ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: Відпустки .

Припинення нарахування резерву відпусток

Підприємство до 2018 р. нараховувало резерв відпусток. З 2018 р. у зв'язку з тим, що підприємство підпадає під ознаки мікропідприємства, резерв вирішили не нараховувати. Які бухгалтерські записи потрібно здійснити щодо нарахованого резерву відпусток?

Резерв відпусток є одним із видів забезпечення, а отже, його облік регулюється П(С)БО 111. Згідно з п. 4 П(С)БО 11 забезпечення — це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. №20.

Своєю чергою, залишок забезпечення переглядають на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригують (збільшують або зменшують). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню (п. 18 П(С)БО 11).

Тобто сторнується раніше нарахований резерв лише у разі відсутності ймовірності погашення відповідного зобов'язання в майбутньому, для якого такий резерв створювався.

Тому вважаємо, що у разі якщо після сформування резерву підприємство приймає рішення про подальше ненарахування такого резерву, то раніше нарахований залишок не списується, а використовується до повного погашення для покриття відповідних витрат (нарахування відпусток) записом Д-т 471 К-т 661.

Новий резерв при цьому вже не нараховується.

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №36 від 03.09.2018

«ДК» №36 від 03.09.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.