ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Розрахунок амортизації після модернізації

Підприємство дообладнало основний засіб. На час дообладнання основний засіб продовжував працювати, з експлуатації не виводився. Як правильно розраховувати амортизацію основного засобу після дообладнання?

Згідно з визначенням, наведеним у НП(С)БО 7, амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). При цьому вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена вартість необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №41 від 11.10.2021

«ДК» №41 від 11.10.2021


The remote server returned an error: (404) Not Found.