ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: Відпустки .

Відмова від компенсації за невикористані відпустки при звільненні

Чи можна не виплачувати компенсацію за невикористані дні відпустки директорові при звільненні, якщо директор написав заяву про відмову від такої компенсації?

Відповідно до ст. 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Частиною 1 ст. 117 КЗпП передбачено, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, за відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку. Невиплата належних працівникові сум при звільненні кваліфікується як порушення законодавства про працю, за яке винних осіб може бути притягнуто до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.

Також фінансові санкції за вчинене правопорушення: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі є підставами для накладення штрафу в трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення — 11169,00 грн у 2018 р. (ст. 265 КЗпП).

Отже, директор може відмовитися від компенсації за невикористані дні щорічних відпусток. Але чинним законодавством така відмова не передбачена і підприємство має бути готовим, що у разі перевірки у Держпраці виникнуть запитання й буде накладено штраф у трикратному розмірі МЗП і не тільки.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №41-42 від 08.10.2018

«ДК» №41-42 від 08.10.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.