(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Чи включається до штатної та середньооблікової кількості працівників мобілізований працівник?

На підприємстві є мобілізований працівник, який служить за контрактом. Чи враховувати такого працівника в таблиці 1, рядок 15 звіту з ЄСВ, у показник штатної чисельності працівників? Чи враховувати мобілізованого працівника при розрахунку нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю?

Питання, пов'язані з обліком штатних працівників, регулюються Iнструкцією №286, дія якої поширюється на всіх юросіб, їхні філії, на представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізосіб-підприємців, які використовують найману працю.

Пунктом 2.1 Iнструкції №286 визначено, що до облікової кількості штатних працівників включаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) та виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували зарплату на цьому підприємстві. Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули цього дня.

В обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день враховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто всі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від виду трудового договору.

Тобто до штатної кількості працівників включаються:

— надомники;

— працівники, прийняті на роботу з випробним терміном;

— працівники, прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворобу, відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею певного віку, встановленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин);

— працівники, які перебувають у щорічних відпустках, у відпустках по вагітності та пологах, а також для догляду за дитиною тощо.

Середньооблікова кількість штатних працівників

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватися відповідно до наказів про приймання, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табеля обліку використання робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників, які з'явилися або не з'явилися на роботу (п. 3.2. Iнструкції №286).

Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 до 30 або 31 числа (для лютого — до 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.

При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, тобто всі штатні працівники, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства.

На нашу думку, щодо мобілізованих працівників, то з такою категорією працівників ситуація аналогічна до ситуації з жінками, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Також звертаємо увагу, що у листі Держстату від 04.07.2014 р. №09.3-6/145-14 зазначається: «У формі №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, відображаються лише у рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду». При цьому вищезгадані працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників по аналогії з працівниками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та догляду за дитиною».

Крім цього, можна звернутися до ДФСУ або органів Пенсійного фонду за індивідуальною консультацією щодо цього запитання.

Отже, такі працівники включаються до штатної кількості працівників, але не включаються до середньооблікової кількості працівників.

Згідно з абз. 1 ст. 19 Закону №875 для роботодавців установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працюють від 8 до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Роботодавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу і забезпечують їх працевлаштування.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності працівників, необхідної для визначення кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановлено п. 2 Iнструкції №286. Таким чином мобілізовані працівники не включаються до середньооблікової кількості працівників при обчисленні робочих місць для осіб з інвалідністю.

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №41-42 від 08.10.2018

«ДК» №41-42 від 08.10.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.