ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.10.2018 р. №4413/6/99-99-13-02-01-15/IПК

Щодо практичного застосування норм Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Суттєво. ДФСУ відповіла на кілька запитань щодо контролю сплати ЄСВ при отриманні у банку коштів на виплату зарплати.

! Платникам ЄСВ

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула запит щодо практичного застосування норм Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон №2464) і повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 24 Закону №2464 розроблено Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, який затверджено наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. №453 (далі — Порядок) та є підзаконним нормативно-правовим актом.

Щодо невідповідності довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску за формою згідно з додатком 2 (далі — Довідка) до Порядку

Відповідно до пункту п'ятого Порядку платникам, які звертаються до органів доходів і зборів за погодженням довідки-розрахунку, в якій сума перерахування єдиного внеску менша ніж 1/5 суми коштів на виплату заробітної плати, зазначеної в грошовому чеку та/або платіжному дорученні та/або іншому розрахунковому документі, у зв'язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, та які протягом попереднього року не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску, за рішенням керівника органу доходів і зборів надається Довідка.

Отже, Порядком чітко визначено умови, за яких така Довідка надається, зокрема, недопущення порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску протягом попереднього року.

З огляду на викладене, у разі якщо Довідка містить інформацію щодо попереднього періоду, який не дорівнює календарному року, банк не має права приймати таку Довідку, оскільки це порушує приписи пункту п'ятого Порядку.

Щодо повноважень банку перевіряти на відповідність критеріям клієнтів, яким органом доходів і зборів видано таку Довідку

Як було зазначено вище, згідно з пунктом п'ятим Порядку платникам, які звертаються до органів доходів і зборів за погодженням довідки-розрахунку, в якій сума перерахування єдиного внеску менша ніж 1/5 суми коштів на виплату заробітної плати, зазначеної в грошовому чеку та/або платіжному дорученні та/або іншому розрахунковому документі, у зв'язку із застосуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та які протягом попереднього року не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску, за рішенням керівника органу доходів і зборів надається Довідка, строк дії якої не повинен перевищувати одного року.

Банк після отримання від платника довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску приймає від платника грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи для перерахування (видачі) заробітної плати без перевірки сум єдиного внеску, сплачених за розрахунковими документами (документами на переказ готівки).

У разі виявлення органом доходів і зборів порушення законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску платником, якому видана довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, зазначена довідка відкликається органом доходів і зборів до закінчення строку її дії шляхом направлення відповідного повідомлення згідно з додатком 3 до цього Порядку платнику єдиного внеску та обслуговуючому банку. Банк наступного робочого дня після отримання такого повідомлення приймає від платника грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи для перерахування (видачі) заробітної плати відповідно до пункту 2 цього Порядку.

Отже, обов'язок щодо визначення на відповідність вимогам Порядку платників єдиного внеску, які звернулися за такою Довідкою, та контролю за дотриманням законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску платником, якому вже видана Довідка, відповідно до пункту п'ятого Порядку покладено на органи доходів і зборів.

Щодо контролю банками рахунків, з яких сплачено платником єдиного внеску суми допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

Згідно з приписами пункту другого Порядку, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні становити не менше 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом із оригіналом довідки-розрахунку, погодженим з органом доходів і зборів за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Отже, при отриманні довідки-розрахунку банки перевіряють на відповідність реквізити, зазначені у довідці-розрахунку та в розрахункових документах на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати.

Щодо випадків зміни клієнтом рахунку

Як зазначалося вище, Порядок є нормативно-правовим актом, а отже, заповнення поля, де зазначається номер рахунку, у всіх додатках до Порядку є обов'язковим, при цьому нормами Порядку не заборонено зазначати декілька рахунків.

Крім того, повідомляємо, що згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

«ДК» №44 від 29.10.2018

«ДК» №44 від 29.10.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.