(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Узагальнюючі податкові консультації — роз'яснення ДПСУ

! Усім СГД

До уваги усіх СГД!

ДПСУ своїми наказами затвердила низку Узагальнюючих податкових консультацій, серед яких, зокрема:

1) Узагальнююча податкова консультація щодо визначення суми пільги у зв'язку зі звільненням прибутку від оподаткування (наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. №584);

2) Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу України (наказ від 06.07.2012 р. №592);

3) Узагальнююча податкова консультація щодо визначення курсових різниць від перерахунку операцій у іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти (наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. №574);

4) Узагальнююча податкова консультація з питань формування витрат, понесених до 01.01.2012 за операціями з підприємцями — платниками єдиного податку (наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. №580);

5) Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування прибутку, отриманого в результаті спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. №582);

6) Узагальнююча податкова консультації щодо використання банківських виписок як первинних документів (наказ ДПСУ від 05.07.2012 р. №583);

7) Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань, пов'язаних з обов'язковою реєстрацією осіб як платників податку на додану вартість (наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. №588);

8) Узагальнююча податкова консультація щодо включення до бази оподаткування ПДВ та складу витрат коштів, отриманих як сума штрафу за затримку оплати чи постачання товарів/послуг (наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. №590);

9) Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань організації та проведення перевірок платників податків (наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. №591);

10) Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності (наказ ДПСУ від 06.07.2012 р. №610).

Докладніші роз'яснення до вищезгаданих консультацій див. у випусках «ДК» за серпень.

За матеріалами порталу www.dtkt.com.ua


Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухобліку

! Бухгалтерам

Мінфін вніс зміни до деяких своїх нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку. Зокрема, змінами до П(С)БО 7 і П(С)БО 8 уточнено, що з метою нарахування амортизації терміни корисного використання встановлюються у розпорядчому акті підприємства.

Змінами до Iнструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в описі до рахунка №94 «Iнші витрати операційної діяльності» доповнено положення про можливість відображення на субрахунку 949 виплат за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню.

Крім того, встановлено можливість кореспонденції дебету рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» і кредиту рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Відкориговано приписи з відображення в обліку операцій щодо спрямування частини чистого прибутку на матзаохочення. Ця операція відображається кореспонденцією за дебетом субрах. 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» і кредитом рах. 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». Наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яку обчислено відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів з прибутку попереднього звітного кварталу відповідно до фінансового плану.

Наказ Мінфіну від 31.05.2012 р. №658
набере чинності з дня опублікування (станом на 10.07.2012 р. не опублікований),
див. у наступних числах «ДК»


Віднесення до витрат підприємства витрат відрядженої особи

! Платникам податку на прибуток

ДПСУ повідомляє, що будь-які витрати на відрядження може бути включено до складу витрат платника податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з діяльністю такого платника податку.

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи. У разі відрядження за кордон підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених за кордоном у зв'язку з таким відрядженням витрат, оформлюються згідно із законодавством відповідної держави.

Таким чином, підприємство може відносити до складу витрат витрати, понесені відрядженою особою на оплату:

1) користування послугами камери схову;

2) послуги платного залу очікування;

3) послуг сервісних центрів з придбання квитків для відрядження;

4) комісійних зборів, що утримуються перевізником при поверненні проїзного документа у разі рішення про скасування відрядження, якщо наказом (розпорядженням) керівника підприємства не передбачено обмежень щодо цих витрат.

Лист ДПСУ від 06.03.2012 р. №3268/5/15-1416 див. у наступних числах «ДК»


Змінено порядок маркування сидру і перрi (без додавання спирту)

! Виробникам алкогольної продукції

Президент підписав Закон, відповідно до якого розлив сидру і перрі здійснюється тільки у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд зі скла, глазурованої кераміки або дерева, упакування типу «Tetra-Pak» і «Bag in box».

Розлив сидру і перрі здійснюється у тару місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,3 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,68 л, 0,7 л, 0,75 л, 0,8 л, 1,0 л і більше, а також у тару місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, й у такому випадку вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додавання спирту) не застосовуються.

Крім того, виробництво, імпорт та торгівлю тютюновими виробами з основним та додатковим медичними попередженнями, що супроводжуються кольоровим малюнком та/або піктограмою, дозволяється розпочати до 4 жовтня 2012 року.

Закон України від 07.06.2012 р. №4914-VI чинний з 05.07.2012 р.


Особливості оформлення товарів за періодичною митною декларацією

! Суб'єктам ЗЕД

ДМСУ зауважила, що у разі ввезення товарів на митну територію України обов'язок зі сплати митних платежів виникає з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України.

Враховуючи, що періодична митна декларація подається митному органу до ввезення товарів на митну територію України, вимога ч. 10 ст. 260 Митного кодексу щодо сплати митних платежів на неї не поширюється.

При цьому за відсутності товару в переліку, затвердженому КМУ відповідно до ст. 305 р. X Митного кодексу, гарантія забезпечення сплати митних платежів при ввезенні товарів за періодичною митною декларацією не застосовується.

Лист ДМСУ від 03.07.2012 р. №15/1-15.1/1215-ЕП


Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності

! Суб'єктам ЗЕД

Мінфін затвердив Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. Порядком установлено, що для включення об'єкта прав інтелектуальної власності до митного реєстру правовласник подає до Держмитслужби заяву, а також інформацію та документи, що зазначені у п. 2.3 Порядку.

Заява та додані до неї документи подаються у паперовому та електронному вигляді.

Структурний підрозділ Держмитслужби, до функцій якого належить сприяння захисту прав інтелектуальної власності, розглядає заяву у строк не більше 30 робочих днів з дати її подання.

Про здійснення реєстрації об'єкта прав інтелектуальної власності спеціалізований підрозділ не пізніше наступного дня письмово повідомляє правовласника, зазначивши при цьому дату реєстрації об'єкта прав інтелектуальної власності, його порядковий номер у митному реєстрі та строк, на який здійснено таку реєстрацію.

Реєстрація об'єктів прав інтелектуальної власності у митному реєстрі проводиться терміном на шість місяців або один рік, відповідно до ч. 3 ст. 398 МКУ.

Наказ Мінфіну від 30.05.2012 р. №648
набере чинності з дня опублікування (станом на 10.07.2012 р. не опублікований)


ДПСУ вказала на відмінність між фізособами та самозайнятими особами

! Переробним підприємствам

ДПСУ повідомляє, що переробні підприємства до 2015 р. додатну різницю суми ПДВ, нараховану ними при здійсненні операцій з постачання власної виробленої продукції, виготовленої із поставлених молока або м'яса живою вагою сільгосптоваровиробниками і фізособами, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, сплачують до спецфонду держбюджету та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі Державної казначейської служби, у відповідних розмірах.

Платник, який є фізособою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність, вважається самозайнятою особою. Така особа підлягає взяттю на облік в органах ДПС.

Якщо переробні підприємства здійснюють операції з постачання м'ясо-молочної продукції, виготовленої з поставлених молока або м'яса живою вагою фізособами-підприємцями, операції з постачання такої продукції відображаються у податковій декларації з ПДВ.

Лист ДПСУ від 13.06.2012 р. №9813/6/15-3315


Підвищено штрафи за порушення ПДР

! Водіям, автоперевізникам

Змінами до Кодексу про адмінправопорушення та Закону «Про автомобільний транспорт» встановлено, що:

1) порушення особою, яка керує ТЗ, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами 2 і 3 ст. 123, тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 н. м. д. г. (340 — 425 грн);

2) в'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує ТЗ, у випадках коли рух через переїзд заборонено, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 70 н. м. д. г. (850 — 1190 грн) з оплатним вилученням ТЗ у його власника чи без такого або позбавлення права керування ТЗ строком від 6 місяців до одного року з оплатним вилученням ТЗ у його власника чи без такого або адмінарешт строком від 7 до 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого;

3) порушення, вчинене водієм ТЗ під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування ТЗ строком від одного до трьох років з оплатним вилученням ТЗ у його власника чи без такого або адмінарешт строком від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого;

4) порушення правил надання послуг з перевезення організованих груп дітей або туристів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян-СПД від 50 до 60 н. м. д. г. (850 — 1020 грн);

5) повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами 1, 2, 6, 8 або 10 ст. 133, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 80 до 120 н. м. д. г. (1360 — 2040 грн).

Закон України від 07.06.2012 р. №4950-VI чинний з 05.07.2012 р.


Порядок держконтролю за додержанням вимог про захист персональних даних

! Володільцям і розпорядникам БПД

Мін'юст затвердив Порядок, що врегульовує механізми здійснення ДСЗПД держконтролю за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних шляхом проведення перевірок фізосіб, фізосіб-підприємців, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів державної влади, що є володільцями та/або розпорядниками баз персональних даних, а також оформлення і розгляд результатів перевірок.

Так, контроль за додержанням суб'єктами перевірки законодавства про захист персональних даних здійснюється ДСЗПД шляхом проведення перевірок: планових, позапланових, виїзних та безвиїзних.

Планові та позапланові перевірки є виїзними та безвиїзними.

Перевірка проводиться на підставі відповідного наказу ДСЗПД.

Перед початком проведення перевірки ДСЗПД надсилає повідомлення разом із копією наказу про проведення перевірки за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта перевірки рекомендованим листом за 10 календарних днів до початку її проведення.

Строк проведення перевірки не може перевищувати 10 робочих днів.

За поданням голови комісії продовження строку проведення перевірки здійснюється уповноваженою посадовою особою ДСЗПД, яка прийняла рішення про проведення перевірки, але не більш ніж на 5 робочих днів.

Наказ Мін'юсту від 22.06.2012 р. №947/5
набере чинності з дня опублікування (станом на 10.07.2012 р. не опублікований),
див. у наступних числах «ДК»


Зміни до Порядку надання згоди на поліпшення орендованого держмайна

! Орендарям держмайна

Фонд держмайна вніс зміни до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, відповідно до яких:

1) для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар повинен надати державному органу приватизації:

засвідчену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;

звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень;

2) у разі оренди цілісного майнового комплексу при здійсненні поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи інших коштів орендодавець для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю представників органу, уповноваженого управляти майном;

3) у листі про згоду на здійснення поліпшень орендованого майна, що надається орендодавцем орендарю, потрібно вказувати на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого державного майна.

Наказ Фонду держмайна від 05.06.2012 р. №825
набере чинності з дня опублікування (станом на 10.07.2012 р. не опублікований)


Зміни до держреєстрації (перереєстрації) ТЗ

! Власникам ТЗ

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, відповідно до яких, зокрема:

1) ТЗ, що перебували в експлуатації, не потрібно знімати з обліку в ДАI перед їх відчуженням або передачею;

2) власникам ТЗ, що мають заборгованість зі сплати штрафу за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, не може бути відмовлено у проведенні держреєстрації, знятті з обліку ТЗ;

3) допускається держреєстрація легкових автомобілів, які складені самостійно з частин ТЗ;

4) реєстрація, зняття з обліку ТЗ, що належать фізособам, здійснюються за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації власника ТЗ. Однак до впровадження в експлуатацію Національної автоматизованої інформаційної системи ДАI, але не пізніше 1 січня 2013 року такі дії проводяться за місцем реєстрації власників ТЗ;

5) при перереєстрації ТЗ у разі зміни їхніх власників зняття з обліку таких ТЗ не проводиться.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2012 р. №600 чинна з 10.07.2012 р.

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №29/2012

«ДК» №29/2012


The remote server returned an error: (404) Not Found.