(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Нова Iнструкція про порядок нарахування ЄСВ

Пенсійна реформа відбулася ще наприкінці минулого року, але Iнструкцію щодо сплати ЄСВ змінили лише зараз. Особливо очікували на цю Iнструкцію члени фермерських господарств (далі — ФГ). Отже, готуємося сплачувати ЄСВ по-новому.

Як ми вже згадували1, завдяки наказу Мінфіну від 04.05.2018 р. №469 Iнструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування була викладена в новій редакції. Зупинимося на найвагоміших та на найочікуваніших змінах.

1 «Оновлено Iнструкцію про порядок нарахування і сплати ЄСВ», «ДК» №27/2018.

Платники єдиного внеску

Відповідно до Iнструкції №469, відтепер платниками ЄСВ є:

— поліцейські, особи рядового і начальницького складу в тому числі, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов'язок і військову службу» (раніше йшлося лише про осіб рядового та начальницького складу);

— патронатні вихователі;

— особи, які отримують допомогу при усиновленні дитини;

— члени ФГ.

Зверніть увагу! З'явилася нова норма, яка стосується роботодавців та нарахованого ЄСВ за працівників меншого розміру, ніж мінімальний розмір, який встановлений законодавством. Тепер є згадка й про ПВТР та про графіки змінності.

А саме, відповідно до п. 9 розділу III Iнструкції №469, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (3723,00 грн у 2018 р.), то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру МЗП, установленої законом на місяць, та встановленої ставки ЄСВ за умови перебування у трудових відносинах, несення військової служби повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені ПВТР та графіками змінності згідно із законодавством. Тобто законодавець тут допускає, що графіки змінності можуть бути іншими, ніж за «стандартного» 40-годинного робочого тижня, але це має бути в рамках чинного законодавства.

У разі якщо особа не підлягала загальнообов'язковому державному соцстрахуванню, вона може одноразово сплатити ЄСВ за попередні періоди. Й сума сплаченого за кожен місяць періоду, де особа не була застрахованою, має дорівнювати або бути більшою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору та помножена на коефіцієнт 2, але не може бути більшою, ніж сума максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

З нового — якщо резидент України виплачує доходи нерезидентам, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері кінематографії не на території України, то така виплата не буде базою нарахування ЄСВ (п. 15 розділу III Iнструкції №469).

ФОП на загальній системі оподаткування

Для ФОПів, окрім «спрощенців», базою нарахування ЄСВ є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких ФОП перебував на обліку як платник ЄСВ.

Якщо ФОП не отримав доходу (прибутку) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, він зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше від максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 розмірів МЗП у 2018 р. — 55845 грн). Разом з тим сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2018 р. — 819,06 грн) (п. 3 розділу III Iнструкції №469).

Суми ЄСВ обчислюються на підставі даних річних податкових декларацій (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвели до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску. Сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

ФОПам на загальній системі оподаткування, які до 1 січня 2017 року нарахували ЄСВ у розмірі, меншому за мінімальний страховий внесок, органи доходів і зборів надсилають повідомлення-розрахунок за формою згідно з додатком 2 до Iнструкції №469, у якому зазначається розрахунок суми такої доплати, яка підлягала сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний календарний рік.

Отже, ФОПам-«загальносистемникам», які сплачували ЄСВ у розмірі меншому, ніж мінімальний, до 01.01.2017 р., доведеться доплатити ЄСВ, який вони не сплатили у попередніх періодах.

ФОП на спрощеній системі оподаткування

Для цієї категорії платників ЄСВ встановлюється у розмірі 22% на суму, що визначається самостійно для себе, та не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 розмірів МЗП у 2018 р. — 55845 грн). Сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2018 р. — 819,06 грн).

Зверніть увагу!

З 01.01.2017 р. до 31.12.2017 р. для ФОПів, які обрали спрощену систему оподаткування й віднесені до I групи платників ЄП, сума ЄСВ може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (2017 р. — 704 грн), та не може бути меншою за 0,5 мінімального внеску (352,00 грн) (п. 4 розділу III Iнструкції №469).

У 2018 році усі ФОПи-«спрощенці» самостійно для себе визначають базу для нарахування ЄСВ, але вона не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, і більшою за максимальну величину бази нарахування ЄСВ (15 розмірів МЗП у 2018 р. — 55845 грн).

Таким чином, мінімальний страховий внесок, який треба сплатити у 2018 році, для ФОПів-«спрощенців», незалежно від обраної групи, становить 819,06 грн.

ЄСВ, нарахований за календарний квартал, сплачують до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який ЄСВ сплачується.

Члени ФГ

Пунктом 11 розділу III Iнструкції передбачено, що для членів ФГ встановлюється обов'язок сплати ЄСВ у розмірі 22% від суми розподіленого доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню ПДФО, отриманого таким платником від чистого оподаткованого прибутку ФГ, але не більше від максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 розмірів МЗП у 2018 р. — 55845 грн).

Але аналогічно, як і для підприємців, для членів ФГ встановлено мінімальний розмір ЄСВ, який треба сплатити за місяць (у 2018 р. — 819,06 грн).

Базою нарахування ЄСВ є розподілений дохід (прибуток), отриманий членом ФГ від чистого прибутку ФГ у звітному році, що підлягає оподаткуванню ПДФО, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник ЄСВ.

Як визначити кількість таких місяців і коли, власне, члени ФГ мали стати на облік як платники ЄСВ? Податківці наголошували, що:

— члени ФГ з 01.01.2018 р. зобов'язані стати на облік в органах доходів і зборів як платники ЄСВ;

— взяття на облік членів ФГ здійснюється контролюючим органом за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника ЄСВ;

— у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік на них накладається штраф у розмірі десяти н. м. д. г. (п. 1 ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ).

ЄСВ сплачується один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Зверніть увагу!

Якщо такими членами ФГ не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, вони зобов'язані визначити базу нарахування ЄСВ за такий місяць самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої цим Законом. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Коли звільняються від сплати ЄСВ члени ФГ та ФОПи

Відповідно до п. 4 розділу II Iнструкції №469, ФОПи, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени ФГ звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони:

— отримують пенсію за віком;

— або є особами з інвалідністю;

— або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Також, згідно з п. 7 розділу 4 Iнструкції №469, протягом особливого періоду, визначеного Законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та на весь період незаконного позбавлення волі на території проведення АТО фізособи-підприємці та самозайняті особи, якщо вони не є роботодавцями, та члени ФГ звільняються від виконання своїх обов'язків:

— у разі призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, — з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, у якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію);

— у разі незаконного позбавлення волі на території проведення АТО — з першого календарного дня місяця незаконного позбавлення волі до останнього календарного дня місяця, у якому платника було визволено або завершено його лікування (реабілітацію), необхідні після визволення.

Підставою для звільнення є:

— заява фізособи-підприємця (особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, члена ФГ) та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації);

— заява фізособи-підприємця (особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, члена ФГ) та копії документів, що підтверджуються даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника, які подаються до органу доходів і зборів протягом 30 днів після визволення або після закінчення лікування (реабілітації).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Якщо такі особи отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону №1058, й отримують пенсію або соціальну допомогу, то вони позбавлені обов'язку сплачувати ЄСВ за себе.

Як зазначено у п. 5 розділу III Iнструкції №469, вони можуть бути платниками ЄСВ лише, якщо самостійно визначать для себе базу нарахування ЄСВ, не більшу від максимальної величини бази нарахування ЄСВ (15 розмірів МЗП у 2018 р. — 55845 грн). Але в такому випадку сума ЄСВ, яку ці особи самостійно собі визначають до сплати, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2018 р. — 819,06 грн).

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №28 від 09.07.2018

«ДК» №28 від 09.07.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.