(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Головного управління ДФС у Тернопільській області від 14.09.2015 р. №211/6/19-00-17-01-27/9315

Щодо коректного заповнення службового поля рядка 22.1 податкової декларації з податку на додану вартість із позначкою «Звітна нова»

Суттєво. Кожна «звітна нова» декларація має містити заповнене службове поле ряд. 22.1 саме на дату подання такої декларації.

! Платникам ПДВ

Головним управлінням ДФС у Тернопільській області розглянуто звернення від 07.09.2015 р. №б/н щодо коректного заповнення службового поля рядка 22.1 податкової декларації з податку на додану вартість із позначкою «Звітна нова», про що повідомляємо таке.

Відповідно до п. 200-1.1 ст. 200-1 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (зі змінами і доповненнями, далі — Кодекс) система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік у розрізі платників податку, зокрема, суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Пунктом 200-1.5 статті 200-1 Кодексу встановлено, що на запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку.

Пунктом 13 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569 (зі змінами і доповненнями), установлено, що платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунку, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.

З цією метою платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні Запити про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суму податку, на яку мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301205), на підставі якого платникам податку надається Витяг із системи електронного адміністрування (J/F1401205), який містить інформацію щодо:

— стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість);

— суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування;

— складових формули розрахунку такої суми.

Відповідно до пп. 4.10 п. 4 Методичних рекомендацій щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України, затверджених наказом Державної податкової служби України від 14 червня 2012 року №516, якщо після подання декларації (незалежно від способу подання) за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, передбачені п. 50.1 ст. 50 Кодексу, не застосовуються. Така декларація заноситься до бази даних адресата звітності з ознакою «звітна нова» (якщо це передбачено формою) та «звітна» (якщо інше не передбачено формою), а надана раніше звітність отримує статус «До відома». Крім того, пп. 4.13.8 пп. 4.13 п. 14 зазначених вище Методичних рекомендацій встановлено, що кожному наступному документу, надісланому до граничного терміну, проставляється ознака «Звітний новий». Орган ДПС визнає оригіналом електронний документ, отриманий останнім до закінчення граничного терміну подання податкової звітності, встановленого для подання звітності у паперовому вигляді. Кожній попередній податковій звітності, що подана до граничного терміну подання звітності і була прийнята ОДПС у базі даних податкової звітності районного рівня, надається статус «До відома».

Згідно з пп. 4 п. 5 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 23 вересня 2014 року №966 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №13) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 р. за №102/26547, з рядка 22 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума зазначається у рядку 22.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 24). У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 22) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 22.1 не заповнюється. Сума, обчислена відповідно до 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 22.1.

Виходячи з вищенаведеного, у відповідному службовому полі у рядку 22.1 податкової декларації з ПДВ (з позначкою у спеціальному полі рядка 012 «Звітна нова») зазначається сума, обчислена відповідно до підпункту 200-1.3 статті 200-1 розділу V Кодексу на момент подання такої податкової декларації. З метою коректного заповнення декларації платник податку може за відповідним запитом до ДФС отримати інформацію щодо реєстраційної суми на момент подання декларації.

Заступник начальника С. ДЕНИСЮК

«ДК» №44/2015

«ДК» №44/2015


The remote server returned an error: (404) Not Found.