(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Встановлення опалювальної системи

Для опалення власного адмінприміщення було придбано електричний котел. Крім того, було куплено труби, радіатори та інші деталі, потрібні для функціонування опалювальної системи. Все це було змонтовано та встановлено у будівлі власними силами. Як тепер це відобразити в обліку? З якої дати слід амортизувати? Якщо ми створимо окремий ОЗ, чи можна такий об'єкт амортизувати у період, коли його не використовують для опалення приміщення?

На думку автора, є два основні варіанти відображення в обліку змонтованої опалювальної системи.

Варіант 1.

Витрати на створення системи опалення можна обліковувати як затрати на поліпшення ОЗ (будівлі). Адже у принципі опалювальну систему буде встановлено саме у конкретній будівлі, і в більшості випадків не передбачається, що її демонтуватимуть та розміщуватимуть на інших будівлях.

Податковий облік

Згідно з приписами п. 146.12 ПКУ, затрати на ремонт та поліпшення ОЗ (у нашому випадку — будівлі) у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ підприємства на початок звітного року, платник податку відносить до складу витрат періоду.

А відповідно до норм п. 146.11 ПКУ первісну вартість ОЗ збільшують на суму витрат з ремонту (поліпшення) ОЗ, якщо такі витрати на ремонт (поліпшення) перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року.

Зауважимо, що фахівці ДПСУ в листі від 09.07.2012 р. №12372/6/15-1216 (див. «ДК» №38/2012, коментар) додатково зазначають, що платник податків має право визначити порядок відображення вартості ремонтів (поліпшення) об'єктів ОЗ у податковому обліку:

— або віднести їх до витрат у межах 10-відсоткового ліміту згідно з п. 146.12 ПКУ;

— або збільшити первісну вартість об'єкта ОЗ за п. 146.11 ПКУ (про що — далі), навіть якщо згаданий ліміт ще не використано повністю.

Витрати на ремонт (поліпшення) ОЗ, які перевищують 10% сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на початок звітного року, підлягають амортизації (п. 144.1 ПКУ).

При цьому об'єкт ОЗ (будівлю) амортизують виходячи зі збільшеної первісної вартості (амортизаційна вартість) на суму ремонтно-поліпшувальних робіт, згідно з п. 146.11 ПКУ, починаючи з місяця, наступного за місяцем проведення ремонтних робіт (п. 146.2 ПКУ).

Бухоблік

За загальним правилом витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта ОЗ у робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Та якщо ми маємо справу із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, то в такому випадку витрати, понесені на таке поліпшення, збільшують первісну вартість ОЗ (п. 14 П(С)БО 7).

А це, як ви розумієте, саме наш випадок. Тож у бухобліку всі витрати на встановлення опалювальної системи збільшать первісну вартість ОЗ.

Зауважимо, що і в бухобліку можна застосувати приписи пунктів 146.11 та 146.12 ПКУ, а саме — збільшити первісну вартість ОЗ на суму витрат з ремонту (поліпшення), які перевищують 10% балансової вартості всіх груп ОЗ на початок року. Решту ж сум можна віднести до витрат періоду (п. 14 П(С)БО 7).

У загальному випадку витрати на поліпшення відображатимуться проведенням Д-т 15 К-т 631, 685 (на суми вартості електрокотла, труб, радіаторів та іншого обладнання, вартості відповідних монтажних робіт), а надалі — відповідно Д-т 10 К-т 15.

Варіант 2.

Опалювальну систему можна обліковувати як окремий об'єкт ОЗ. Це теж можливо, оскільки сам котел, радіатори і труби, а загалом і вся опалювальна система матимуть строк експлуатації, відмінний від будівлі. Крім того, такий об'єкт за певних умов можна демонтувати з однієї будівлі та використати в іншій (але не завжди). Тому, на думку автора, керівник та бухгалтер можуть прийняти рішення обліковувати опалювальну систему як окремий об'єкт ОЗ.

Податковий облік

Відповідно до п. 144.1 ПКУ, у податковому обліку амортизації підлягають витрати на самостійне виготовлення ОЗ (опалювальної системи) для використання у госпдіяльності, у т. ч. витрати на виплату зарплати працівникам, зайнятим на виготовленні таких основних засобів. А згідно з пп. 14.1.138 ПКУ, ОЗ — це матеріальний актив, призначений для використання у госпдіяльності підприємства, вартість якого перевищує 2500 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом, а очікуваний строк корисного використання (експлуатації) його з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Без сумніву, якщо будівля використовується у госпдіяльності підприємства, то й опалювальна система теж. Крім того, первісна вартість такого об'єкта ОЗ значно перевищуватиме 2500 грн, та й експлуатуватимуть його більше року.

Зазначимо, що первісна вартість ОЗ у разі понесення витрат на його самостійне виготовлення формується з усіх витрат, здійснених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких ОЗ, без урахування сплаченого ПДВ, якщо власник таких ОЗ є платником ПДВ (п. 146.6 ПКУ).

Опалювальна система як окремий об'єкт ОЗ, на нашу думку, потрапить до 4-ї групи «Машини та обладнання». Після введення в експлуатацію об'єкта ОЗ нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні ОЗ активом (при зарахуванні на баланс). Згідно з п. 145.1 ПКУ, мінімально допустимий строк корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ для 4-ї групи становить 5 років. Нараховують амортизацію починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта ОЗ в експлуатацію.

Та постає запитання: оскільки створено окремий ОЗ, то чи можна такий об'єкт амортизувати у період, коли його не використовують для опалення приміщення?

На думку автора, амортизувати можна. Адже, згідно з пп. 145.1.2 ПКУ, нарахування амортизації зупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та з інших причин) на підставі документів, які підтверджують таке виведення. Тому якщо ви не виводитимете такий ОЗ з експлуатації у літній період, його й надалі можна амортизувати.

Бухоблік

Без сумніву, що, як і в податковому обліку, у бухобліку опалювальна система відображатиметься як окремий об'єкт ОЗ.

Згідно з п. 7 П(С)БО 7, придбані (створені) ОЗ зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. Перелік витрат, які формують первісну вартість ОЗ, визначено у п. 8 П(С)БО 7. Зокрема, до них належать витрати на придбання обладнання, його доставку, оплату праці працівників, задіяних у монтажі опалювальної системи, тощо.

Відповідно до п. 29 П(С)БО 7, нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт ОЗ став придатним для корисного використання. При цьому нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7). Амортизацію ОЗ (у т. ч. й отриманих безоплатно) нараховують за одним із методів, визначених у п. 26 П(С)БО 7.

Витрати, які формують первісну вартість ОЗ, обліковуватимуться за Д-т 15 (кореспонденція Д-т 15 К-т 20, 22, 631, 685). У момент введення об'єкта ОЗ в експлуатацію буде проведення Д-т 10 К-т 15.

Василь РОРАТ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №46/2013

«ДК» №46/2013


The remote server returned an error: (404) Not Found.