ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Зміни до порядку застосування КОРО

Останнім часом точиться чимало розмов навколо скасування реєстрації КОРО. Тож з'ясуймо, за яких умов можна не використовувати книгу, а найголовніше — як правильно це зробити. Чи потрібно вклеювати у КОРО фіскальні звітні чеки?

Скасування реєстрації КОРО

Важливий момент, на який звертаємо увагу, — використання КОРО ніхто не скасовував. Як і раніше, СГ (їхні господарські одиниці), які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій1 формі, зобов'язані зареєструвати КОРО.

1 Iз застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Відповідно до п. 3 гл. 1 розд. II Порядку КОРО №417, книга реєструється на кожен РРО або, якщо згідно із законодавством розрахунки можуть проводитися без застосування РРО, на окрему господарську одиницю.

Проте з 01.10.2018 р. СГ може прийняти рішення про те, що у разі виходу РРО з ладу або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, про що зазначає у реєстраційній заяві. У такому разі СГ має право не реєструвати та не зберігати КОРО й розрахункові книжки. Для таких РРО у реєстраційному посвідченні зазначається: «Книга ОРО на цей РРО не реєструвалась. У випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється». Такі СГ не мають права здійснювати розрахункові операції у разі виходу з ладу РРО або тимчасової відсутності електроенергії без наявності резервного РРО (зміни внесено до п. 2 розд. III Порядку РРО №417).

Зверніть увагу: до набрання чинності новими формами заяв рішення про те, що у разі виходу РРО з ладу або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або увімкнення електроенергії, такий СГ за основним місцем обліку або за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, де зареєстровано РРО, має подати:

— заяву про реєстрацію РРО за ф. №1-РРО (додаток 1 до Порядку РРО №417). У ній у п. 9 зазначити, що до заяви додається копія рішення;

— копію відповідного наказу чи розпорядження. Рішення затверджується власними розпорядчими документами.

I лише після набрання чинності наказами Мінфіну щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО РРО заяву про реєстрацію РРО буде викладено у новій редакції. Це встановлено пп. 4 п. 1 наказу Мінфіну від 20.09.2018 р. №773.

Наголосимо, що скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування СГ можуть за власним бажанням у разі прийняття відповідного рішення, про що належним чином слід повідомити ДФС. Лише тоді СГ має право не реєструвати і не зберігати КОРО та РК. Той, хто її вже зареєстрував, може скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування.

Дізнатися, чи погодили податківці скасування КОРО, можна на офіційному сайті ДФС. Як раніше, так і тепер, відповідно до п. 13 гл. 1 розд. II Порядку КОРО №417 для інформування суб'єктів господарювання ДФС щодекади оприлюднює на своєму веб-порталі дані про фіскальні номери КОРО, реєстрацію яких скасовано за заявою СГ, із зазначенням найменування СГ (П. I. Б.), дати, причини та підстави для скасування реєстрації книги. Iнформація оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

Але до Положення №148 зміни не внесено. А за п. 11 розд. II Положення №148 оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах ФОПів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку Z-звітів і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

СГ, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу РРО з ладу чи відключення електроенергії;

3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.

Щоправда, НБУ вже розроблено проект змін. Згідно з ними передбачається можливість оприбуткування готівки в касах, де проводяться готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення КОРО, через подання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків РРО до контролюючого органу дротовими або бездротовими каналами в автоматичному режимі в день надходження готівки. Тому краще КОРО наразі не скасовувати.

Як виправляються помилкові записи у КОРО

Порядок виправлення записів у КОРО передбачено п. 13 та 14 гл. 4 розд. II Порядку КОРО №417. Виправити записи у КОРО можуть лише ті особи, які здійснювали ці записи, або особи, які виконують їхні обов'язки. Виправлення має засвідчуватися підписом відповідальної особи СГ. Зіпсовані аркуші КОРО та такі, на яких зроблено більше 5 виправлень, слід перекреслити по діагоналі з обох боків, зробити на них напис «Анульовано», проставити дату анулювання та засвідчити підписом відповідальної особи СГ. Усі дані з анульованого аркуша переносяться на новий аркуш книги, номер якого проставляється на анульованому аркуші.

Фіскальні звітні чеки

Відповідно до п. 6 гл. 4 розд. II Порядку КОРО №417, використання КОРО, зареєстрованої на РРО, передбачає наявність книги на місці проведення розрахунків, де встановлено РРО.

Але змінами вилучено вимоги до використання КОРО:

— підклеювання фіскальних звітних чеків до відповідних сторінок КОРО;

— щоденне виконання записів (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від покупців, та дані за сумами, виданими покупцям, записуються окремо;

— ведення обліку ремонтів, робіт з техобслуговування, а також перевірок конструкцій та ПЗ РРО у відповідному розділі КОРО.

Натомість у п. 6 гл. 4 розд. II Порядку КОРО №417 з'явилась нова вимога: СГ має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ПКУ (не менше 3 років).

Зверніть увагу: такі зміни застосовуються після набрання чинності наказами Мінфіну щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру ЦСО РРО, — а їх наразі немає. Хоча податківці чомусь анонсують набрання цими змінами чинності з 1 жовтня. Зокрема, вони зазначають1, що СГ вже не потрібно підклеювати щоденні фіскальні звітні чеки (z-звіти), які саме з цієї дати зберігатимуться в електронній формі.

1 http://vіn.sfs.gov.ua/medіa-ark/news-ark/354383.html.

Та зауважимо, що аналогічних змін до Положення №148 не було внесено. А відповідальність за неоприбуткування готівки (неповне та/або несвоєчасне) становить п'ятикратний розмір неоприбуткованої суми згідно з Указом №436.

Тож КОРО потрібно вести за старими правилами, як того вимагає Порядок КОРО №417. У такому випадку можна уникнути штрафів за неоприбуткування готівки.

Нормативна база

  • Указ №436 — Указ Президента України від 12.06.95 р. №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».
  • Положення №148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. №148.
  • Порядок КОРО №417 — Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджений наказом Міндоходів від 28.08.2013 р. №417.
  • Порядок РРО №417 — Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Міндоходів від 28.08.2013 р. №417.

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

«ДК» №44 від 29.10.2018

«ДК» №44 від 29.10.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.