(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Визначаємо строк корисного використання вживаного автомобіля

Підприємство придбало автомобіль, який був у використанні 5 років. Як встановлюється корисний строк експлуатації такого авто? Чи потрібно застосовувати мінімально допустимі строки експлуатації основних засобів, які зазначено у ст. 138 ПКУ?

Згідно з визначенням, наведеним у П(С)БО 7, строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи використовуватимуться підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Відповідно до п. 24 П(С)БО 7, при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

— очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

— фізичний та моральний знос, що передбачається;

— правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Таким чином, у бухобліку підприємство самостійно визначає строк корисного використання автомобіля без застосовування мінімальних строків нарахування амортизації, зазначених у пп. 138.3.3 ПКУ.

Однак якщо підприємство застосовує податкові різниці, то, відповідно до ст. 138 ПКУ, фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ. I от при розрахунку амортизації у такому випадку мінімально допустимі строки, зазначені у пп. 138.3.3 ПКУ, мають враховуватися.

При цьому ПКУ не містить винятків щодо зміни мінімально допустимих строків експлуатації для розрахунку податкової амортизації для основних засобів, що були у використанні.

Отже, в бухобліку підприємство може встановити строк амортизації виходячи з власних очікувань застосування такого об'єкта, проте якщо підприємство застосовує податкові різниці відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, то при розрахунку амортизації, на яку зменшується фінрезультат з метою оподаткування, обов'язково слід застосовувати мінімально допустимий строк згідно з пп. 138.3.3 ПКУ.

Якщо підприємство не застосовує податкових різниць, то воно може встановити строк амортизації такого автомобіля менший ніж 5 років та не коригувати фінансовий результат.

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №32 від 06.08.2018

«ДК» №32 від 06.08.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.