(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Лист Державної фіскальної служби України від 24.04.2015 р. №8828/6/99-99-17-02-01-15

Щодо застосування штрафних санкцій при виправленні помилок у формі №1ДФ

Суттєво. ДФСУ розглянула правила застосування штрафних санкцій при виправленні помилок у формі №1ДФ.

! Податковим агентам з ПДФО

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо застосування штрафних санкцій і повідомляє таке.

Порядок заповнення і подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. №4 (далі — Порядок). Згідно з п. 2.1 розділу II Порядку податковий розрахунок за формою №1ДФ (далі — Розрахунок) є квартальною звітністю і подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного кварталу.

Відповідно до п. 4.2 розділу IV Порядку при проведенні коригувань даних Розрахунку до закінчення строку подання подається звітний новий Розрахунок. Якщо після подання Розрахунку платник податків подає новий Розрахунок із виправленими показниками до закінчення граничного строку подання за той самий звітний період, штрафні санкції не застосовуються (п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України).

Згідно з п. 4.3 розділу IV Порядку у разі необхідності проведення коригувань даних Розрахунку після закінчення строку його подання подається уточнюючий Розрахунок, що передбачає застосування норм п. 119.2 ст. 119 Кодексу: неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками Розрахунку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості або помилки в податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу і були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.

Накази Міністерства фінансів України є нормативно-правовими актами і видаються на основі законів і кодексів. Однією з ознак, що відрізняє кодекс від нормативно-правового акта і надає йому вищу юридичну силу, є ухвалення його найвищим представницьким органом державної влади.

В. о. голови М. МОКЛЯК

«ДК» №27/2015

«ДК» №27/2015


The remote server returned an error: (404) Not Found.