ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.07.2014 р. №37-14-2-15/10950

Щодо власної виробленої сільськогосподарської продукції (витяг)

Суттєво. Відгодівля тварин протягом трьох місяців є достатнім критерієм для надання державної підтримки, а приріст живої маси за цей період фактично є продуктом власного виробництва.

! Сільгосптоваровиробникам

<...>

Відповідно до підпункту 14.1.234 — 235 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України до сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів) для цілей визначення фіксованого сільськогосподарського податку належать продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 — 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція), зокрема, відгодовуються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), якщо вони були придбані на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

При цьому під відгодівлею слід розуміти нормоване годування тварин у період після відлучення до забою з метою отримання найбільшої кількості м'яса. Для відгодівлі використовують велику рогату худобу, свиней, овець, птицю, кролів. Відгодівлі підлягає все здорове поголів'я, призначене для забою на м'ясо, що залишається після комплектування основного стада. Підприємства з виробництва свинини можуть застосовувати повний цикл виробництва або займатися виключно відгодівлею. До останньої групи належать господарства, що проводять закупівлю поросят з живою масою 10 — 30 кг і подальшою їх відгодівлею з метою подальшої реалізації на м'ясопереробні підприємства живою масою понад 100 кілограмів.

За загальними правилами технології вирощування відгодівлю поросят починають у 2,5-місячному віці (11 — 12 тиждень життя), закінчують у 7 — 7,5 місяців; жива маса молодняку збільшується з 15 — 16 кг до 95 — 100 кг.

Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. №282 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва» визначено, що бюджетна дотація за вирощені та продані молодняк великої рогатої худоби і свині надається у разі вирощування тварин сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами не менш як протягом трьох місяців до моменту продажу на забій. Таким чином визнається, що відгодівля тварин протягом трьох місяців є достатнім критерієм для надання державної підтримки, а приріст живої маси за цей період фактично є продуктом власного виробництва.

Підсумовуючи вищезазначене, Міністерство аграрної політики та продовольства України вважає, що для цілей розділу V та глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України до власної виробленої сільськогосподарської продукції належить приріст живої маси свиней, придбаних віком 11 — 12 тижнів живою вагою, яка становить 15 — 25 кг, призначених для нормованого годування в передзабійний період з метою отримання найбільшої кількості м'яса найкращої якості при досягненні товарної ваги у тварин 90 — 100 кг, за умови що таке відгодовування проводилося безпосередньо сільськогосподарським підприємством — виробником із використанням власних або орендованих потужностей з метою подальшого продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання цих тварин.

Заступник міністра А. ДИКУН

«ДК» №46/2014

«ДК» №46/2014


The remote server returned an error: (404) Not Found.