(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Відображення в бухобліку витрат на приєднання до електричної мережі

Юрособа оплатила рахунок за приєднання теплиці до електричної мережі. Як таку операцію відобразити в бухобліку?

Згідно з п. 14 П(С)БО 71, первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта.

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. №92.

Отже, витрати на приєднання до електромережі в бухобліку розглядаються як модернізація такого приміщення, що призводить до збільшення економічних вигід від його використання. Таким чином, ці витрати збільшують первісну вартість приміщення.

Отже, в цьому разі витрати на приєднання до електричної мережі спочатку обліковуються за дебетом субрахунків 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» або 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» залежно від того, як обліковується теплиця: як об'єкт ОЗ чи як МНМА. Після того як роботи з приєднання до мережі завершено, витрати списуються на збільшення первісної вартості теплиці такими записами: Д-т рахунків 10 «Основні засоби» або 11 «Iнші необоротні матеріальні активи» К-т субрахунків 152, 153.

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №35 від 27.08.2018

«ДК» №35 від 27.08.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.