ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Дебіторка в обліку юросіб

У статті у «ДК» №41/2021 ми розглянули правила визнання дебіторської заборгованості та базові приклади щодо її обліку. Тут розглянемо випадки, коли заборгованість є довгостроковою або є сумніви, що вона буде погашена.

Яка поточна дебіторська заборгованість є фінансовим активом?

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти», одним із видів фінансових активів є кошти і їх еквіваленти, а також контракт, що надає право отримати кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства. Отже, якщо за дебіторською заборгованістю очікується отримання коштів, таку заборгованість називають поточною дебіторською заборгованістю, яка є фінансовим активом. Відповідно до п. 6 НП(С)БО 13, фінансові активи включають, зокрема, дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу. Також фінансовим активом є дебіторська заборгованість, яка утворилася внаслідок видачі іншій стороні кредиту (позики) і погашення якої очікується у грошовій формі.

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №41 від 11.10.2021

«ДК» №41 від 11.10.2021


The remote server returned an error: (404) Not Found.