р. Якщо ж загальна сума операцій з однією пов'язаною особою становить понад 50 млн грн (без ПДВ) і всі ці операції здійснено до 01.09.2013 р. — звітувати не треба.

У звіті контрольовані операції відображаються за датою переходу прав власності на товари або датою складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

При визначенні обсягу контрольованих операцій враховується сума акцизного податку.

Платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції до 1 травня року, наступного за звітним. Подання звіту із запізненням прирівнюється до його неподання і тягне за собою штраф. За незазначення у своєчасно поданому звіті окремих контрольованих операцій — штраф у розмірі 5% від суми контрольованої операції, не зазначеної у поданому звіті.

Рішення про застосування одного з методів щодо визначення звичайних цін приймається платником самостійно, при цьому подання окремого повідомлення до контролюючого органу не передбачене.

Наказ Міндоходів від 22.11.2013 р. №699 див. у наступному номері «ДК»


УПК: оподаткування ПДВ операцій з постачання заставного майна

! Платникам ПДВ

Міндоходів затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання банками заставного майна.

Податківці зазначили, що заставоутримувач (банк) відповідно до укладеного договору застави здійснює звернення стягнення на предмет застави:

1) або шляхом набуття на нього права власності: предмет застави оприбутковується на баланс заставоутримувача, а право застави в такому випадку припиняється;

2) або шляхом продажу предмета застави, на який звернено стягнення.

Обидві ситуації для заставодавця розцінюються податковим законодавством як операція з постачання. При цьому, якщо заставодавець є зареєстрованим платником ПДВ, ним мають бути визначені податкові зобов'язання та виписана податкова накладна на ім'я заставоутримувача.

Крім того, Міндоходів повідомило, що банк має можливість сформувати податковий кредит:

— у разі отримання заставного майна у власність від суб'єктів підприємницької діяльності — платників ПДВ;

— при одержанні права власності на заставне майно з метою його подальшого продажу в одному звітному періоді;

— у разі продажу заставного майна суб'єктів підприємницької діяльності, які є зареєстрованими платниками ПДВ, без отримання права власності на таке майно.

I насамкінець податківці зазначили, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання банками заставного майна, на яке було звернено стягнення та яке отримане або не отримане у власність від фізосіб або СПД, які не є зареєстрованими платниками ПДВ.

Наказ Міндоходів від 22.11.2013 р. №700 див. у наступному номері «ДК»


Видано розпорядження про перенесення робочих днів у 2014 році

! Усім

КМУ рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести у 2014 році для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:

четверга 2 січня — на суботу 11 січня;

п'ятниці 3 січня — на суботу 25 січня;

понеділка 6 січня — на суботу 8 лютого.

Спеціальний режим роботи банків та їхніх установ у зазначені дні визначає Нацбанк.

Розпорядження КМУ від 21.11.2013 р. №920-р чинне з 21.11.2013 р.


Міндоходів роз'яснило порядок ведення Книги обліку доходів і витрат

! Самозайнятим особам

Міндоходів наголошує, що наказом №481 передбачено нові вимоги щодо ведення Книги обліку доходів і витрат, а саме: фізособи-підприємці у затвердженій формі Книги не проводять інвентаризацію залишків товарів на початок та кінець року. Немає також вимоги про ведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із фізособами-підприємцями. Самозайняті особи заносять до Книги відомості у такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності зі сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, до каси платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

3) у графі 3 зазначається сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передоплати;

4) графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);

5) у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов'язані з отриманим доходом;

6) у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня;

7) у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесених у звітному місяці;

8) у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені у графах 6 та 7, зокрема витрати на оплату послуг, зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо;

9) у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

Роз'яснення Міндоходів від 27.11.2013 р.


Торгівля касовими апаратами належить до сфери оптової торгівлі

! Торговцям касовими апаратами

Держстат розглянув питання про кодування діяльності фізосіб-підприємців з торгівлі реєстраторами розрахункових операцій (касовими апаратами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД).

Так, суб'єктів господарювання, діяльність яких полягає насамперед у здійсненні перепродажу товарів від власного імені оптовим чи роздрібним торговцям, промисловим або комерційним споживачам, організаціям, класифікують в оптовій торгівлі (розділ 46 «Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами»). Тобто критерієм віднесення торгівлі до оптової є вид покупця і характер подальшого використання товару для підприємницьких цілей, у виробництві або для наступного перепродажу товарів іншим споживачам, за винятком населення.

Таким чином, торгівля реєстраторами розрахункових операцій (касовими апаратами) належить до сфери оптової торгівлі до класу 46.66 «Оптова торгівля іншими офісними машинами та обладнанням».

Лист Держстату від 11.10.2013 р. №14.5-05/409


Підприємства вестимуть трудові книжки на студентів-стажерів

! Підприємствам

Мінсоцполітики спільно з Мін'юстом затвердили зміни до Iнструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

Iнструкцію, зокрема, доповнено новим положенням, яким визначено, що трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності.

Запис до трудової книжки про стажування студентів, учнів вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування.

Наказ Мінсоцполітики від 08.11.2013 р. №748/2354/5
набере чинності з дня опублікування (станом на 03.12.2013 р. не опублікований)


Незалежна профдіяльність не виключає підприємництва

! Фізособам-підприємцям

Міндоходів нагадує: якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, вона обліковується в органах доходів і зборів як фізособа — підприємець із ознакою того, що здійснює незалежну професійну діяльність.

Для цього фізособа подає особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою №5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

По суті, фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за відсутності обмежень на заняття підприємницькою діяльністю можуть зареєструватися підприємцями.

Лист Міндоходів від 15.11.2013 р. №15455/6/99-99-18-03-02-14


Оформляючи проїзні документи на відрядження, перевірте ім'я та прізвище

! Працівникам та роботодавцям

Мінфін нагадує, що витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності підтвердних документів в оригіналі, зокрема транспортних квитків або транспортних рахунків, у тому числі електронних квитків.

Оформлення проїзних документів, у тому числі електронних, здійснюється із внесенням до проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи, яка здійснює оплату проїзного документа. При цьому під час отримання документа пасажир повинен, не відходячи від каси, перевірити правильність зазначених у ньому відомостей, у тому числі прізвища та імені.

Тому установи, направляючи працівників у відрядження, мають звертати їхню увагу на те, щоб під час оформлення проїзних документів працівники перевіряли правильність зазначеної в них інформації, зокрема прізвищ та імен.

Лист Мінфіну від 21.10.2013 р. №31-07230-16-10/30556


Оновлено Державний реєстр РРО

! СГ, які використовують РРО

Міністерство доходів і зборів України затвердило новий Реєстр РРО. Реєстр подано у вигляді таблиці.

У таблиці наведено таку інформацію щодо кожної моделі: назва, версії внутрішнього програмного забезпечення, найменування та місцезнаходження заявника і виробника, строк первинної реєстрації в органах ДПС, дата та номер рішення про включення до Державного реєстру, а також сфера застосування відповідного РРО.

При цьому втратив чинність наказ Міндоходів від 01.10.2013 р. №522.

Наказ Міндоходів від 25.11.2013 р. №704 чинний з 25.11.2013 р.

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №49/2013

«ДК» №49/2013


The remote server returned an error: (404) Not Found.