ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Транспортно-експедиційні послуги для нерезидента

Резидент України надає нерезиденту транспортно-експедиційні послуги залізничним транспортом (400$ винагорода експедитора і 800$ компенсація витрат на транспортування). Було отримано попередню оплату у розмірі 1000$, після чого було складено акт на 1200$ та проведено доплату у розмірі 200$. Як обліковувати й оподатковувати ПДВ таку операцію?

Бухгалтерський облік операцій

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображають у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

••••••••••••••••••••
Доступ к полным текстам статей «Дебета-Кредита» возможен только для подписчиков электронной версии (пакет «Эксперт» или «Профи»). Если Вы подписчик, пожалуйста, авторизируйтесь. Или оформите подписку, перейдя по ссылке ниже.
Спасибо за понимание.

«ДК» №37 від 14.09.2020

«ДК» №37 від 14.09.2020


The remote server returned an error: (404) Not Found.