ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Як розрахувати зарплату, якщо працівник відпрацював на 20 хвилин менше від норми?

На підприємстві встановлено погодинну оплату праці. Працівник відпрацював на 20 хвилин менше від норми. Як у такому випадку розрахувати зарплату?

Згідно зі ст. 1 Закону від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату праці», заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Погодинна оплата праці є однією зі систем погодинної форми оплати праці й передбачає проведення нарахування заробітної плати працівникам виходячи з годинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або у колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період.

Отже, якщо працівник відпрацював на 20 хвилин менше, розрахунок заробітної плати здійснюється пропорційно, шляхом ділення окладу на норму тривалості робочого часу і множення на кількість фактично відпрацьованих годин, при цьому не повністю відпрацьована година зазначається дробовим числом. Зокрема, 20 хвилин — це 1/3 години або 0,33 години.

При цьому зверніть увагу: якщо особа відпрацювала на 20 хвилин менше, це має бути зафіксовано у табелі обліку робочого часу.

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №44 від 29.10.2018

«ДК» №44 від 29.10.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.