(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Порядок здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів

! Хімпідприємствам, які використовують нафтопродукти

Мінфін наказом від 07.08.2012 р. №899 затвердив:

1) Порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для хімічної промисловості;

2) форму Довідки про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній промисловості;

3) форму Довідки про цільове використання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості;

4) форму Журналу обліку погашених податкових векселів.

Зазначений порядок визначає механізм здійснення контролю за цільовим використанням нафтопродуктів (коди 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00 згідно з УКТ ЗЕД), реалізованих за ставкою 0% акцизного податку або ввезених на митну територію України без сплати акцизного податку, що використовуються виробниками як сировина у хімічній промисловості, за переліком та у межах квот, установлених КМУ.

Режим роботи податкових постів визначається органом ДПС за місцезнаходженням підприємства, що використовує нафтопродукти як сировину у хімічній промисловості.

Орган ДПС за місцезнаходженням підприємства-виробника призначає свого представника на податковий пост такого підприємства, який здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості.

Приймання нафтопродуктів як сировини для хімічної промисловості від виробника або ввезених на митну територію України підприємством-виробником обов'язково здійснюється за участю представника органу ДПС на податковому посту такого підприємства.

Наказ Мінфіну України від 07.08.2012 р. №899 чинний з 17.09.2012 р.


Суму часткової плати за путівки зменшено до 15%

! Застрахованим у ФСС з ТВП

Правління ФСС з ТВП внесло зміни до Порядку отримання застрахованими особами і членами їхніх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 р. №12.

Так, застрахованій особі частково за рахунок Фонду оплачується путівка у двомісний номер у розмірі 20% її вартості (наразі — 30%). Оплата за рахунок коштів Фонду путівки в одномісний номер не змінилася і становить 50% її вартості.

Також зменшено суму часткової плати за путівки одному із застрахованих батьків чи застрахованій особі, яка їх замінює (опікуну, піклувальнику), для лікування дитини у супроводі дорослого за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування до 15% її вартості (наразі — 20%).

Сума, яку виділяє комісія зі соцстрахування для лікування двох дітей у супроводі дорослого, не змінилась і становить 10% вартості путівки.

Постанова Правління ФСС з ТВП від 31.07.2012 р. №43 чинна з 14.09.2012 р.


Для транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів треба мати ТТН

! СПД

ДПСУ зазначила, що транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортної накладної з відміткою представника органу ДПС на акцизному складі забороняється.

При відвантаженні спирту представник органу ДПС робить відмітку на ТТН про погодження його відпуску шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису. Таким чином, представники органу ДПС на акцизних складах та податкових постах при виконанні своїх службових обов'язків в обов'язковому порядку користуються бланком ТТН на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв.

Мінагрополітики затверджено технічний опис ТТН на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв нового зразка.

Лист ДПСУ від 20.08.2012 р. №1088/0/71-12/15-5217


Ціни на послуги за ЗЕД-договорами понад 100000 євро підлягають експертизі

! Суб'єктам ЗЕД

НБУ повідомив, що згідно з п. 4 Постанови від 30.12.2003 р. №597 резиденту для придбання послуг, робіт, прав інтелектуальної власності у нерезидента, якщо загальна вартість цих послуг за укладеним між ними договором перевищує 100000 євро, необхідно попередньо одержати акт цінової експертизи, що видається Держзовнішінформу, який засвідчує відповідність контрактних цін на послуги, що є предметом договору, кон'юнктурі ринку.

В окремих випадках при виникненні нестандартних ситуацій (наприклад, якщо контрактні ціни нижчі за ціни, які склалися на відповідному ринку, або в разі надання послуги єдиним можливим постачальником на ринку) в актах Держзовнішінформу вживаються такі формулювання, як: «ціни (вартість послуг) відповідають кон'юнктурі ринку», «ціни відповідають тарифам компанії, а отже, відповідають кон'юнктурі ринку», «ціни є нижчими за ринкові».

Акти Держзовнішінформу на загальних підставах мають прийматися банками до уваги при визначенні правомірності оплати резидентами послуг нерезидентів за зовнішньоекономічними договорами на суму понад 100000 євро.

Лист НБУ від 10.09.2012 р. №28-311/4414-8789


Кому повинні скаржитися великі платники податків

! Великим платникам податків

Згідно із затвердженим Наказом ДПС України від 27.08.2012 р. №776, відтепер розгляд поданих в адмінпорядку скарг великих платників податків на рішення спеціалізованих ДПI здійснюватиметься лише органом ДПС вищого рівня, Центральним офісом.

А розгляд поданих в адмінпорядку скарг усіх великих платників податків на рішення Центрального офісу здійснюватиметься лише ДПСУ як центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

До внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами ДПС, затвердженого наказом ДПАУ від 23.12.2010 р. №1001, ДПС в областях повинна здійснювати невідкладне пересилання скарг великих платників податків до Центрального офісу або ДПСУ з обов'язковим інформуванням великих платників податків та роз'ясненням існуючого порядку. При цьому центральний офіс та структурні підрозділи ДПСУ не повинні допускати відмови у задоволенні скарг великих платників податків з підстав порушення строків звернення внаслідок їх пересилання.

Наказ ДПСУ від 27.08.2012 р. №776


Як відображається у бухобліку податок за орендовану земельну ділянку

! Бухгалтерам

Мінфін зазначив, що відповідно до Iнструкції про застосування Плану рахунків бухобліку активів, капіталу, зобов'язань і госпоперацій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, ПДВ тощо), ведеться на субрахунку 641 «Розрахунки за податками».

Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, зокрема податки, збори та інші обов'язкові платежі, відносяться до адмінвитрат.

Таким чином, у бухобліку нарахування податку за орендовану земельну ділянку згідно з Iнструкцією відображається за дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» і кредитом субрахунка 641 «Розрахунки за податками».

Лист Мінфіну від 23.08.2012 р. №31-08410-07-/23-8152/5195

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №39/2012

«ДК» №39/2012


The remote server returned an error: (404) Not Found.