(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Благодійна діяльність підприємств від А до Я

У цьому світі є місце не тільки для роботи з метою отримання прибутків, а й для благодійності та надання допомоги тим, хто її потребує. А ще є місце для подарунків, адже не за горами зимові свята. Отже, поговоримо про благодійність, допомогу та подарунки.

Що таке благодійність?

Усі види та способи надання безоплатної допомоги з погляду цивільного законодавства зводяться до правочинів дарування або пожертви — так це називається в термінах ЦКУ, а відповідні цивільно-правові договори регулюються нормами глави 55 ЦКУ.

В окремих випадках, коли такі правочини підприємства підпадають ще й під дію Закону про благодійництво, ці операції для потреб оподаткування вважаються благодійною допомогою, для якої передбачені певні податкові пільги.

Для початку визначимо, що таке благодійна діяльність та чим вона відрізняється від інших випадків надання допомоги.

Щоб визначити, чи є допомога благодійною, слід зважати на три фактори:

1) хто надає допомогу (тобто хто може бути благодійником);

2) хто її отримує (бенефіціар);

3) на які цілі і в яких сферах вона надається.

По-перше, щоб надавати благодійну допомогу, не обов'язково бути благодійною організацією. Підприємство може бути благодійником як юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 ст. 1 Закону про благодійництво).

По-друге, відповідно до п. 1 ст. 1 Закону про благодійництво набувачем (бенефіціаром) благодійної допомоги від підприємства-благодійника можуть бути особи, що одержують допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом про благодійництво:

— фізичні особи;

— неприбуткові організації. Перевірити неприбутковий статус організації можна на сайті ДФС;

— територіальні громади.

Отже, бенефіціаром благодійної допомоги безпосередньо від суб'єкта господарювання можуть бути лише ці три види осіб. Юридичні особи, крім неприбуткових організацій, можуть отримувати благодійну допомогу лише від благодійних організацій. Iншими словами, допомога одного підприємства іншому підприємству не буде благодійною.

По-третє, благодійна допомога завжди цільова, вона надається на певні цілі у певних сферах, що перераховані у ч. 2 ст. 3 Закону про благодійництво:

1) освіта;

2) охорона здоров'я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим унаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Тож, якщо підприємство надає допомогу у цих сферах, вона буде благодійною. Наприклад, це може бути оплата освіти або лікування фізосіб (зокрема, працівників та членів їхніх сімей), надання їм оплачених абонементів у спортивні клуби, облаштування приміщень або майданчиків для заняття спортом, надання допомоги армії, своїй територіальній громаді, навчальним, медичним закладам тощо — це все можна назвати благодійною діяльністю. А от надання допомоги державним госпрозрахунковим підприємствам або підприємствам приватного сектору (наприклад, приватній школі чи дитсадку, які не є неприбутковими організаціями) — це вже не благодійність.

Документальне оформлення благодійної допомоги та бухоблік

Операція з надання благодійної допомоги у вигляді товарів відображається в бухобліку як списання вартості таких товарів до складу інших операційних витрат записом Д-т 949 К-т 209, 281. При цьому оформлюється акт передачі благодійної допомоги від підприємства на адресу отримувача (наприклад, на адресу лікарні, школи, сільської ради тощо).

Операція з надання благодійної допомоги у вигляді надання послуг відображається в бухобліку як списання витрат на надання послуг до складу інших операційних витрат записом Д-т 949 К-т 631, 20, 22, 66, 65, 13 і т. п. При цьому оформлюється акт надання благодійних послуг від підприємства на адресу отримувача.

Якщо ж благодійна допомога надається коштами (як правило, безготівково), то в бухгалтерському обліку це відображається проведенням Д-т 949 К-т 311.

Документальним підтвердженням надання благодійної допомоги підприємством можуть бути такі документи (в комплексі):

— лист-клопотання від одержувача — за його наявності. У листі може зазначатися, яку саме допомогу потребує отримувач — гроші (можливе зазначення мети, на яку потрібні кошти), певні товари або послуги тощо;

— наказ керівника підприємства про надання благодійної допомоги — такий наказ складається обов'язково як підстава для проведення господарської операції. У наказі слід навести максимальну інформацію про надання допомоги — форма допомоги (кошти, товари чи послуги), мета надання допомоги та номенклатура товарів чи послуг;

— первинні документи, які свідчать про передачу товарів чи надання послуг отримувачу (накладна на ім'я отримувача або акт списання товарів, акт надання послуг);

— виписка банку — у разі перерахування благодійної допомоги коштами.

Чи може благодійна допомога надаватися готівкою?

Так, але при цьому слід звернути увагу на її документальне оформлення, адже для підприємства всі операції з готівкою чітко регламентуються касовою дисципліною.

Видачу благодійної допомоги готівкою оформляють видатковим касовим ордером. Якщо вона надається одночасно кільком особам, крім ВКО доведеться оформити і видаткову відомість (хоча можна оформити і ВКО окремо на кожного отримувача).

А ось на готівкові обмеження, встановлені п. 6 та 7 Положення №148, можна буде не звертати уваги. Адже вони не поширюються на операції з виплати або отримання добровільних пожертвувань та благодійної допомоги (п. 8 Положення №148).

Оподаткування ПДВ благодійної допомоги

Якщо благодійна допомога надається будь-кому у вигляді коштів, то вона не є об'єктом оподаткування ПДВ, бо не є операцією постачання за ст. 185 ПКУ.

А ось решта видів благодійної допомоги можуть бути як оподатковувані ПДВ, так і звільнені від оподаткування, якщо виконуються певні вимоги.

Звільнення від оподаткування ПДВ. Операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів/послуг, якщо вони відповідають вимогам, що ми розглянули вище, звільняються від ПДВ відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ, з додатковою умовою: така допомога повинна надаватися лише благодійним організаціям.

Благодійна організація

Благодійна організація — юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Стаття 1 Закону про благодійництво

Безоплатне постачання для потреб пп. 197.1.15 ПКУ — це, зокрема, постачання підприємствами товарів/послуг благодійним організаціям без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах. Отже, благодійна допомога у вигляді товарів/послуг, надана підприємством будь-кому, крім благодійної організації, оподатковується ПДВ на загальних підставах.

Якщо допомога надається благодійній організації товарами, вони підлягають обов'язковому маркуванню. Маркування передбачає нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішнє чи внутрішнє упакування товару. Під час маркування товарів благодійної допомоги може використовуватися символіка благодійної організації та благодійника. Товари маркують так, щоб під час огляду упакування або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко. За нанесення такого маркування відповідають благодійники, які надають таку допомогу.

Благодійна допомога у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності, оподатковується ПДВ на загальних підставах. Ендавмент — це сума коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником до банку або небанківської фінансової установи, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання відсотків або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника (пп. 170.7.5 ПКУ).

Якщо благодійна допомога оподатковується ПДВ. База оподаткування визначається відповідно до абзацу другого п. 188.1 ПКУ:

— для операцій з надання товарів/послуг — не нижче ніж ціна придбання таких товарів/послуг;

— для операцій з надання самостійно виготовлених товарів/послуг — не нижче ніж звичайні ціни;

— для операцій з надання необоротних активів — не нижче ніж балансова (залишкова) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни).

ДФСУ у консультації від 25.05.2017 р. №365/6/99-99-15-03-02-15/IПК (див. «ДК» №25/2017, коментар «ДК») зазначає, що за такою операцією з безоплатного постачання платник ПДВ зобов'язаний скласти дві податкові накладні та зареєструвати їх в ЄРПН:

— одну — на суму податкових зобов'язань, обчислених виходячи з фактичної ціни постачання (в цьому випадку це 0 грн);

— другу — на суму податкових зобов'язань, обчислених виходячи з перевищення ціни придбання таких товарів над їх фактичною ціною.

Тип причини ненадання такої ПН покупцю — 15, незалежно від виду переданих безоплатно активів (див. п. 8 Порядку №1307). У рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник наводить власні дані. У графі 2 розділу Б, крім номенклатури товарів/послуг, треба також зазначати «перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання», графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 розділу Б у ПН з типом 15 не заповнюються (див. п. 16 Порядку №1307).

Оподаткування благодійної допомоги податком на прибуток

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об'єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за мінусом непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн грн, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ.

Щодо надання благодійної допомоги у п. 140.5 ПКУ є кілька податкових різниць. Так, фінансовий результат збільшується:

— на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.9 ПКУ);

— на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги, наданої відповідно до пп. 140.5.9, 140.5.10 ПКУ;

— на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. 140.5.14 ПКУ).

У випадках, коли сума коригування залежить від суми прибутку попереднього року, слід пам'ятати: якщо у попередньому році прибутку не було, то фінансовий результат збільшується на всю суму допомоги, що передбачена пп. 140.5.9 та 140.5.14 ПКУ.

Якщо дохід платника податку на прибуток не перевищує 20 млн грн і прийнято рішення про незастосування податкових різниць,то фінансовий результат до оподаткування за пп. 140.5.14 ПКУ збільшувати не потрібно.

А от якщо дохід платника податку на прибуток перевищує 20 млн грн чи застосовуються податкові різниці за власним бажанням, враховуючи, що об'єкт оподаткування попереднього періоду мав від'ємне значення, сума благодійної допомоги збільшуватиме фінрезультат до оподаткування.

Таблиця

Бухгалтерський облік благодійних операцій

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
Списано вартість планшетів до складу витрат 949 281 50000,00
Донараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість планшетів 949 641/ПДВ 10000,00
Списано вартість подарунків до складу витрат 949 281 16000,00
Донараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість подарунків 949 641/ПДВ 3200,00
Списано грошову допомогу до складу витрат 949 311 30000,00

Приклад Підприємство вирішило здійснити кілька благодійних операцій. Воно коригує фінансовий результат для потреб оподаткування податком на прибуток.

1. У жовтні 2018 р. підприємство вирішило закупити 20 планшетів за ціною 3000 грн з ПДВ на загальну суму 60000 грн (у т. ч. ПДВ — 10000 грн) та подарувати їх місцевій школі. Школа внесена до реєстру неприбуткових організацій. Ця операція підпадає під дію пп. 140.5.9 ПКУ: вартість планшетів збільшить фінансовий результат до оподаткування лише в частині, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Оподатковуваний прибуток за даними декларації підприємства за 2017 рік становив 1254000 грн, 4% від цієї суми — 50160 грн. Отже, фінансовий результат для потреб оподаткування у 2018 році буде збільшено на: 60000 - 50160 = 9840 грн. На вартість планшетів також нараховується ПДВ на підставі п. 188.1 ПКУ, сума ПДВ відноситься до витрат діяльності (п. 1.3 Iнструкції №141).

2. Підприємство вирішило надати новорічні подарунки для дітей — вихованців дошкільного навчального закладу приватної власності, який є юрособою — платником єдиного податку. Загальна вартість подарунків — 16000 грн, придбані без ПДВ. Щодо ПДВ у такому випадку слід пам'ятати спеціальні норми, встановлені для новорічних подарунків (ст. 2 Закону №2117). Їх продаж звільняється від ПДВ (як наслідок, не виникає і обов'язок нарахувати ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ при їх безоплатній передачі), але тільки у разі, якщо ці подарунки відповідають умовам ст. 4 Закону №2117. А ось сама безоплатна передача вважається поставкою таких подарунків як товарів. Тож доведеться визнати ПЗ з ПДВ виходячи з ціни придбання цих подарунків (за п. 188.1 ПКУ): 16000 х 20% = 3200 грн. Позаяк ця юрособа не внесена до реєстру неприбуткових організацій та не є платником податку на прибуток, то діє пп. 140.5.10 ПКУ, згідно з яким фінрезультат до оподаткування збільшується на всю вартість переданих подарунків — 16000 грн.

3. Підприємство вирішило надати благодійну допомогу у грошовій формі приватній спортивній школі, яка є платником податку на прибуток. Сума допомоги — 30000 грн. У цьому разі фінрезультат у підприємства — надавача благодійної допомоги не буде збільшуватись на суму такої допомоги.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
  • Закон про благодійництво — Закон України від 05.07.2012 р. №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
  • Закон №2117 — Закон України від 30.11.2000 р. №2117-III «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків».
  • Iнструкція №141 — Iнструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Мінфіну від 01.07.97 р. №141.
  • Положення №148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. №148.
  • Порядок №1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. №1307.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

«ДК» №47 від 19.11.2018

«ДК» №47 від 19.11.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.