(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: Готівка .

Готівка, отримана в неробочий день банку, не вважається понадлімітною

Чи вважатиметься порушенням наявність у касі магазину залишку готівки понад ліміт у п'ятницю та суботу, якщо виручка, яку було отримано у п'ятницю після інкасації банку та у суботу (робочий день магазину), інкасуватиметься лише у понеділок (за договором банк проводить інкасацію з понеділка до п'ятниці)? Хто може підписувати ПКО та ВКО за головного бухгалтера та директора у суботу, якщо цей день для них є неробочим?

Підприємство визначає та встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках відповідно до вимог, установлених п. 48 Положення №1481:

— для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, — щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їхніх кас);

1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. №148.

— для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження, — наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

— для підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, — не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Строки здавання готівкової виручки (готівки) узгоджуються установами, підприємствами, небанківськими фінансовими установами з банком і обов'язково визначаються в договорах банківського рахунку між установами, підприємствами, небанківськими фінансовими установами та банками.

Підприємства, які працюють у вихідні та святкові дні та не мають змоги здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку) до банку через відсутність відповідної умови у договорі, укладеному з банком на інкасацію коштів, здають таку готівкову виручку (готівку) через банкомати/програмно-технічні комплекси самообслуговування в день її надходження до каси підприємства або безпосередньо до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства (п. 49 Положення №148).

Враховуючи, що наступним робочим днем банку та підприємства є понеділок, то виручка, отримана магазином після інкасації в п'ятницю та у суботу (за умови її інкасації у понеділок), не вважається понадлімітною.

Щодо підписування ПКО та ВКО за головного бухгалтера та директора у суботу, якщо цей день для них є неробочим, зазначимо, що виручка за суботу оприбутковується магазином в порядку, встановленому п. 11 Положення №148. При цьому ПКО та ВКО оформлюються бухгалтером у понеділок.

ГУ ДФС у Черкаській області у відповіді на запитання 2 в IПК від 02.08.2017 р. №1453/IПК/23-00-14-0714 (див. «ДК» №33/2017) зазначає, що на підприємстві, де застосовуються РРО та КОРО, частину готівкової виручки можна зберігати в сейфі за умови його розташування на місці проведення розрахунків. При цьому сума готівкових коштів на місці проведення розрахунків (у скринці РРО та сейфі) має відповідати сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та своєчасно і повній сумі оприбутковуватися до зареєстрованої КОРО.

Також податковий орган пропонує у внутрішньому наказі по підприємству зазначити, що в сейфі, розміщеному на місці проведення розрахунків, має зберігатися лише виручка від реалізації з використанням РРО, а також визначити порядок належного забезпечення бухобліку касових операцій тощо.

Олена БОНДАРЕНКО, «Дебет-Кредит»

«ДК» №32 від 06.08.2018

«ДК» №32 від 06.08.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.