(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Працівник може повернути трудову книжку, вилучену як речовий доказ

! Працівникам

Мінсоцполітики розглянуло питання щодо можливості повернення документа (трудової книжки) після здійснення кримінально-процесуальних дій з метою подальшого звільнення працівника.

Зауважено, що сторона кримінального провадження, якій надано речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за потреби — його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Таким чином, задля вивільнення працівника у спосіб, передбачений чинним законодавством, працівнику необхідно особисто або через керівника підприємства звернутися до прокуратури з клопотанням про повернення оригіналу трудової книжки. У разі відмови питання повернення документа вирішується у судовому порядку.

Лист Мінсоцполітики від 04.06.2015 р. №278/06/187-15


Підвищення цін на алкоголь відбуватиметься в два етапи

! Роздрібним торговцям алкоголем

Кабмін уніс зміни до постанови, якою встановлено розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Згідно з документом, до 31 серпня 2015 року, а також з 1 вересня 2015 року підвищується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв, а саме:

— горілку та лікеро-горілчані вироби;

— віскі;

— ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів із цукрової тростини;

— джин та ялівцеву настоянку;

— інші зброджені напої, суміші зі зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв із безалкогольними напоями;

— коньяк та бренді;

— вина.

Так, зокрема, до 31 серпня 2015 року мінімальна оптова ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту з 133 грн зросте до 159,94 грн, а з 1 вересня — до 175,96 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. №426 чинна з 11.07.2015 р.


Як виплачується пенсія у разі постійного проживання за кордоном?

! Пенсіонерам-емігрантам

ПФУ вніс зміни до Інструкції про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні.

Згідно з цією Інструкцією переказування пенсій за кордон, у тому числі по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, та виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюються на підставі міжнародних договорів (угод) у галузі соцзабезпечення, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, та законодавства України щодо виплати пенсій у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон.

Переказування пенсій за кордон здійснюється Пенсійним фондом України через публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 1 січня 1992 року, переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, у тому числі прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.

Переказування пенсій здійснюється з дня припинення їх виплати в Україні.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за 3 роки до дня звернення за отриманням пенсії.

Виплата пенсії здійснюється поштовими переказами або платіжними дорученнями.

Постанова ПФУ від 20.05.2015 р. №10-1
набере чинності з дня опублікування
(станом на 01.07.2015 р. не опублікована)


Затверджено індекси до балансової вартості об'єктів житлового фонду

! Забудовникам

Міністерство регіонального розвитку затвердило Індекси до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2015 року.

Їх надають з метою приведення балансової вартості об'єктів наявного житлового фонду у відповідність до реальної вартості будівництва.

Так, згідно з наказом, для об'єктів, введених в експлуатацію до 01.01.2014 р., індекс становить 1,27. Для об'єктів, введених у 2014 році:

— за І квартал — 1,16;

— за ІІ квартал — 1,08;

— за ІІІ квартал — 1,03;

— за IV квартал — 1.

Наказ Мінрегіонбуду від 15.05.2015 р. №107 чинний з 30.06.2015 р.


Листки непрацездатності, видані в зоні АТО після 01.12.2014 р., не оплачуються

! Роботодавцям у зоні АТО

Відсутність контролю за правильністю видачі листків непрацездатності в закладах охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, як з боку МОЗ України, так і Фонду з ТВП, унеможливлює дотримання вимог законодавства для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

У зв'язку з цим виконавча дирекція ФСС з ТВП повідомляє, що листки непрацездатності, які були видані закладами охорони здоров'я на тимчасово окупованих та неконтрольованих територіях після 01.12.2014 р., не можуть бути підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду.

Лист ФСС з ТВП від 16.06.2015 р. №2.4-17-1004


Ввезення та постачання оборонної продукції: порядок оподаткування

! Постачальникам оборонної продукції

ТОВ здійснює операції з постачання комплектів аналізаторів спектра ANRITSU MS2720T, які класифікуються за відповідним кодом товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД 9030 40 00 00 (інші прилади та апаратура, спеціально призначені для телекомунікацій (наприклад, вимірювачі перехресних завад, коефіцієнтів підсилення, коефіцієнтів викривлення, псофометри)), для потреб ДП. Чи оподатковуються такі товари ПДВ?

ДФСУ відповіла, що встановити, підпадає чи ні зазначений прилад під визначену у пункті 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ продукцію, що використовується з оборонною метою та класифікується за відповідними кодами групи 90 УКТ ЗЕД, можливо лише за наявності висновку Державної служби експортного контролю України.

Нагадаємо, що з 25.09.2014 p., тимчасово, на період проведення АТО та/або запровадження воєнного стану було розширено перелік продукції, операції з ввезення та постачання якої на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ. Зокрема, звільняються від оподаткування ПДВ й операції з ввезення та постачання деякої продукції оборонного призначення.

Лист ДФСУ від 30.04.2015 р. №9495/6/99-99-19-03-02-15


ДФС про розбіжності в системі електронного обліку ПДВ

! Імпортерам

У зв'язку з численними зверненнями суб'єктів господарювання щодо невідображення в системі електронного обліку ПДВ окремих задекларованих у митних деклараціях сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів, у тому числі при їх розміщенні в митний режим імпорту, ДФС повідомляє таке.

Єдиною виявленою причиною такого невідображення є незаповнення декларантом у графі «В» митної декларації поля «Код ЄДРПОУ/ДРФО особи, яка претендує на податковий кредит» для виду платежу 028 (ПДВ) (у друкованій формі МД цей код відображається в тій самій графі у квадратних дужках).

З метою усунення розбіжності в системі електронного обліку ПДВ декларантам слід звертатися до відповідної митниці ДФС з приводу оформлення аркуша коригування.

Лист ДФСУ від 16.06.2015 р. №21560/7/99-99-18-01-17


Індексація зарплати: визначаємо базовий місяць правильно

! Роботодавцям

Мінсоцполітики роз'яснило:

1. Якщо у працівника вдвічі підвищується заробітна плата, то місяць підвищення вважається базовим. Сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення або не виплачується, якщо сума підвищення перевищує суму індексації.

2. Для порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації розрахунки у базовому місяці здійснюються за повний робочий час. Якщо ж працівника переведено на 0,5 ставки, то виплата визначеної суми індексації здійснюється за фактично відпрацьований час.

3. Щодо нарахування суми індексації працівнику, який працює на декретній посаді, то місяць підвищення його посадового окладу вважається базовим. Якщо після тимчасової непрацездатності працівник стає до роботи й отримує підвищений посадовий оклад, то базовим місяцем для цього працівника вважатиметься місяць підвищення посадового окладу за посадою, яку він обіймає. Виплата суми індексації здійснюється після виходу працівника на роботу.

Якщо працівник перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, базовий місяць визначається залежно від підвищення заробітної плати за посадою, яку обіймав цей працівник до відпустки.

Лист Мінсоцполітики від 29.04.2015 р. №75/10/136-15


Закон про погодження землевпорядної документації — в дії

! Розробникам проекту землеустрою

Президент підписав закон, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою.

Законом, зокрема, уточнено, що документація із землеустрою розробляється у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації.

Документом, зокрема, встановлюються такі види документації із землеустрою:

— схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

— проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць;

— проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

— проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

— проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб;

— проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

— проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

— робочі проекти землеустрою;

— технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

— технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

— технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Також визначено виключний перелік суб'єктів, які здійснюють погодження та затвердження конкретних видів документації із землеустрою.

Закон України від 02.06.2015 р. №497-VIII чинний з 27.06.2015 р.


Операції з постачання металобрухту до 2017 року ПДВ не оподатковуються

! Постачальникам металобрухту — платникам ПДВ

ДФСУ повідомила, що операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, що здійснювалися суб'єктами господарювання з 01.01.2015 р. до 30.03.2015 р. (включно), підлягали оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку з нарахуванням податку за ставкою 20%.

З 31.03.2015 р. і до 01.01.2017 р. на операції з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, включених до відповідних переліків, поширюється режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу: «Тимчасово до 1 січня 2017 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України».

Лист ДФСУ від 19.05.2015 р. №17640/7/99-99-19-03-02-17


Законодавством не передбачено оздоровлення дітей за рахунок Фонду соцстраху

! Страхувальникам у ФСС з ТВП

ФСС з ТВП нагадав, що до соціальних послуг належить лише оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Отже, правових підстав для здійснення фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України не передбачено.

Також зазначено, що колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо.

Лист ФСС з ТВП від 18.02.2015 р. №7.2-35-355


НБУ про відповідальність банків за неповернення депозитів, термін яких минув

! Банкам та їхнім клієнтам

Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням банками та їх відокремленими підрозділами на території України та за кордоном банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ та економічних нормативів.

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Порядок повернення банками коштів і банківських металів та сплата процентів за договорами банківського вкладу визначені Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженим Постановою №516.

Застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ щодо здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, провадиться відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого Постановою №346.

Лист НБУ від 02.06.2015 р. №18-02013/37527


Реєстрація відокремлених підрозділів іноземних юросіб

! Відокремленим підрозділам іноземних юросіб

Держстат затвердив форми облікових карток:

— для взяття на облік в ЄДРПОУ відокремленого підрозділу іноземної юрособи;

— для зняття з обліку в ЄДРПОУ відокремленого підрозділу іноземної юрособи.

Відповідно втрачають чинність накази Міністерства статистики України від 06.02.96 р. №34 «Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України» та від 27.03.96 р. №89.

Наказ Держстату від 29.05.2015 р. №133


Внутрішнє сумісництво: як нараховувати єдиний внесок?

! Платникам ЄСВ

ДФСУ зазначила, що для працівника, який виконує на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою), це є основним місцем роботи. При цьому базою нарахування єдиного внеску є сумарно нарахований за місяць дохід.

Отже, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Приклади нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід) працівника, який виконує на тому самому підприємстві поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою), наведені у листі ДФС України від 14.02.2015 р. №4979/7/99-99-17-03-01-17.

Лист ДФСУ від 02.06.2015 р. №11415/6/99-95-42-0216

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №27/2015

«ДК» №27/2015


The remote server returned an error: (404) Not Found.