(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Iндивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Закарпатській області від 21.05.2018 р. №2236/IПК/07-16-13-02-12

Щодо порядку ведення Книги обліку доходів і витрат фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами

Суттєво. Суми акцизного податку не відображаються у книзі обліку доходів і витрат ФОПа-«загальносистемника», але вносяться до книги обліку розрахункових операцій.

! ФОПам на загальній системі, які торгують підакцизними товарами

Головне управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області на виконання вимог ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), на запит надає в межах компетенції індивідуальну податкову консультацію щодо порядку ведення Книги обліку доходів і витрат фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування, що здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами.

Відповідно до пп. 14.1.4 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі — ПКУ) акцизний податок — це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених ПКУ як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції).

Підакцизні товари (продукція) — товари за кодами згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку (пп. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Підпунктом 177.3.1 п. 177.3 ст. 177 ПКУ визначено, що не включаються до доходу фізичної особи — підприємця суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування, пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 якого зазначено, що до зазначеного переліку витрат не включається акцизний податок.

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 розділу IV ПКУ фізичні особи — підприємці зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форма Книги обліку доходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Облік доходів і витрат фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування ведуть у Книзі обліку доходів і витрат (далі — Книга), форма та порядок ведення якої затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. №481 (далі — Порядок №481).

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід (п. 5 Порядку №481).

При цьому фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування у графі 2 Книги відображають суму доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримані готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 6 Порядку №481).

У графі 4 Книги зазначається сума доходу, яка розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);

У графі 9 Книги зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

Форма Книги не передбачає відображення фізичною особою — підприємцем доходу, який не включається до загального оподатковуваного доходу такої фізичної особи — підприємця.

Таким чином, суми акцизного податку з реалізованих фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включаються до його доходу та витрат, тому не відображаються в Книзі.

При цьому пунктом 9 Порядку №481 визначено, що ці книги використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Що стосується питання оприбуткування готівкової виручки, що надходить до каси від реалізації підакцизних товарів, зазначаємо таке.

Відповідно до пп. 2 п. 58 розд. VI Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 (далі — Положення №148), готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки в касах, у тому числі і під час розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО) (або розрахункових книжок), визначено в п. 11 розд. II Положення №148.

Так, п. 11 розд. II Положення №148 передбачено, що оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО та книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій).

Підпунктом 18 п. 3 розд. I Положення №148 визначено, що оприбуткування готівки — проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/Книзі обліку доходів і витрат.

Порядком реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. №547, зі змінами та доповненнями (далі — Порядок №547), установлені форми та Порядок заповнення книги обліку розрахункових операцій (далі — книга ОРО), зареєстрованої на реєстратор розрахункових операцій (далі — РРО) та на господарську одиницю.

Використання книги ОРО, зареєстрованої на РРО, передбачає, зокрема, підклеювання фіскальних звітних чеків до відповідних сторінок книги ОРО та щоденне виконання записів (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків (п. 6 глави 4 розд. II Порядку №547).

У разі роздрукування на РРО протягом робочого дня декількох фіскальних звітних чеків усі вони вклеюються до відповідної книги ОРО, записи в розд. 2 книги ОРО робляться за кожним фіскальним звітним чеком окремо (п. 8 глави 4 розд. II Порядку №547).

Заповнення книги ОРО на господарську одиницю здійснюється, зокрема, таким чином:

у графі 7 «Сума розрахунків загальна» зазначається загальна сума розрахунків, проведених за день;

у графі 9 «Сума розрахунків за ставкою акцизного податку (або іншого податку)» зазначається сума розрахунків за ставкою акцизного податку (або іншого податку), проведених за день (якщо суб'єкт господарювання є платником акцизного податку);

у графі 11 «Сума акцизного податку (іншого податку)» зазначається сума акцизного податку (якщо суб'єкт господарювання є платником акцизного податку) та/або інших податків та зборів.

Отже, Порядком №547 передбачено внесення сум акцизного податку з реалізованих фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування роздрібної торгівлі підакцизних товарів до книги обліку розрахункових операцій.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

«ДК» №32 від 06.08.2018

«ДК» №32 від 06.08.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.