(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Міністерства соціальної політики України від 27.04.2018 р. №613/0/51-18/218

Про розгляд звернення

Суттєво. Страховий стаж за соцстрахуванням за період до 2016 року може обчислюватися за даними форми ОК-7, а за період з 2016 року — як за даними форми ОК-5, так і за даними форми ОК-7.

! Роботодавцям

Департамент пенсійного та соціального страхування Міністерства соціальної політики розглянув лист та повідомляє.

Обчислення страхового стажу за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності визначено статтею 21 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон №1105).

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Iндивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб надаються страхувальникам та/або застрахованій особі за формою згідно з додатком 1 (форма ОК-5) або додатком 2 (форма ОК-7) до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. №10-11.

1 Постановою правління ПФУ від 27.03.2018 р. №8-1 у новій редакції викладено Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. ОК-5 та ОК-7 наведено у додатках 4 та 5.

Форма ОК-5 індивідуальних відомостей про застраховану особу містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Форма ОК-7 індивідуальних відомостей про застраховану особу містить, зокрема, дані щодо суми заробітку, з якої сплачено єдиний внесок, страхового стажу, сплати єдиного внеску.

Дані про страховий стаж, що містяться в індивідуальних відомостях про застраховану особу, необхідні для нарахування роботодавцем допомоги по тимчасовій непрацездатності у встановлених законодавством розмірах залежно від страхового стажу, а також для визначення страхового стажу в 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку для виконання вимог статті 19 Закону №1105.

Разом з цим слід зазначити, що Законом №1105 не встановлена вимога щодо надання застрахованою особою роботодавцю індивідуальних відомостей про застраховану особу1. Проте у разі ненадання такої інформації при розрахунку страхувальником допомоги її розмір буде обмежений мінімальною заробітною платою або меншим розміром страхового стажу, який було розраховано страхувальником з наявних у нього даних, зазначених у трудовій книжці до 2011 року, та наявних даних щодо сплати єдиного внеску за період перебування застрахованої особи в трудових відносинах із ним.

1 Див. статтю Г. Казначей «Довідка про стаж: вимагати чи ні?» у «ДК» №21/2018. — Прим. ред.

Слід зазначити, що з 01.01.2016 р. відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» для платників єдиного внеску запроваджено однакову ставку єдиного внеску в розмірі 22%.

У зв'язку із зазначеним до частини четвертої статті 21 Закону №1105 внесено зміни, відповідно до яких до страхового стажу за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності прирівнюються всі періоди, протягом яких за особу сплачувався єдиний внесок, які також включаються до стажу для пенсійного страхування. Тому починаючи з 01.01.2016 р. періоди, що зараховуються до страхового стажу за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за пенсійним страхуванням, є однаковими.

Враховуючи вищевикладене, на нашу думку, страховий стаж за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за період до 2016 року може обчислюватися за даними форми ОК-7, страховий стаж за період починаючи з 2016 року може обчислюватись як за даними форми ОК-5, так і за даними форми ОК-7 (зокрема, у випадку визначення страхового стажу в 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку для виконання вимог статті 19 Закону №1105).

Разом з тим зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційно-рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

Заступник директора Департаменту пенсійного та соціального страхування — начальник відділу М. ЗАЦЕРКОВНИЙ

«ДК» №29 від 16.07.2018

«ДК» №29 від 16.07.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.