(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Замовлення перевезення товару на склад покупця у попереднього продавця: хто виписує ТТН?

Продукція, яку купує підприємство Б, перебуває на складі виробника — підприємства А. Цього самого дня підприємство Б продає цей товар підприємству В та замовляє його доставку зі складу підприємства А автотранспортом останнього на підставі договору надання транспортних послуг. Яке з підприємств повинне виписувати ТТН, якщо продавець замовляє транспортування товару на склад покупця у попереднього продавця — виробника товару?

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 664 ЦКУ, обов'язок продавця передати товар покупцю вважається виконаним у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий останньому за місцезнаходженням товару.

При цьому договором купівлі-продажу (договором постачання) може бути встановлено інший момент виконання продавцем обов'язку передати товар.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 668 ЦКУ).

У ситуації, що розглядається, підприємство А (продавець) не повинне складати ТТН на товар, який передається в розпорядження підприємства Б (покупця) за місцезнаходженням товару.

Права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту — перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів — замовників визначають Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. №363 (далі — Правила №363).

Нормами п. 11.4 Правил №363 встановлено, що ТТН на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинен виписувати замовник (вантажовідправник) у кількості не менше 4-х примірників. Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники ТТН підписом та при необхідності печаткою (штампом).

Перший примірник ТТН залишається у замовника (вантажовідправника), другий — передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий примірники, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби й печаткою або штампом), передаються перевізнику (п. 11.6 Правил №363).

Виходячи з того, що товар перевозиться автомобільним транспортом підприємства А на підставі договору надання транспортних послуг між ним та підприємством Б, то у ситуації, що розглядається, за договором надання транспортних послуг підприємство А виступає перевізником, а підприємство Б — замовником (вантажовідправником).

Нагадаємо, що в п. 1 Правил №363 термін «замовник» означає вантажовідправника або вантажоодержувача, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів. При цьому «приймання вантажу» — це подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та товарно-транспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.

Таким чином, якщо продавець (підприємство Б) замовляє транспортування товару на склад покупця (підприємства В) у попереднього продавця — виробника товару (підприємства А), то виписувати ТТН повинне підприємство Б.

У реквізитах цієї ТТН зазначаються:

— автомобільним перевізником — найменування підприємства А;

— замовником та вантажовідправником — повне найменування підприємства Б;

— вантажоодержувачем — повне найменування підприємства В;

— пункт навантаження — місцезнаходження підприємства А;

— пункт розвантаження — місцезнаходження підприємства В.

Олена БОНДАРЕНКО, «Дебет-Кредит»

«ДК» №29 від 16.07.2018

«ДК» №29 від 16.07.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.