(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ

Назва публікації
номер/сторінка
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК
Облік окремих операцій
відрядження
Лист Міністерства фінансів України від 17.02.2017 р. №31-08030-16-10/4511 «Про службові відрядження» (витяг) 19/52
Первинні документи
Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2017 р. №427 22/60
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 08.06.2017 р. №550/6/99-99-14-03-01-15/IПК «Про надання податкової консультації» [щодо права вилучати для знищення первинні фінансові та бухгалтерські документи, строк зберігання яких перевищив 3-річний строк зберігання, і період, за який складені такі первинні документи, був перевірений в ході камеральної перевірки органами ДФС] 26/52
ОПОДАТКУВАННЯ
Податок на додану вартість
загальні положення
Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 12.04.2017 р. №1337/10/25-01-12-01-09 «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання об'єктів нерухомості» 19/59
звільнення від ПДВ, не об'єкт ПДВ, розподіл ПДВ
Iндивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 12.05.2017 р. №151/IПК/10/04-36-12-01-16 «Щодо оподаткування податком на додану вартість грошових коштів, помилково зарахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства у разі їх повернення на рахунок контрагента у п'ятиденний термін» 23/60
облік та звітність
Лист Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 31.03.2017 р. №7104/10/26-15-12-01-08 «Щодо виправлення помилок у 2017 році, допущених у податковій декларації з ПДВ з позначками «0121» — «0123» за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 р.», коментар 16/47
Лист ДФСУ від 24.04.2017 р. №10174/7/99-99-15-03-01-17 «Про заповнення податкової звітності з ПДВ» 20/55
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 р. №383/6/99-99-15-03-02-15/IПК «Про оподаткування ПДВ» 24/51
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2017 р. №365/6/99-99-15-03-02-15/IПК «Про оподаткування ПДВ [щодо порядку оподаткування ПДВ операції платника податку з постачання товарів/послуг своїм робітникам та іншим особам (профспілка і співробітники) на безоплатній основі, що були придбані таким платником як із ПДВ, включеним до складу податкового кредиту, так і без ПДВ]», коментар 25/57
податкова накладна
Лист ДФСУ від 03.03.2017 р. №709/4/99-99-15-03-02-15 «Щодо питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних» 14/60
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» 15/46
Лист Міністерства фінансів України від 14.04.2017 р. №11310-09-10/10306 «Про розгляд листа [щодо погодження позиції ДФС у частині застосування штрафних санкцій відповідно до статті 120-1 Податкового кодексу України]» 19/55
Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 20.04.2017 р. №1464/10/25-01-12-01-09 «Щодо правильності заповнення обов'язкових реквізитів у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних» 19/57
Постанова КМУ від 26.04.2017 р. №341 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» 22/56
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 р. №386/6/99-99-15-03-02-15/IПК «Про податок на додану вартість» 24/54
Порядок роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затверджений наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. №566 26/44
Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. №567 26/46
Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. №567 26/48
Лист Державної фіскальної служби України від 16.06.2017 р. №15731/7/99-99-15-03-02-17 «Про заповнення податкової накладної» 26/55
податковий кредит
Лист Міністерства фінансів України від 01.12.2016 р. №31-11170-16-29/34246 «Щодо підтвердження факту здійснення господарських операцій та щодо права на податковий кредит з ПДВ на вартість оплаченого страховою компанією ремонту автомобіля» 17-18/46
бюджетне відшкодування
Порядок інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 03.03.2017 р. №326 14/48
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №189 «Деякі питання бюджетного відшкодування податку на додану вартість» 15/47
Лист Державної фіскальної служби України від 21.03.2017 р. №882/4/99-99-12-03-02-13 «Щодо можливості зарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з платежів, надходження яких розподіляються у пропорціях як до державного, так і до місцевого бюджету» 24/52
Лист Міністерства фінансів України від 21.04.2017 р. №35130-12-10/11072 «Щодо можливості зарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з платежів, надходження яких розподіляються у пропорціях як до державного, так і до місцевих бюджетів» 24/53
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 р. №382/6/99-99-15-03-02-15/IПК «Про бюджетне відшкодування ПДВ» (витяг) 24/54
експортно-імпортні операції, операції з нерезидентами
Лист Державної фіскальної служби України від 25.04.2017 р. №8845/6/99-95-42-03-15 «Щодо дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість та складання податкової накладної у разі експорту товару» 21/52
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 р. №385/6/99-99-15-03-02-15/IПК «Про оподаткування ПДВ», коментар 23/53
спеціальні режими оподаткування
Закон України від 23.03.2017 р. №1988-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника», коментар 17-18/57
електронне адміністрування ПДВ
Порядок роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затверджений наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. №566 26/44
Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. №567 26/46
Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений наказом Мінфіну від 13.06.2017 р. №567 26/48
Податок на прибуток підприємств
облік та звітність
Лист Державної фіскальної служби України від 28.03.2017 р. №6319/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо застосування коригування фінансового результату до оподаткування відносно договорів добровільного медичного страхування у разі відсутності тристороннього договору про заміну одного страховика на іншого» 16/53
Лист Міністерства фінансів України від 21.02.2017 р. №11130-02-2/4779 «Щодо подання фінансової звітності разом із податковою декларацією з податку на прибуток підприємств» 17-18/45
Лист ДФСУ від 05.04.2017 р. №7102/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо розрахунку річного доходу для визначення податкового (звітного) періоду з податку на прибуток та відображення його в податковій декларації з податку на прибуток» 17-18/59
амортизація (основні засоби)
Лист ДФСУ від 15.03.2017 р. №5140/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо відображення в податковому обліку операції з продажу невиробничих основних засобів та інвестиційної нерухомості» 14/55
Лист ДФСУ від 14.03.2017 р. №5072/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму амортизації інвестиційної нерухомості, що обліковується на балансі станом на 01.01.2016 р. платника — суб'єкта малого підприємництва» 14/56
зобов'язання, заборгованість, кредити, боргові вимоги, фінансова допомога
Лист Державної фіскальної служби України від 27.03.2017 р. №6083/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств юридичною особою — суб'єктом господарювання, яка перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування» 17-18/41
Лист Державної фіскальної служби України від 07.04.2017 р. №7307/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо оподаткування операцій з надання/отримання та неповернення в установлений договором термін поворотної фінансової допомоги» 17-18/60
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.05.2017 р. №333/6/99-99-15-02-02-15/IПК «Щодо віднесення кредиторської та дебіторської заборгованостей до категорії «безнадійна» у разі укладення договору про збільшення терміну позовної давності» 25/53
дивіденди
Лист Державної фіскальної служби України від 12.04.2017 р. №7736/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо спрямування прибутку на виплату дивідендів» 21/61
оренда, лізинг
Лист Державної фіскальної служби України від 31.03.2017 р. №4487/М/99-99-15-02-02-14 «Щодо відображення в податковому обліку операцій з оренди обладнання» 16/58
управління майном
Лист Державної фіскальної служби України від 09.03.2017 р. №4678/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у зв'язку з уточненням суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 15/56
спільна діяльність
Лист Державної фіскальної служби України від 28.03.2017 р. №6345/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо порядку оподаткування податком на прибуток доходів нерезидента, отриманих у межах договору про спільну діяльність» 16/56
неприбуткові установи
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від13 липня 2016 р. №440» 20/42
Лист Державної фіскальної служби України від 26.04.2017 р. №10382/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №195» 20/45
Трансфертне ціноутворення
Лист Міністерства фінансів України від 13.03.2017 р. №11020-10-10/6491 «Щодо розгляду листа [щодо питань застосування норм Податкового кодексу України в частині використання біржових котирувань товарів з метою трансфертного ціноутворення]» 15/57
Лист Державної фіскальної служби України від 31.03.2017 р. №6611/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо підготовки документації з трансфертного ціноутворення» 16/55
Лист ДФСУ від 10.04.2017 р. №7384/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо застосування норм податкового законодавства 2017 року при коригуванні ціни контрольованої операції, проведеної у 2016 році» 17-18/58
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2017 р. №370/6/99-99-15-02-02-15/IПК «Щодо визнання операцій із придбання у нерезидента основних засобів (обладнання) контрольованими операціями» 23/58
Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. №468 «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» 25/48
Лист Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 р. №13539/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року №191» 25/55
Податок на доходи фізичних осіб
загальні положення
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.03.2017 р. №5501/10/26-15-13-01-12 «Щодо практичного застосування норм чинного законодавства» (витяг) 15/47
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 24.03.2017 р. №6303/10/26-15-13-01-12 «Про надання роз'яснення», коментар 16/59
нарахування, утримання та сплата
Лист Державної фіскальної служби України від 05.04.2017 р. №7081/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо нарахування (виплати) доходу фізичним особам — підприємцям» 19/56
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.05.2017 р. №353/6/99-99-13-02-03-15/IПК «Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, виплачених юридичною особою фізичній особі — підприємцю, яка на дату виплати доходів втратила статус підприємця» 23/52
оподаткування окремих видів доходів
Лист Державної фіскальної служби України від 20.04.2017 р. №8403/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо практичного застосування норм податкового законодавства» 21/53
Лист Державної фіскальної служби України від 19.04.2017 р. №8304/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо оподаткування окремих видів доходів» 21/54
Лист Державної фіскальної служби України від 28.04.2017 р. №9299/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо оподаткування окремих видів доходів» 21/58
Лист Державної фіскальної служби України від 22.05.2017 р. №12807/7/99-99-13-01-01-17 «Про надання інформації [щодо сплати податку на доходи фізичних осіб із доходів, нарахованих (виплачених) працівникам відокремленого підрозділу (філії, цеху), та з доходів, нарахованих (виплачених) фізичній особі за надання майна в оренду, сплати військового збору, подання податкового розрахунку за формою №1ДФ, виплати фізичній особі — підприємцю, місцезнаходженням або місцем проживання якої є тимчасово окупована територія, доходу від здійснення підприємницької діяльності]» 24/44
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.05.2017 р. №401/6/99-99-13-02-03-15/IПК, №402/6/99-99-13-02-03-15/IПК, №403/6/99-99-13-02-03-15/IПК, №404/6/99-99-13-02-03-15/IПК «Щодо застосування ставки податку на доходи фізичних осіб до доходу у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) у 2017 році за період 2016 року» 24/61
облік та оподаткування підприємницької діяльності (крім спрощеної системи)
Лист ДФСУ від 26.04.2017 р. №9030/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо практичного застосування окремих норм чинного законодавства» 20/60
Спрощена система оподаткування (Єдиний податок)
загальні положення
Лист Державної фіскальної служби України від 22.02.2017 р. №3697/6/99-99-13-01-02-15 «Щодо ставок єдиного податку» 21/60
Екологічний податок
податкова звітність
Лист Державної фіскальної служби України від 04.05.2017 р. №11086/7/99-99-12-03-04-17 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» 21/50
Місцеві податки і збори
податок на нерухоме майно
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.05.2017 р. №210/6/99-99-12-02-03-15/IПК «Щодо порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 23/58
Спрощена система для юридичних осіб
облік та звітність
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.06.2017 р. №470/6/99-99-12-02-03-15/IПК «Про уточнення податкового зобов'язання з єдиного податку» 25/52
ПДВ
Лист Державної фіскальної служби України від 28.03.2017 р. №6312/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо оподаткування платежів за оренду сервера у нерезидента» 17-18/42
Єдиний соціальний внесок
ставки, обчислення, сплата
Лист Державної фіскальної служби України від 06.04.2017 р. №7121/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму заробітної плати працівника-інваліда, який працює на підприємстві неповний робочий день» 17-18/61
Лист Державної фіскальної служби України від 24.04.2017 р. №5588/П/99-99-13-02-03-14 «Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичною особою — підприємцем» 21/57
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.05.2017 р. №310/6/99-99-15-01-01-15/IПК «Про надання відповіді» 23/50
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.05.2017 р. №352/6/99-99-13-02-03-15/IПК «Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 25/51
лікарняні
Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.12.2016 р. №5.2-32-2287 «Щодо допомоги по вагітності та пологах фізичним особам — підприємцям» 17-18/50
Додаток до листа Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.04.2017 р. №2.4-38-740 «Як здійснити обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі, якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше 6 місяців» 19/60
звітність
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.05.2017 р. №400/П/99-99-13-02-01-14/IПК «Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» 24/59
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.05.2017 р. №399/П/99-99-13-02-01-14/IПК «Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» 25/54
ПОДАТКОВЕ АДМIНIСТРУВАННЯ
Загальні положення
Закон України від 23.03.2017 р. №1989-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» 17-18/52
Податкові консультації
Лист Державної фіскальної служби України від 24.04.2017 р. №1/6/99-99-14-03-03-15/IПК «Про надання податкової консультації» 21/56
Наказ Державної фіскальної служби України від 25.04.2017 р. №293 «Про затвердження Порядку організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій» 22/50
Лист Державної фіскальної служби України від 17.03.2017 р. №6531/7/99-99-10-03-18 «Про надання роз'яснення [щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій]» 22/54
Облік платників податків
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.06.2017 р. №568/Р/99-99-08-01-01-14/IПК «Щодо зміни місця обліку у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) фізичної особи — підприємця» 26/49
Перевірки, зустрічні звірки
Лист Державної служби України з питань праці від 13.03.2017 р. №2798/4.3/4.1-ДП-17 «Щодо планових перевірок Державною службою України з питань праці» 17-18/51
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295 19/40
Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295 19/45
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджені постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295 19/49
Лист Державної регуляторної служби України від 25.04.2017 р. №2782/1/20-17 «Про розгляд проекту постанови» 21/44
Лист Державної фіскальної служби України від 17.02.2017 р. №3999/7/99-99-14-05-02-17 «Про надання інформації», коментар 24/48
Податковий борг, погашення податкового боргу
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.05.2017 р. №3304-06/14682-06 «Щодо документального підтвердження відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)» 21/55
Міжнародні договори
Лист Державної фіскальної служби України від 03.04.2017 р. №8139/7/99-99-01-02-02-17 «Про перелік країн, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах», коментар 16/50
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛIТИКА
Загальні положення. Про підприємництво
Лист ДФСУ від 21.11.2016 р. №20011/5/99-99-10-01-16 «Про розгляд звернення [щодо реквізитів у первинних документах, необхідних для підтвердження господарської операції, та дій головного бухгалтера при прийнятті справ від попереднього бухгалтера, який звільнився з підприємства]» 14/57
Готівковий обіг в національній та іноземній валюті (каса, РРО, КОРО, РК)
Лист Національного банку України від 07.04.2017 р. №40-0005/26287 «Щодо практичного застосування окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення валютно-обмінних операцій» 17-18/40
Каса
Лист МГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників від 01.03.2016 р. №4882/10/28-10-06-11 «Отримання фінансової допомоги від фізичної особи через касу підприємства», коментар 15/58
РРО, РК
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. №231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» 16/40
Iндивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Харківській області від 26.05.2017 р. №387/IПК/20-40-14-10-17 «Про надання індивідуальної податкової консультації [щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу технічно складних побутових товарів]» 24/55
Відповідальність
Лист Міністерства юстиції України від 23.02.2017 р. №6508/105-0-2-17/7 «Щодо роз'яснення положень законодавства стосовно відповідальності бухгалтера за шкоду, заподіяну підприємству» 26/50
Заробітна плата. Соціальний захист громадян
Лист Мінсоцполітики від 02.02.2017 р. №248/0/101-17/282 «Щодо нарахування заробітної плати» (витяг) 14/54
Лист Мінсоцполітики від 27.10.2016 р. №1491/13/8416 «Щодо розрахунку середньої заробітної плати» 14/59
Лист Міністерства соціальної політики України від 17.02.2017 р. №394/0/101-17/282 «Щодо компенсації за затримку виплати заробітної плати» 17-18/44
Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.12.2016 р. №5.2-32-2287 «Щодо допомоги по вагітності та пологах фізичним особам — підприємцям» 17-18/50
Лист Міністерства соціальної політики України від 17.03.2017 р. №737/0/101-17/28 «Щодо доплати працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів» 19/51
Лист Міністерства соціальної політики України від 20.04.2017 р. №1225/0/101-17/282 «Щодо включення винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні середньої зарплати за 2 місяці» 21/51
Лист Міністерства соціальної політики України від 21.03.2017 р. №791/0/101-17/282 «Щодо врахування виплат до мінімальної заробітної плати» (витяг) 21/51
Зовнішньоекономічна діяльність
валютне регулювання і валютний контроль
Постанова Правління Національного банку України від 25.05.2017 р. №41 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», коментар 23/55
Створення, реорганізація та ліквідація. Банкрутство
Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2017 р. №3211-13/7868-03 «Щодо формування статутного капіталу господарського товариства», коментар 15/52
Трудові відносини
Лист Державної служби України з питань праці від 18.11.2016 р. №11506/1/4.4-ДП-16 «Щодо забезпечення робочих місць аптечками» (витяг) 17-18/48
Лист Державної служби України з питань праці від 13.03.2017 р. №2798/4.3/4.1-ДП-17 «Щодо планових перевірок Державною службою України з питань праці» 17-18/51
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295 19/40
Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295 19/45
Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджені постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295 19/49
Лист Міністерства оборони України від 31.03.2017 р. №116/9/5/2807 «Щодо персонального обліку призовників і військовозобов'язаних» (витяг), коментар 19/53
Лист Державної регуляторної служби України від 25.04.2017 р. №2782/1/20-17 «Про розгляд проекту постанови» 21/44
Лист Міністерства соціальної політики України від 13.04.2017 р. №159/0/22-17 «Щодо зміни істотних умов праці» 21/59
Iндивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.05.2017 р. №310/6/99-99-15-01-01-15/IПК «Про надання відповіді» 23/50
Лист Міністерства соціальної політики України від 25.05.2017 р. №420/0/126-17/243 «Щодо інформації про попит на робочу силу (вакансії)» 26/54
Iнші питання регуляторної політики
Лист Державної фіскальної служби України від 31.03.2017 р. №6612/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо визначення платежів за право використання програмного забезпечення роялті» 16/52
Лист Державної регуляторної служби України від 10.04.2017 р. №2368/0/20-17 «Щодо забезпечення підготовки та подання проектів Уряду про затвердження, внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю); підготовки та затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю); щоквартального інформування ДРС про стан виконання завдань стосовно запровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю)» 20/48
Лист Міністерства інфраструктури України від 21.02.2017 р. №1441/18/10-17 «Щодо списання палива і мастильних матеріалів дорожнім транспортом суб'єктів господарювання» 20/52
Держпідприємства
Лист Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 р. №12238/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо термінів подання та сплати частини чистого прибутку (доходу) платниками податку» 26/61
ПРАВО
Судова практика
Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду від 06.02.2017 р. у справі №814/2156/16 «Про визнання протиправною та скасування постанови», коментар 15/48
КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ТА АУДИТ
Контролюючі органи
Пенсійний фонд
Лист Пенсійного фонду України від 16.03.2017 р. №7918/02-12 «Щодо обчислення страхового стажу» 16/47
ОКРЕМІ ВИДИ ДIЯЛЬНОСТI
Будівництво, архітектура
Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 12.04.2017 р. №1337/10/25-01-12-01-09 «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання об'єктів нерухомості» 19/59
Сільське господарство, фермерство
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. №178 «Деякі питання виплати бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції» 14/51
Закон України від 23.03.2017 р. №1988-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника», коментар 17-18/57
Лист Міністерства економіки України від 29.07.2011 р. №3704-25/191 «Щодо визначення видів діяльності при використанні поточних біологічних активів рослинництва, які не досягли зрілості та технологічний процес перетворення яких не завершено, з метою можливості застосування пільгового оподаткування сільськогосподарських підприємств (фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість у сільського господарства)» 21/48
Страхова діяльність
Лист Державної фіскальної служби України від 28.03.2017 р. №6319/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо застосування коригування фінансового результату до оподаткування відносно договорів добровільного медичного страхування у разі відсутності тристороннього договору про заміну одного страховика на іншого» 16/53
Транспортні послуги, автотранспорт на підприємстві, пальне
Лист Міністерства інфраструктури України від 21.02.2017 р. №1441/18/10-17 «Щодо списання палива і мастильних матеріалів дорожнім транспортом суб'єктів господарювання» 20/52
Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності
Постанова Миколаївського окружного адміністративного суду від 06.02.2017 р. у справі №814/2156/16 «Про визнання протиправною та скасування постанови», коментар 15/48

«ДК» №27 від 03.07.2017

«ДК» №27 від 03.07.2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.