ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Амортизація та списання ОЗ за НП(С)БО 7

У попередній статті в «ДК» №40/2021, ми вже розглянули, як поставити ОЗ на баланс та визначити його первісну вартість. А також як відображати в обліку витрати на ремонт та поліпшення ОЗ. А яка вартість ОЗ підлягає амортизації? I як списати ОЗ правильно?

Амортизація ОЗ — загальні моменти

Згідно з п. 4 НП(С)БО 7 амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). А вартість, яка амортизується, — це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №41 від 11.10.2021

«ДК» №41 від 11.10.2021


The remote server returned an error: (404) Not Found.