(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: ПДВ , ПКУ .

Переплата ПДВ на 1 липня 2015

Питання переплат ПДВ в умовах необхідності депонування оборотних коштів на електронних рахунках постає більш ніж гостро. Поговоримо про те, що чекає такі бюджетні переплати з 1 липня 2015 року.

Загальні норми

Норми п. 34 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ регламентують автоматичне збільшення реєстраційної суми ПДВ, визначеної за п. 200-1.3 ПКУ, на суму наявних переплат з цього податку. Це суми, які обліковуються в інтегрованих картках платників податку станом на 01.07.2015 р.1 Переплатами за своєю суттю є помилково та надміру перераховані на бюджетний рахунок кошти. Зверніть увагу: йдеться конкретно про переплати, обліковані на бюджетних рахунках, а не на електронному рахунку з ПДВ. Адже саме платник ПДВ перераховує кошти з власного поточного рахунку на електронний. Залежно від результатів діяльності платника ПДВ, при такому зарахуванні (автоматичному збільшенні реєстраційної суми) сума, задекларована до сплати до бюджету за підсумками звітного періоду, зменшується. Якщо ж за підсумками звітного періоду задекларовано від'ємний результат, на суму такої переплати сума задекларованого від'ємного значення має збільшитися. За підсумками зарахування такі помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання з ПДВ на 1 липня 2015 р. вважатимуться погашеними.

1 Форма №5 — форма інтегрованої картки платника ПДВ.

Усі переплати, обліковані в інтегрованих картках платників податку станом на 01.07.2015 р., будуть зараховані в рахунок збільшення реєстраційного ліміту. Це не визначається рішенням чи бажанням конкретного платника податків — таке зарахування має відбутися автоматично. Податківці в листі від 22.06.2015 р. №22361/7/99-99-19-03-02-17 (див. «ДК» №27/2015) обіцяють провести таке автоматичне збільшення до 10 липня 2015 р. Враховуючи технологічний процес, — після завантаження відповідної інформації до центральної бази даних служби.

Повернення переплати

Відповідно до п. 43.3 ПКУ, обов'язковою умовою для повернення сум грошового зобов'язання (помилково або надміру сплачених сум) є подання платником податків заяви про таке повернення. Проте щодо переплати сум за ПДВ п. 87.1 ПКУ передбачає зовсім інший алгоритм дій. Подавати заяву платнику ПДВ з проханням зарахувати в рахунок задекларованої суми сплати до бюджету надміру сплачені суми ПДВ не треба. Крім того, за абз. 3 п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують реєстраційну суму. Як наслідок, датою, коли податківці на суму переплати збільшать реєстраційну суму, всі переплати на бюджетних рахунках анулюються (як і зазначено вище).

Податківці радили на 1 липня 2015 року проводити звіряння стану розрахунків, аби вчасно відкоригувати можливі розбіжності між даними податківців та платників податків. А починаючи з 10.07.2015 р. податківці рекомендують платникам ПДВ робити запити, і за їх наслідками буде доступна інформація про суми переплат, що обліковуються в інтегрованій картці станом на 1 липня 2015 року.

Як це відобразити у звітності

Насамперед зазначимо, що ряд. 25.1 декларації за червень 2015 р. слід заповнити значенням, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду. Як наголошують податківці у листі від 22.06.2015 р. №22408/7/99-99-19-03-01-17 (див. «ДК» №27/2015), факт наявності переплати на цьому етапі жодним чином не враховується (не відображається в декларації). А вже в реєстрах податківців для Держказначейства зазначаються суми, зменшені на суми переплат. Але зверніть увагу: враховуючи технологічний процес завантаження відповідної інформації ДФСУ, завантаження уточненої інформації про стан розрахунків платників з бюджетом (у т. ч. про надміру сплачені суми платежів) здійснюється на п'ятий (юрособи) та шостий (фізособи-СПД) робочі дні звітного місяця1.

1 Згідно з Тимчасовим регламентом експлуатації інформаційної системи «Податковий блок», затвердженим наказом ДПС України від 24.12.2012 р. №1198.

Далі є два варіанти розвитку подій.

За підсумками червня/ІІ кварталу 2015 задекларовано ряд. 18:

1) у разі якщо сума переплат дорівнює сумі ПДВ до сплати за звітний період, сума переплат вважається погашеною та автоматично списується з інтегрованої картки платника податку контролюючим органом, а сума ПЗ, задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110, вважається погашеною;

2) у разі якщо сума переплат є меншою ніж сума ПДВ до сплати за звітний період, сума переплат вважається погашеною та автоматично списується контролюючим органом в інтегрованій картці. Сума задекларованого в рядку 25.1 декларації 0110 ПДВ до сплати в частині, що дорівнює сумі переплат, вважається погашеною. Сума перевищення ПДВ до сплати над сумою переплати має бути перерахована до бюджету в загальному порядку через електронний рахунок (строки як для самостійної сплати податкових зобов'язань — протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітності);

3) у разі якщо сума переплати перевищує суму ПДВ до сплати за звітний період, то сума ПДВ, задекларована до сплати до бюджету, вважається погашеною; сума переплат у межах узгодженого ПДВ до сплати вважається погашеною та автоматично списується з інтегрованої картки; сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою ПДВ до сплати має бути перенесена платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно на зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.

За підсумками червня /ІІ кварталу 2015 задекларовано ряд. 23.2 або 24.

Якщо за підсумками декларування за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року платник показує у звітності суму ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від'ємного значення, що зараховується до складу ПК наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110), чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі ІІІ декларації, — в такому разі суми переплати станом на 1 липня 2015 року, на думку податківців, переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/III квартал 2015 року). Далі ця сума може бути врахована виключно на зменшення суми бюджетного платежу до бюджету. У цьому разі після подання платником декларації 0110 за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року суми переплат автоматично списуються контролюючим органом з інтегрованої картки та є погашеними.

У Порядку №966 жодного слова не сказано, як відобразити в декларації таке зарахування. Чому саме ряд. 20.2? Чому наступного періоду? Можливо, йдеться про той факт, що такі суми мають пройти перевірку податківцями? Але процедура зарахування переплати передбачає, що сума зарахування (колишня переплата) вже перевірена податківцями. Не може бути так, що, навіть не провівши звіряння на 01.07.2015 р., платник ПДВ у липні 2015 просто зазначає свої дані в рядку 20.2?

Інша ситуація. Платник ПДВ провів звіряння з податковим органом, має підтверджену суму переплати на 01.07.2015 р. Чому він має право відобразити суму зарахованої переплати тільки у липні 2015 року? Ймовірно, податківці керуються тим, що оскільки сама процедура зарахування мала місце у липні (очевидно, в системі податкової такі зарахування будуть датовані липнем), то і врахувати таке зарахування можна саме за підсумками липня (у декларації за липень).

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • Порядок №966 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. №966 (у редакції наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. №13).

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

«ДК» №27/2015

«ДК» №27/2015


The remote server returned an error: (404) Not Found.