(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Спрощено процедуру видачі дозволів на застосування праці іноземців

! Роботодавцям

Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій».

Законом, зокрема, установлено, що іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких юридичних осіб і отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, що на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.

Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання є таке:

1) іноземець та особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

2) розмір частки власності іноземця або особи без громадянства чи іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Нацбанком на дату внесення іноземної інвестиції.

Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або кількох (двох і більше) роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на кожній посаді.

Закон України від 23.05.2017 р. №2058-VIII
набере чинності через три місяці з дня опублікування
(станом на 27.06.2017 р. не опублікований)


Зміни до форми визначення середньоринкової вартості легкових авто

! Водіям

Кабмін уніс зміни до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Так, середньоринкова вартість автомобіля розраховуватиметься за методом аналогії цін ідентичних автомобілів за такою формулою:

Сср = Цн х (Г : 100),

де Цн — ціна нового транспортного засобу в Україні з урахуванням марки, моделі, об'єму циліндрів двигуна, типу пального;

Г — коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів з урахуванням строку експлуатації транспортних засобів у роках згідно з додатком 1 до Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою КМУ від 10.04.2013 р. №403.

Мінекономрозвитку розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого податкового (звітного) року розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо зазначених автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. №428 чинна з 24.06.2017 р.


Унесено косметичні зміни до декларації з екологічного податку

! Платникам екологічного податку

Мінфін уніс зміни до форм додатків податкової декларації екологічного податку та до форм податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природній газ для споживачів усіх форм власності.

Основні рядки декларацій та додатків до них не зазнали змін.

Але Наказом №495 викладено у новій редакції зміст рядків додатків 1 і 2 до декларації з цільової надбавки та додатків 1 — 6 до декларації з екологічного податку, що передбачені для розрахунку пені.

Наказ №495 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оскільки Наказ №495 планується до опублікування у червні, вперше звітувати за новими формами, імовірно, слід буде за III квартал 2017 р.

Наказ Мінфіну від 13.05.2017 р. №495
набере чинності з дня опублікування
(станом на 27.06.2017 р. не опублікований)


За неподання звіту про вакансії — штраф?

! Роботодавцям

Мінсоцполітики зазначило, що Закон про зайнятість населення та інші нормативно-правові акти не передбачають фінансових санкцій для роботодавців чи адміністративної відповідальності для посадових осіб за неподання звітності про вакансії.

Для оперативного вирішення питання добору персоналу та пришвидшення укомплектування вакансій форму №3-ПН може бути подано роботодавцем до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місцезнаходження роботодавця, засобами електронного зв'язку. Оскільки у формі №3-ПН передбачено підпис роботодавця, то при надсиланні до центру зайнятості електронною поштою сканованої форми №3-ПН за роботодавцем залишається обов'язок підтвердження раніше поданої таким способом звітності паперовим носієм, завіреним підписом (керівника або уповноваженої ним особи, фізособи — підприємця). У паперовій формі №3-ПН фахівець центру зайнятості проставляє відмітку про прийняття: зазначає дату прийняття, свою посаду, прізвище, ім'я, по батькові та проставляє особистий підпис.

Водночас підкреслено, що, на жаль, на сьогодні ще не реалізовано можливість подання електронної звітності за формою №3-ПН, у тому числі через «Електронний кабінет роботодавця», з накладанням електронного цифрового підпису.

Лист Мінсоцполітики від 25.05.2017 р. №420/0/126-17/243


Порядок виплати лікарняних особам, які працюють у зоні АТО

! Особам, які працюють у зоні АТО

Фонд з ТВП роз'яснив, що для отримання матеріального забезпечення з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів особа, фактичне місце проживання якої розташоване в населеному пункті, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження повним обсягом, та яка перебуває (перебувала) у трудових відносинах із підприємствами чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, в районі проведення АТО в Донецькій та Луганській областях або в зоні надзвичайної ситуації, також подає до робочого органу Фонду довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах застрахованої особи на момент настання страхового випадку.

Тобто при зверненні зазначених осіб до робочого органу Фонду за призначенням матеріального забезпечення працівник цього робочого органу перевіряє факт перебування особи в трудових відносинах на момент настання страхового випадку зі страхувальником шляхом запиту до Держреєстру соцстрахування щодо отримання персоніфікованих даних про застраховану особу (обмін даних із ПФУ).

А особи, фактичне місце проживання яких розташоване в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження повним обсягом, та які перебувають (перебували) у трудових відносинах із підприємствами чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території України, в районі проведення АТО в Донецькій та Луганській областях або в зоні надзвичайної ситуації, подають до робочого органу Фонду ще й довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах їх на момент настання страхового випадку.

Лист ФСС з ТВП від 21.06.2017 р. №2.4-38-1120


Законсервоване нерухоме майно: чи нараховується амортизація?

! Платникам податку на прибуток

ДФСУ нагадує: об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

При цьому не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на придбання/самостійне виготовлення, а також витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Своєю чергою, господарська діяльність — діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Отже, нерухоме майно, розташоване на території проведення антитерористичної операції, яке не використовується платником податку у господарській діяльності, у тому числі у період його консервації, не підлягає податковій амортизації.

Iндивідуальна податкова консультація ДФСУ від 15.06.2017 р. №675/6/99-99-15-02-02-15/IПК


ДФС про застосування РРО при відпуску пального через мобільні паливозаправники

! СГ, які використовують РРО

ДФСУ надала роз'яснення щодо застосування РРО при відпуску пального через ПЗП або мобільні паливозаправники при заправлянні власної/орендованої/залученої за договором підряду сільськогосподарської техніки.

Так, Закон 265/95-ВР чітко встановлює, що розрахункова операція — приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар, а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару банком покупця або, у разі повернення товару, оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Згідно зі ст. 3 Закону №265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або у безготівковій формі при наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Отже, основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі, є Закон №265, який є спеціальним законом. Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій у інших законах, крім ПКУ, не допускається.

Перелік операцій, при здійсненні яких реєстратори розрахункових операцій не застосовуються, чітко визначено ст. 9 Закону №265.

Iндивідуальна податкова консультація ДФСУ від 15.06.2017 р. №679/6/99-99-15-03-03-15/IПК


Коли вперше звітувати за оновленою декларацією з акцизного податку

! Платникам акцизного податку

Податківці наголосили, що платники акцизного податку вперше звітуватимуть за оновленою формою декларації з акцизного податку за липень 2017 року.

У зв'язку зі скасуванням з 01.01.2017 р. роздрібного акцизу при продажу пального суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію пального, не заповнюють розділ II додатка 6 до декларації акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

Цей розділ додатка 6 до акцизної декларації заповнюється лише в разі подання суб'єктами господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, уточнюючої декларації за відповідними операціями, що були здійснені до 1 січня 2017 року та задекларовані у звітності, поданій у січні 2017 року за грудень 2016 року.

Лист ДФСУ від 19.06.2017 р. №15789/7/99-99-15-03-03-17


Ліцензія на роздрібний продаж алкоголю та тютюну: коли останній строк дії?

! Роздрібним торговцям

ДФСУ нагадує, що відповідно до ст. 15 Закону №481 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються на один рік і підлягають обов'язковій реєстрації в органі ДФС. За ст. 254 ЦКУ строк, визначений роками, закінчується у відповідні місяць та число останнього року строку.

За даними суб'єкта господарювання, в ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями зазначено, що строк дії ліцензії — з 05.02.2017 р. до 05.02.2018 р.

З огляду на це податківці наголошують, що здійснювати торгівлю алкогольними напоями можна до дати, яка зазначена в ліцензії, при цьому останнім днем здійснення господарської діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями буде 04.02.2018 р., що становитиме рівно один рік.

Iндивідуальна податкова консультація ДФСУ від 16.06.2017 р. №684/С/99-99-12-01-01-14/IПК


Доля ПДВ при зменшенні корисності активів

! Платникам ПДВ

ДФСУ нагадала, що постачанням товарів відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Цією самою нормою встановлено, що не підпадає під визначення постачання. Це випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання чи перетворення необоротних активів в інший спосіб, унаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

Враховуючи вищезазначене, ДФС у роз'ясненні стверджує: зменшення корисності активу (зменшення балансової вартості активу) не підпадає під визначення операції з постачання товарів/послуг, а тому зазначена операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Iндивідуальна податкова консультація ДФСУ від 12.06.2017 р. №579/6/99-99-15-03-02-15/IПК


ДФС про підтвердження витрат на відрядження

! Роботодавцям

Податківці нагадали: статтею 10 Закону про РРО визначено, що перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування РРО є обов'язковим, встановлюються Кабміном.

Згідно з пунктом 10 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням РК та КОРО, затвердженого Постановою №1336, продаж квитків у кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в міському, приміському та міжміському електротранспорті, міжміському автотранспорті дозволено проводити без застосування РРО з використанням РК та КОРО.

Таким чином, якщо в автотранспорті, що здійснює міжміські перевезення, пасажирам видаються квитки, форма яких не відповідає вимогам чинного законодавства, то одночасно з таким квитком пасажиру має видаватись і розрахункова квитанція.

Враховуючи вищезазначене, для підтвердження витрат на проїзд працівника підприємства, що перебував у відрядженні, якщо у квитку на міжміські перевезення реквізити вписані від руки або не зазначені, необхідно долучити також відповідну розрахункову квитанцію, видану перевізником.

Лист ДФСУ від 10.05.2017 р. №7601/5/99-99-14-05-01-16

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №27 від 03.07.2017

«ДК» №27 від 03.07.2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.